Med tilläggstjänsten Avancerad prissättning kan du öka prislistornas priser med procentuell ökning eller med fast belopp, skapa prislistversioner och volymprislistor.

Funktionen för avancerad prissättning finns i Performance- och Enterprise- versionen av Severa.

Öka priserna

Istället för att redigera varje enskild prisrad manuellt har du möjlighet att uppdatera priserna med bara några få klick.

För att komma igång, gå till Inställningar > Prissättning > Prislista, öppna prislistan för redigering och klicka på Öka priser. I popup-fönstret som öppnas väljer du först om du vill uppdatera priserna med fast belopp eller i procent och anger ökningen. Välj sedan vilka objekt som ska uppdateras och hur du vill avrunda dem.

Regler för prisökning

Det finns några regler att tänka på innan du ökar priserna:

 • Rader i prislistan som är tomma eller har värde noll påverkas inte
 • Produkter som får priset från produktregistret påverkas inte
 • När du uppdaterar med fast belopp anger du ett positivt värde för att öka (t.ex. "10")
 • Användaren kan välja vilka objekt som ska uppdateras (arbetstimmar, resor och produkter)
 • Volympriser kan ökas
 • Fast pris kan inte ökas

Fast belopp

När du uppdaterar priser med fast belopp kan du välja vilken typ av objekt som påverkas (arbetstimmar, resor och produkter) Priserna kommer att uppdateras för de berörda objekten som syns i prislistan. Om några av priserna inte uppdateras, granska reglerna för prisökning.

Exempel 1: Öka priserna för arbetstimmar

Prislistan har följande priser för arbetstid: Standardpris är 100 SEK/tim, arbetstyp Planering är 90 SEK/tim och arbetstyp Internt arbete är 0 SEK/tim. Användaren ökar priserna för arbetstimmar med 10 SEK/tim. Efter ökningen är Standardpriset 110 SEK/tim, planeringen är 100 SEK/tim och det interna arbetet är 0 SEK/tim.

Exempel 2: Öka priser för resor

Prislista har följande priser för resor: Kilometerersättning hämtar priset från produktregistret, Dagpenning är 50 SEK/tim och Taxi är 0 SEK/tim. Användaren ökar resekostnadspriserna med 10 SEK. Efter ökning är Kilometerersättningen opåverkad, Dagpenning är 160 SEK och Taxi är 0 SEK Notera: När priset hämtas från produktregistret eller är 0 påverkas inte de av prisökningen.

Exempel 3: Öka produkt priser

Prislistan har följande priser för produkter: Faktureringsavgift är 50 SEK och utbildningsdag är 1500 SEK (från produkt). Användaren ökar priserna med 100 SEK Efter ökning är Faktureringsavgiften är 150SEK och utbildningsdagen är 1500 SEK (från produktregistret).

Procentuell ökning

När du uppdaterar priser med procentuell ökning kan du välja vilken typ av artiklar som påverkas (arbetstimmar, resor, produkter) och hur det uppdaterade priset ska avrundas (till heltal eller till två decimaler). Priserna kommer att uppdateras för de berörda objekten som syns i prislistan. Om några av priserna inte uppdateras, granska reglerna för prisökning. Vid uppdatering med procent är den matematiska formeln X + (X*Y/100), där X är priset och Y är procenten.

Exempel 1: Öka priserna för arbetstimmar

Prislistan har följande priser för arbetstid: Standardpris är 100 SEK/tim, arbetstyp Planering är 90 SEK/tim och arbetstyp Internt arbete är 0 SEK/tim. Användare ökar arbetstiden med 10 % och rundar till närmaste heltal. Efter ökning är Standardpriset är 110 SEK/tim, planeringen är 99 SEK/tim och det interna arbetet är 0 SEK/tim.

Exempel 2: Öka priser för resor

Prislista har följande priser för resor: Kilometerersättning hämtar priset från produktregistret, Dagpenning är 50 SEK/tim och Taxi är 0 SEK/tim. Användare ökar resekostnadspriserna med 10 % och rundar till närmaste heltal. Efter ökningen är Kilometerersättning opåverkade, dagpenning är 55 SEK och taxi är 0 SEK. Notera: När priset hämtas från produktregistret eller är 0 påverkas inte de av prisökningen.

Exempel 3: Öka produkt priser

Prislistan har följande priser för produkter: Faktureringsavgift är 50 SEK och utbildningsdag är 1500 SEK (från produkt). Användare ökar produktpriserna med 10 % och rundar till närmaste heltal. Efter ökningen är Faktureringsavgiften är 60 SEK och utbildningsdagen är 1500 SEK (från produkten).

Prislisteversioner

Med prislisteversioner kan du skapa nya versioner av befintliga prislistor. Till exempel om du bestämmer dig för att höja priserna i början av nästa år kan en ny version skapas i förväg och den kommer att vara giltig från och med den första januari nästa år.

När du skapar den nya versionen kan prissättningen byggas från grunden eller så kan den gamla prislistan användas som grund för den nya versionen. Vid kopiering av raderna från den gamla prislistan kan priserna i den nya versionen höjas med ett fast belopp eller procent.

Priserna på den gamla prislistan används tills den nya prislistans startdatum inträffar. Inga ändringar måste genomföras i projekten, ny prislisteversionen tas automatiskt i bruk när startdatum inträffar. Vid denna tidpunkt kommer fakturerade arbetstimmar och resor som angetts före startdatumet för den nya versionen fortfarande att ha priset på den gamla prislistan och faktureras med de gamla priserna. Om startdatumet för versionen är valt för den aktuella dagen och timmar och resor har angetts tidigare samma dag, uppdateras priserna för dessa poster enligt den nya versionen. Priser på ej fakturerade produkter uppdateras aldrig.

 1. För att skapa en ny version, gå till Inställningar > Prissättning > Prislistor
 2. Öppna befintlig prislista och klicka på Skapa ny version
 3. Ange ett startdatum från vilket prislistan är giltig från
 4. Välj om du vill kopiera rader från befintlig prislistan (prislistmall)
  • Om du vill skapa en ny tom prislista och definiera rader manuellt väljer du Välj
  • Om befintlig version används som grund för den nya, är det möjligt att höja priserna på raderna samtidigt
 5. När den nya versionen har skapats kan du se varje version högst upp

Prislisteversioner kan tas bort och startdatumet för befintlig version kan ändras.

Volumpriser

Med volympriser kan du skapa en prissättning som är baserad på mängden inmatade produkter. När faktura skapas letar systemet upp den totala mängden volympriserade produkter per produkt och ger priset baserat på definitionerna i prislistan.

Till exempel: Följande volympriser har definierats i prislistan: 1-2 produkter får priset 100 SEK och 3-8 produkter får priset 200 SEK. När fakturan skapades hittades 5 produkter och på fakturan syns enhetspris på 200SEK

Hantera volymprislistor

För att lägga till en volymprislista, börja med att ange ett namn för prislistan. Om tillägget för flera valutor är aktivt, välj också valutan som ska användas i prislistan och markera kryssrutan Använd volympris. Arbetstimmar och resepriser sätts på samma sätt som i vanlig prislista.

För att ställa in volympriser för produkter, leta efter rätt produkt och håll muspekaren i slutet av raden. Klicka på Lägg till volympris-ikonen en gång för att skapa den första regeln (1-). Du kan skapa så många regler som behövs genom att klicka på ikonen och lägga till kvantitet och pris för regeln.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.