Med import av kunddata har du möjlighet att skapa nya kunder och kontakter samt lägga till mer data till befintliga kunder (begränsningar finns).

Kundnamn är det enda obligatoriska fältet.

Det enklaste sättet att komma igång är att navigera till Inställningar > Importera data > Kundimport och ladda ner mallfilen. Mallfilen innehåller alla tillgängliga kolumnnamn och exempel på hur din data ska se ut i CSV-filen. Du kan också använda dina egna filer, se bara till att den första raden är en rubrikrad.

Kundimport kan också användas för att lägga till data till befintliga kunder och Inställningar. Uppgifter som kan läggas till:

 • Adressuppgifter
 • Kontakter
 • Branscher
 • Kontaktroller
 • Kontaktpersonens nyckelord
 • Kundgruppering

För att lägga till uppgifterna anger du helt enkelt kundnamnet som identifikationskod på varje rad och fyller i den information du vill lägga till.

Administratörsbehörigheter krävs för att komma åt dataimporter.

Att notera innan du börjar

 • Kunddata kan importeras i en CSV-fil
 • CSV-filer kan skapas och redigeras med kalkylprogram
 • Använd inte dubbla citattecken ("), semikolon (;) och radbrytningar (Enter) i dina data
 • Använd semikolon (;) som fältavgränsare i filen
 • Specialtecken, inklusive Ä, Ö, Å, måste kodas enligt ISO/IEC 8859-1, Windows-1252 eller UTC-8.

Importera data

 1. Gå till Inställningar > Importera data > Kundimport
 2. Välj den fil som du vill importera från din dator (dra och släpp eller bläddra bland dina filer)
 3. Kontrollera status på innehållet i filen i vyn Importera data och åtgärda eventuella fel
 4. I avsnittet Inställningar har du möjlighet att tillåta
  • att nya värden skapas i Inställningar
  • att befintliga kunddata uppdateras. Det är inte möjligt att uppdatera eller ta bort befintliga adresser, kontakter, kundgruppering eller något annat fält.
 5. Klicka på Importera data när granskningen är klar
 6. Efter lyckad import kommer visas en lista över importerade kunder och kontakter
  • Om du får några felmeddelanden i detta skede, korrigera data eller ta bort raden och försök igen.

Fältformatering

Nedan finns kolumnnamn med information om vilken fältformatering som krävs för korrekt uppladdning av CSV-filen.

Fältnamn Fälttyp Begränsningar Kommentar
Kundnamn Text Max 100 tecken
Momsregistreringsnummer Text Max 50 tecken
Kundnummer Numeriskt
Kundkontots ägare Text Max 100 tecken Format: Förnamn Efternamn.

Kundkontots ägare måste redan finnas i systemet annars kommer den som utför importen att anges som kundkontots ägare.
Industri Text Max 100 tecken
Språk Text Max 100 tecken Till exempel engelska (USA), danska eller finska.
Värde per enhet Text Giltig valutakod, t.ex. USD, EUR, eller GBP, från listan över valutor. Importerade valutakoder kommer endast att kännas igen om valutan har aktiverats i systeminställningarna (Inställningar > Organisation > Valutor).
Kontorets telefonnummer Alfanumeriskt Max 50 tecken Endast en adress per kund.
Hälsningsfras Giltigt format är 'Ms.', 'Mrs.' eller 'Mr.' Hälsningsfraserna översätts efter import.
Antal anställda Numeriskt
Årliga intäkter Numeriskt
Kundbeskrivning Text Max 4000 tecken
Webbplats Text Max 200 tecken
Betalningsvillkor Numeriskt
Kundens e-post Text Max 200 tecken
Elektronisk adress Text Max 50 tecken
Nätverk/Operatör Text Max 50 tecken Ange operatörskod, inte operatörens namn.
Adressrad 1 Text Max 100 tecken När Adressrad 1, 2 och 3 fylls i i CSV-filen, tas alla adressrader med till adressfältet och separeras med radbrytning.
Adressrad 2 Text Max 100 tecken När Adressrad 1, 2 och 3 fylls i i CSV-filen, tas alla adressrader med till adressfältet och separeras med radbrytning.
Adressrad 3 Text Max 100 tecken När Adressrad 1, 2 och 3 fylls i i CSV-filen, tas alla adressrader med till adressfältet och separeras med radbrytning.
Postnummer Text Max 50 tecken
Ort Text Max 50 tecken
Delstat Text Max 50 tecken Bör endast anges när Land är USA. Endast giltiga delstater i USA godtas, till exempel "Alabama" eller "Kalifornien".
Land Text Max 100 tecken Endast giltiga länder godtas, till exempel Finland, Storbritannien och Japan.
Är faktureringsadress Numeriskt Andra värden än 1 ignoreras. Ange "1" för att markera adressen på raden som faktureringsadress.
Är kontorets adress Numeriskt Andra värden än 1 ignoreras. Ange "1" för att markera adressen på raden som kontorets adress.
Är postadress Numeriskt Andra värden än 1 ignoreras. Ange "1" för att markera adressen på raden som postadress.
Kontaktpersonens förnamn Text Max 100 tecken
Kontaktpersonens efternamn Text Max 100 tecken
Kontaktpersonens titel Text Max 100 tecken
Kontaktpersonens roll Text Max 100 tecken
Kontaktpersonens e-post Text Max 200 tecken Endast en adress per kontaktperson.
Kontaktpersonens telefon Alfanumeriskt Max 200 tecken
Kontaktpersonens mobil Alfanumeriskt Max 200 tecken
Kontaktpersonens födelsedatum Alfanumeriskt Giltigt datumformat enligt personliga formateringsalternativ (Min profil > Personuppgifter > Formatering & språk). Till exempel för engelska (USA): 2023-01-20.
Kontaktpersonens beskrivning Text Max 200 tecken
Kontaktpersonens nyckelord Text Max 50 tecken
Kundgruppering Text Max 200 tecken
Anpassat fält* Värde per enhet
Anpassat fält* Datum
Anpassat fält* Numeriskt
Anpassat fält* Text
Anpassat fält* Text


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.