I Inställningar kan du skapa egna nyckeltal. Beroende på verksamhet kan du behöva rapportera till exempel utnyttjande eller projektlönsamhet på olika sätt eller skapa helt nya nyckeltal som hjälper dig att styra din verksamhet.

Funktionen för att skapa nyckeltal finns i Performance och Enterprise versionen.

Du kan skapa nyckeltal för projekt, faktura och användare. De blir då också tillgängliga i motsvarande rapporter för respektive. Du kan också välja att visa anpassade nyckeltal per projekt på projektkortet, nyckeltal för faktura när du skapar fakturor och nyckeltal per användare i vyn för inmatning av arbetstimmar i Tid & utlägg.

Dessutom kan du lägga till egna fält och använda dem för att beräkna KPI: er. Se mer detaljer information här. Du kan lägga till anpassade fält i fyra kategorier:

  • Värde per enhet (används KPI-beräkning)
  • Datum
  • Numeriskt värde
  • Text


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.