Filter hjälper dig att avgränsa data i rapporterna. Vi har förinställt några av de filter som vanligen används för respektive rapport. Du kan antingen använda dessa filter eller ta bort standardvärdena. Alternativet Avmarkera markerade visas när du håller musen över ett filter.

Det finns även förvalda värden för respektive rapport och du kan, beroende på rapporttyp, modifiera värdena efter dina behov.

Lista rapporter

Klicka på Välj värden för att öppna en lista på alla tillgängliga värden. För att lägga till ett nytt värde, klickar du på värdet i kolumnen Valda värden. Ta bort valda värden genom att hålla muspekaren över ett värde i "Valda värden"-kolumnen och tryck på "X"-ikonen.

Grafiska rapporter

För grafer kan du välja en Datakälla (Försäljning, Antal ordrar, Fakturering, Omsättning, Försäljningsmarginal, Marginal och Försäljningsaktivitet), Gruppering och Tidsram. Du kan också inkludera data från föregående år, prognoser och visa värdena med hjälp av försäljningssannolikhet (viktade värden).

Analysrapporter

För analysrapporter kan du välja så många värden du vill, men du kan bara välja tre alternativ för Gruppera. Du kan även notera att tidsramarna är mer begränsade än i listrapporter. Du kan också inkludera data från föregående år och prognoser samt visa värdena med hjälp av försäljningssannolikhet (viktade värden).Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.