Kostnadsställen

Kostnadsställen är ett alternativ för att kategorisera företagets utgifter. Ett kostnadsställe är en avdelning inom företaget som kostnader kan fördelas på. Oftast är dessa aktiverade när en bokföringsintegration används men många gillar att aktivera kostnadsställen för att få en andra dimension i rapportering utöver avdelningar.

För att hantera kostnadsställen gå till Inställningar > Organisation > Finansiell information. Efter att kostnadsställen har aktiverats bör varje avdelning och befintliga projekt kontrolleras så när poster skapas rapporteras även kostnadsställen korrekt.

Lägg till nytt kostnadsställe

För att lägga till nytt kostnadsställe, klicka på Lägg till kostnadsställen och lägg till namn och kod, välj sedan Spara.

Redigera kostnadsställe

För att redigera befintliga kostnadsställen, klicka på kostnadsstället för att öppna informationen. Redigera uppgifterna och välj Spara.

Inaktivera / Radera kostnadsställen

För att inaktivera eller radera befintliga kostnadsställen, håll bara muspekaren över raden för kostnadsstället och välj inaktivera eller radera.

Kostnadsställen som används kan inte raderas.

Hur fungerar kostnadsställen?

Regler för hur kostnadsställe tillämpas på varje rad:

  • När en anställd anger arbetstimmar, resekostnader eller produkter i Tid & utlägg kommer kostnadsstället från medarbetarens avdelning.
  • När en artikel läggs till i fliken Finanser i ett projekt eller direkt på en faktura som en ny fakturarad kommer kostnadsstället från projekt.

Kostnadsställe kan ändras på fakturaraden genom att redigera önskade fakturarader.

Kontoplan

I vissa bokföringsintegrationer måste kontoplanen från bokföringsprogram speglas här så att fakturor och fakturarader blir korrekt överförda till bokföringsprogrammet. Efter att kontoplanen har skapats kommer varje produkt, arbetstyp och resekostnadstyp att använda de standardvärden som anges här. Standardvärdena kan åsidosättas i register över arbetstyper, resekostnader och produkter. Anställda använder dessa registerposter när de anger timmar, resekostnader eller avgifter och när posterna faktureras hamnar kontona automatiskt på fakturaraderna.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.