Resräkning förenklar rapportering av resekostnader, fakturering och återbetalning.

Användare skapar Resräkningar genom att ange kostnader för transport, boende och traktamenten i samband med försäljningsprojekten och projekt. Kvitton bifogas elektroniskt och begäran lämnas sedan in för godkännande. Förmän och chefer lokaliserar Resräkningar i Severa, och kan granska, redigera, exportera och godkänna utgifter.

När de har godkänts är utgifter automatiskt tillgängliga för fakturering för projekt där fakturering är aktiverad.

Funktionen för att skapa resräkningar finns i Business-, Platinum- och Enterprise-versionen av Severa.

Visa resor i projekt

Resekostnader som anges genom Tid & utlägg eller Resräkning finns på fliken Finanser i ditt projekt. Utgifter visas som fakturerbara, fakturerade eller ej fakturerbara.

Fakturerbara utgifter hanteras på samma sätt som fakturerbara avgifter och läggs automatiskt till i kundens nästa faktura. På fakturan kan utgifter redigeras, grupperas och tas bort efter behov.

Om resekostnader visas som ej fakturerbara i projektet och visas inte automatiskt på kundens faktura, kontrollera projektpriser och kontrollera att resepriserna har ett pris och är markerade som fakturerbara från kunden.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.