Arbetstider anges i dag- eller veckovyn Tid & utlägg. När du väljer Lägg till arbetstider öppnas en lista med tillgängliga projekt. Favoritprojekt visas överst och du kan enkelt markera ett projekt eller en fas som favorit genom att klicka på stjärnikonen bredvid önskat projekt.

Du kan även söka efter ett visst projekt genom att skriva:

  • Kundens namn eller nummer
  • Projektets namn eller nummer
  • Fasens namn

Alla matchningar markeras så att du enkelt ser om matchningen är i kundens namn, projektnamn och så vidare. Den här funktionen är praktisk när du får många träffar i din sökning.

Beroende på dina behörigheter kan du gå med i ett projekt härifrån. Som standard visas alla tillgängliga projekt. Överväg att använda sökfunktionen om listan är lång. När du har valt projektet vidarebefordras du automatiskt för att ange timmar för projektet och alla obligatoriska fält fylls i.

  • Arbetstyp: Standardarbetstyp kommer primärt från Fas och sekundärt från Projekt. Om standard inte är inställd hämtas standard från användarens inställningar.
  • Arbetstid: Standardantalet timmar beräknas baserat på de dagliga timmar som anges i användarens arbetsavtal. Om användaren redan har angett timmar beräknas värdet Dagliga timmar - Angivna timmar. Om antalet dagliga timmar redan har uppnåtts eller timmar inte förväntas för det datumet är standard alltid 1.

Om din organisation använder övertid och du har behörighet att ange övertid visas en meny där du väljer lämplig övertidstyp.

Om du behöver ändra posten efteråt klickar du bara på raden som behöver redigeras. Om du håller musmarkören över den aktiveras Intern kommentar och Ta bort.

OBS, i vissa fall går det inte att redigera inlägget:

  • Timmarna är godkända.
  • Timmarna är fakturerade.
  • Perioden för tidrapportering är stängd.

I sektionen Lägg till post från aktiviteter visas alla aktiviteter som lagts till för den specifika dagen och du kan snabbt använda en aktivitet som utgångspunkt för din timpost. Om kund och projekt läggs till för aktiviteten används dessa automatiskt.

Med funktionen Kopiera föregående dag kan du kopiera alla poster som lagts till i föregående datum som grund för den aktuella dagen. Detta är praktiskt och sparar tid när du arbetar med samma projekt. Vilka poster som ska kopieras ställer man in under kugghjulsikonen i vyn Tid & utlägg. Överväg att använda kopieringsfunktionen innan du anger någon post för datumet.

Funktionen Stäng dagen stänger dagen för inmatning och dagen visas som grön i minikalendern och veckofältet. Om du behöver redigera, lägga till eller ta bort poster kan du öppna dagen igen. Du kan använd slutförandedag som värde och filtrera efter arbetstidsrapporter.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.