Godkännande av frånvaro

Om dina anställda anger sin frånvaro i Severa och ditt företag använder sig av en godkännandeprocess, kan du granska och godkänna frånvaro redan i Severa.

Funktionen finns tillgänglig i version Business, Performance och Enterprise av Severa.

För att börja använda funktionen, gå till Inställningar > Tid & Utlägg > Frånvaro, och aktivera godkännande av frånvaro. Efter att ha aktiverat funktionen kontrollera att behörigheterna är på plats.

Behörighet att godkänna frånvaro

Behörighet kan ges för behörighetsprofiler eller enskilda användare beroende på dina behov. Gå till Inställningar > Användare > Behörighetsprofiler eller Inställningar > Användare > Användarhantering för att komma igång.

Samma behörigheter gäller för godkännande av arbetstimmar och frånvaro. Observera dock att för att visa detaljerad frånvaroinformation (namn, frånvarotyp och beskrivning) krävs även behörighet för Användare.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.