Med Google Drive-integration kan du lagra och dela digitala filer kopplade till projekt som hanteras i Severa.

Filer måste läggas till, redigeras och tas bort i Severa och det finns ingen anslutning mellan Google och Severa, så att filer som läggs till i Google skulle visas i Severa. Filerna lagras i Google och tar därför inte upp något diskutrymme i Severa. Filerna är synliga i Google för användarkontot som är angivet i överföringsinställningarna. I Google kan du dela filer som ska visas för andra användare i företaget, så att andra anställda också kan visa filerna i Google.

Betalt Google Workspace-konto krävs för att använda Google Drive.

Skapa ett Google tjänstkonto

Först måste du skapa ett konto för att auktorisera synkroniseringen (både Google Drive och Google Kalender). Utför nedanstående steg för att skapa ett servicekonto i Google Cloud Platform Console.

Skapa ett projekt

 1. Logga in till Google Cloud Platform Console som avancerad administratör
 2. Välj ett av alternativen:
  • Om du inte använt konsolen tidigare, godkänner du användarvillkoren och klickar på Skapa projekt.
  • Om du använt konsolen tidigare, klickar du på pilen högst upp på skärmen bredvid det senaste projektnamnet för att öppna projektlistan. Klicka sedan på Nytt projekt.
 3. Ange ett beskrivande projektnamn och klicka på Skapa.

Aktivera API:er för servicekontot

 1. Klicka på Meny > API:er & Tjänster > Bibliotek
 2. Välj Google Drive API
 3. Klicka på Aktivera

Skapa tjänstekontot

 1. I det övre vänstra hörnet av konsolen, klicka på Meny > IAM & Admin > Tjänstkonto
 2. Klicka på Skapa användaruppgifter
 3. Ange ett namn för tjänstkontot och klicka på Skapa och fortsätt
 4. I rullgardinsmenyn **Ge detta tjänstkonto åtkomst till projekt (valfritt) **väljer du rollen som Projekt > Redaktör till det nya kontot och klickar på Fortsätt
 5. Klicka på Klar
 6. Klicka på namnet på det nyskapade tjänstkontot
 7. Klicka på fliken Nycklar
 8. I rullgardinsmenyn Lägg till nyckel, välj Skapa ny nyckel
 9. Välj P12 som nyckeltyp och klicka Skapa
  • En fil med namnet ”ditt projekt.p12” laddas ner till din dator.
  • Filen måste laddas upp till Severa så kom ihåg vart filen sparats.
 10. Skriv ner lösenordet för den privata nyckeln och Stäng vyn
 11. Gå tillbaka till fliken Detaljer
 12. Klicka på Visa avancerade inställningar
 13. Kopiera klient-ID eftersom du behöver det i nästa steg
 14. Klicka på Visa Google Workspace Admin konsol under Domänövergripande delegering
 15. Gå till Meny > Säkerhet > API kontroller
 16. På sidan Domänövergripande delegering, välj Hantera domänövergripande delegering
 17. Klicka på Lägg till ny
 18. I fältet Klient ID, fyll i tjänstkontots Klient ID
 19. I OAuth-omfattningar (kommaavgränsade) fältet, anger du vilka behörigheter som applikationen ska ges åtkomst till
 20. Klicka på Auktorisera

Konfigurera Severa

När du har gjort alla obligatoriska steg i Google kan du konfigurera Google Drive i Severa.

För att du ska kunna konfigurera Google Drive måste du ha administratörsrättigheter.

 1. Go to Tools > Settings > Google Drive.
 2. Fyll i uppgifterna enligt följande
  • E-postadress: Ange e-postadressen för det Google-konto som lagrar filerna.
  • Service-kontots e-post: Ange e-postadressen för service-kontot.
  • Privat nyckel: Ange lösenordet som visades i popupfönstret när .p12-filen genererades.
 3. Klicka på Välj en fil och lokalisera filen ”yourproject.p12” bland de nedladdade filerna och ladda upp filen till Severa.
 4. Klicka på Anslut

Om det finns fel kontrollerar du att du har slutfört alla inställningar i Google och att både e-postadresserna och lösenordet är korrekt inmatade.

När anslutningen upprättats anmodas du att välja rotkatalogen där filer lagras i Google.

 • Rotkatalog: Mapp där alla filer som är länkade till projekt lagras. Varje projekt blir en undermapp under rotkatalogen och kallas automatiskt för ”projektnummer projektnamn”.
 • Bilder: Mapp för att lagra medarbetarbilder.
 • Organisationens logotyp: Mapp för att lagra organisationens logotyp.
 • Logotyp för faktura: Mapp för att lagra fakturalogotyper.

Om du vill flytta befintliga filer från Severa till Google klickar du på Överför filer. Detta är inte en obligatorisk åtgärd, men om filer inte flyttas till Google, kommer de att fortsätta att använda Severa:s fillagring. Detta gäller endast befintliga filer; alla nya filer som läggs till i Severa, lagras automatiskt i Google.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.