Du måste skicka fakturor för att få inbetalningar. Innan du skickar fakturor måste du ha priser och korrekt fakturaformatering. För att automatisera processen så mycket som möjligt ärvs regler för fakturan enligt nedan:

  • från försäljningsprojekt eller projekt,
  • från kund,
  • från inställningar där du hanterar standardinställningar för din organisation.

Överst i vyn Fakturor visas en KPI-list med några förvalda värden.

Nyckeltal (KPI) Formel
Fakturering denna månad Totalsumman av fakturorna som har fakturadatum under den här månaden.
Prognostiserad fakturering denna månad Totalsumman av den prognostiserade faktureringen för alla projekt denna månad.
Värdet av timmar denna månad Värdet av timmar för aktuell månad.
Klar att fakturera Allt som kan faktureras fram till det valda datumet visas i värdet.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.