Produkter är ett sätt att hänvisa till avgifter och kostnader för ett projekt som eventuellt faktureras från kunden. Produkter kan vara fasta avgifter, artiklar som säljs till en kund (t.ex. annonsutrymme, ritningar eller datorkablar) eller tjänster som seminarier eller utbildning.

Det är värt att ta några minuter att överväga vad ditt företag säljer. Att definiera produkter och tjänster hjälper dig att skapa kategorier, mallar och prislistor innan du startar ett försäljningsprojekt eller projekt. När informationen är tillagd är den lätt tillgänglig för inmatning och sparar i sin tur tid, förhindrar prissättningsfel vid fakturering och ger en noggrann rapportering.

Produkterna är indelade i tre produkttyper. Med produkttyperna kan vi definiera olika typer av fakturering med fast avgift, om vi fakturerar faktiska fysiska produkter, externt arbete eller internt arbete. Produkttyperna som går att välja är Arvode, Leverantörskostnader och Produkter.

Hantera produkter

Produkter används som en guide för att lägga till produkter i försäljningsprojekt och projekt. Grundinformation om en produkt tillhandahålls vilket gör det snabbare, med mindre risk för fel, att lägga till dem.

För att skapa en ny produkt, gå till Inställningar > Arbetstid, resekostnad & produktregister > Produkter. Ange information om produkten som kod, kategori, enhet, kostnad och pris och Spara.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.