När detaljer kring en användarens arbetskontrakt ändras måste ett helt nytt arbetskontrakt skapas. Till exempel om en användares kostnad per timme eller dagliga timmar ändras måste du alltid skapa ett helt nytt arbetskontrakt för att undvika retroaktiva ändringar i registrerade poster.

Lägg till ett nytt kontrakt genom att gå till Inställningar > Användarhantering och välj användare. Öppna profilen och gå till Användarinställningar. I fältet Arbetskontrakt kan du se nuvarande uppgifter om användarens kontrakt. Om företaget använder flextidsberäkning kan du se användarens totala flextid i sektionen under.

Du behöver inte manuellt avsluta de nuvarande kontraktet, det avslutas automatiskt när du skapar ett nytt arbetskontrakt för användaren. Klicka på Nytt arbetskontrakt och fyll i uppgifterna. När du sparar det nya kontraktet kommer det synas i listan och det tidigare kontraktet är avslutat.

Det går att skapa ett arbetskontrakt för framtiden. När du sätter ett start datum för det nya kontraktet kommer de befintliga kontraktet automatiskt att få ett slutdatum. Till exempel om det nya arbetskontraktet börjar den 1 maj, blir det nuvarande arbetskontraktet inställt att sluta den sista dagen i april så det inte finns ett gap mellan de två.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.