Syftet med resursallokering är att nyttja resurser på ett effektivt sätt, genom att synliggöra personalens beläggningsgrad och fatta välgrundade beslut om vem som ska arbeta i specifika projekt eller aktiviteter. Detta är lika användbart under försäljningsfasen som vid planering eller uppföljning av ett projekt.

Med hjälp av resursallokeringen kan du definiera hur mycket tid olika personer kan ägna åt projekt eller faser. Det är viktigt att skilja på att resursallokering syftar till att besvara frågor som ”vilken designer kan arbeta 10 h på mitt projekt nästa vecka”, snarare än ”vem som är tillgänglig kl 14:00 på onsdag i 2 timmar”, vilket handlar mer om kalenderanvändning och aktivitetshantering.

Resursallokeringar hänger i princip tätt ihop med den uppskattade arbetstiden för projektet. Allokeringen bör därför inte överskrida projektets eller fasens estimerade tidsåtgång, det handlar istället om hur de estimerade timmarna ska fördelas på olika personer.

Principer för beräkningar av arbetsbelastning

Hur många timmar du kan allokera till en person beror på den personens arbetsavtal och inställningarna för organisationens arbetsvecka. Om företagets arbetsvecka utgår från arbete mån-fre och den anställdes kontrakt säger att personen ska arbeta 8h per dag kommer systemet att göra det möjligt att allokera denna person 40 h på en arbetsvecka. Om du allokerar 40 timmar till den personen i en vecka, visas personen ha 100 % arbetsbelastning.

I olika vyer används färgkodning för att ange arbetsbelastningsnivån för en person: ju mörkare grå nyans, desto större arbetsbelastning och rött indikerar ⪰ 100 %.

Frånvaro och allmänna helgdagar

Om en person till exempel är på semester eller sjukskriven, får den personen en orangerandig färgmarkering i den tidsramen. Frånvaro innebär dessutom att personen visas som 100% belagd den aktuella tiden.

Allmänna helgdagar visas med en grårandig färgmarkering. Helgdagar minskar också en persons tillgängliga tid under den aktuella dagen.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.