Resursoinnin perimmäinen tavoite on maksimoida henkilöstön käyttöaste tarjoamalla läpinäkyvyyttä käyttäjien työkuormitukseen ja tällöin projektin työmäärän jakaminen työntekijöille on helpompaa. Tämä on yhtä tärkeää sekä myyntivaiheessa kuin myös projektia suunniteltaessa.

Severan resursointi-toiminnolla määrität, kuinka paljon työntekijä voi käyttää aikaa eri projekteille tai projektien vaiheille. Resursoinnilla vastataan ennemmin kysymykseen “Kuka suunnittelijoista voi työskennellä ensi viikolla 10 tuntia tälle projektille” kuin “Kuka on vapaa ensi keskiviikkona klo 14”, mikä on enemmänkin kalenterin ja aktiviteettien hallintaa.

Resurssien allokoinnit ovat periaatteessa sidoksissa projektin työmääräarvioon. Projektin tai projektin vaiheen resurssien allokointi ei saisi ylittää työmääräarviota, sillä resursoinnilla määritetään, kuka tulee tekemään projektille suunnitellut työtunnit.

Työkuorman laskennan perusteet

Käyttäjälle allokoitavissa olevien tuntien määrä riippuu käyttäjän työsopimuksesta sekä yrityksen työviikko-asetuksesta. Jos työviikko on määritetty maanantaista perjantaihin ja käyttäjän työsopimuksella päivittäisiksi tunneiksi 8 tuntia, oletetaan henkilön tällöin työskentelevän 40 tuntia viikossa. Mikäli allokoit kyseiselle käyttäjälle 40 tuntia yhdelle viikolle, käyttäjän työkuormitus on tällöin 100%.

Eri näkymissä käytetään eri värejä kuvaamaan käyttäjän työkuormitusta: Harmaan tummuus indikoi työkuorman määrää ja punainen tarkoittaa yli 100% työkuormaa.

Poissaolot ja arkipyhät

Jos käyttäjä on lomalla tai sairaslomalla, näet tämän oranssina vinoviivoituksena poissaolon ajalle. Poissaolot tarkoittavat myös, että käyttäjä ei ole käytettävissä projektilla ja käyttäjän työkuorma on 100% poissaoloajalle.

Yleiset vapaapäivät näytetään harmaana vinoviivoituksena. Yleinen vapaapäivä vähentää käyttäjälle allokoitavissa olevaa aikaa tältä ajalta.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.