Het uiteindelijke doel van resourceplanning is om de bezettingsgraad te maximaliseren door de werkdruk van de medewerkers transparant te maken, zodat u de juiste beslissingen kunt nemen over wie aan een specifiek project of specifieke taak gaat werken en wanneer. Dit is zowel belangrijk in de verkoopfase als in de planning en uitvoering van een project.

Met resourcetoewijzingen geeft u in principe limieten aan de hoeveelheid tijd die mensen aan de verschillende projecten of fasen in de projecten mogen besteden. Het is belangrijk om te beseffen dat de resourceplanning tot doel heeft om vragen te beantwoorden als "welke ontwerper kan volgende week 10 uur aan mijn project werken", in plaats van "wie is er 2 uur beschikbaar op woensdag om 14.00 uur". Dat gaat meer over agendagebruik en activiteitenbeheer.

In principe zijn de resourcetoewijzingen nauw verbonden met het begrote aantal werkuren voor een project. Resourcetoewijzingen voor een bepaalde fase of een bepaald project mogen niet hoger zijn dan het begrote aantal werkuren, omdat ze slechts een gedetailleerdere indeling van de uren zijn die u voor de voltooiing van het project hebt gepland, namelijk in wie die uren gaat benutten.

Basis van werkdrukberekeningen

Hoeveel uur u aan een persoon kunt toewijzen, is afhankelijk van de arbeidsovereenkomst van die persoon (uren per dag en werkdagen per week) en de werkweekinstellingen van de organisatie. Als een werkweek van maandag tot en met vrijdag loopt, en de persoon volgens de arbeidsovereenkomst elke dag 8 uur werkt, dan wordt die persoon normaal gesproken geacht 40 uur per week te werken. Als u in een week 40 uur aan deze persoon toewijst, dan wordt dat als een werkdruk van 100% voor die persoon getoond.

In verschillende weergaven wordt met een kleurcodering de werkdruk van een persoon weergegeven: hoe donkerder de grijstint, hoe meer werkdruk, waarbij rood duidt op ⪰ 100%.

Absenties en feestdagen

Als een persoon bijvoorbeeld vakantie heeft of met ziekteverlof is, dan ziet u in dat tijdvak een oranje gestreepte markering bij die persoon. Afwezigheid betekent ook dat een persoon niet kan worden ingezet voor een project, dus voert het programma 100% in als werkdruk voor die persoon.

Feestdagen worden weergegeven met een grijsgestreepte markering. Als er een feestdag is, dan vermindert dit de beschikbare tijd die een persoon heeft gedurende het tijdvak waarin deze feestdag plaatsvindt.Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.