Hieronder treft u gedetailleerde omschrijvingen aan van de verschillende toestemmingen.

Voor sommige gedeelten van Severa zijn er geen afzonderlijke toestemmingen. De beperkingen voor het bewerken en weergeven van activiteiten, bijvoorbeeld, zijn gebaseerd op het projectlidmaatschap of op de relatie tussen de supervisor en de medewerker.

Klanten en contactpersonen

Hiermee beperkt u welke klant-, contactpersoon- en adresgegevens de medewerker mag weergeven.

Als u deze toestemming op Geen instelt, dan maakt dat de toestemmingen voor Projecten en Projecten koppelen ongedaan. De gebruiker kan dan geen projecten, facturen, offertes of resources meer weergeven of bewerken.

Toestemming Omschrijving
Geen Mag geen klanten, adressen, contactpersonen of projecten toevoegen, weergeven, bewerken of verwijderen.

Mag de rapporten Klanten of Contactpersonen niet aanmaken of weergeven.

Mag geen activiteiten aan klanten of projecten toevoegen.
Alleen-lezen Mag alle klanten, adressen of contactpersonen weergeven.

Mag de rapporten Klanten en Contactpersonen zonder financiële gegevens aanmaken en weergeven.

Mag activiteiten voor klanten aanmaken.
Bewerken Mag klanten, adressen of contactpersonen toevoegen, bewerken en verwijderen.

Plus de toestemmingen van vorige niveaus.
Alle Mag financiële gegevens in het rapport Klanten rapporteren.

Plus de toestemmingen van vorige niveaus.
Mag klanten verwijderen Dit aankruisvakje kan worden gemarkeerd wanneer het toestemmingsniveau Bewerken of Alle is.

Project

Hiermee beperkt u welke projecten, fasen, bestanden, facturen, offertes (add-on), resources (add-on), inkomsten (add-on) en diverse rapporten de medewerker mag weergeven.

Toestemming Omschrijving
Geen Mag werkuren, reizen en producten invoeren voor projecten waarvan de gebruiker projectlid of projectmanager is.

Mag geen projecten, fasen, bestanden, facturen, offertes (add-on) of resourceplanning (add-on) toevoegen, weergeven, bewerken of verwijderen.

Mag geen activiteiten aan projecten toevoegen.

Mag geen omzet verantwoorden (add-on).

Mag geen project- of factuurgegevens in de actiehistorie (add-on) weergeven.

Mag de volgende rapporten niet aanmaken of weergeven: Projectanalyse, Projecten, Bestanden, Financieel overzicht, Financiële tijdlijn, Factuurregels, Facturen, Itemanalyse, Fasen of Offertes.
Projectlid, zonder toestemmingen voor eigen financiële gegevens Mag geen nieuwe projecten toevoegen.

Mag werkuren, reiskosten en producten toevoegen aan projecten waarvan de gebruiker lid of manager is.

Mag projecten weergeven waarvan de gebruiker lid is.

Mag projecten weergeven, bewerken en verwijderen waarvan de gebruiker manager is.

Mag fasen, bestanden, facturen, offertes (add-on) of resources (add-on) toevoegen, weergeven, bewerken en verwijderen voor projecten waarvan de gebruiker manager is.

Mag omzet verantwoorden (add-on) voor projecten waarvan de gebruiker manager is.

Mag projectgegevens in actiehistorie weergeven (add-on).

Mag activiteiten toevoegen, weergeven, bewerken en verwijderen voor projecten waarvan de gebruiker manager of lid is.

Als de gebruiker ondergeschikten heeft, dan heeft de gebruiker toegang tot projecten van ondergeschikten alsof hij projectmanager van die projecten was. De ondergeschikten kunnen tot verschillende afdelingen behoren.

Mag de volgende rapporten aanmaken en weergeven wanneer de gebruiker projectmanager is: Projectanalyse, Projecten, Bestanden, Financieel overzicht, Financiële tijdlijn, Factuurregels, Facturen, Itemanalyse, Items, Fasen of Offertes. De gebruiker mag geen financiële gegevens weergeven.

De gebruiker mag geen prijzen en kosten van eigen werkuren weergeven of eigen KPI's die op financiële gegevens zijn gebaseerd.
Projectlid Mag geen nieuwe projecten toevoegen.

Mag werkuren, reizen en producten invoeren voor projecten waarvan de gebruiker projectlid of projectmanager is.

Mag projecten weergeven waarvan de gebruiker projectlid is.

Mag projecten weergeven, bewerken en verwijderen waarvan de gebruiker projectmanager is.

Mag fasen, bestanden, facturen, offertes (add-on) of resourceplanning (add-on) toevoegen, weergeven, bewerken en verwijderen voor projecten waarvan de gebruiker projectmanager is.

Mag omzet verantwoorden (add-on) voor projecten waarvan de gebruiker projectmanager is.

Mag projectgegevens in actiehistorie weergeven.

Mag activiteiten toevoegen, weergeven, bewerken en verwijderen voor projecten waarvan de gebruiker projectlid of projectmanager is.

Als de gebruiker ondergeschikten heeft, dan heeft hij toegang tot de projecten van de ondergeschikten alsof hij projectmanager van deze projecten is. Ondergeschikten kunnen zich in verschillende afdelingen bevinden.

Mag de volgende rapporten aanmaken en weergeven wanneer de gebruiker projectmanager is: Projectanalyse, Projecten, Bestanden, Financieel overzicht, Financiële tijdlijn, Factuurregels, Facturen, Itemanalyse, Items, Fasen of Offertes.

Als de gebruiker projectlid is, dan mag hij geen financiële gegevens in het rapport Projecten weergeven.
Projectmanager, geen rechten voor financiële gegevens van het project Mag nieuwe projecten toevoegen.

Mag geen facturen toevoegen, weergeven of bewerken.

Mag geen omzet verantwoorden (add-on) voor projecten waarvan de gebruiker projectmanager is.

Mag werkuren, reizen en producten invoeren voor projecten waarvan de gebruiker projectlid of projectmanager is.

Mag projecten weergeven waarvan de gebruiker projectlid is.

Mag projecten weergeven (zonder financiële gegevens), bewerken en verwijderen waarvan de gebruiker projectmanager is.

Mag fasen, bestanden, offertes of resourceplanning toevoegen, weergeven, bewerken en verwijderen voor projecten waarvan de gebruiker projectmanager is.

Mag projectgegevens in actiehistorie weergeven.

Mag activiteiten toevoegen, weergeven, bewerken en verwijderen voor projecten waarvan de gebruiker projectlid of projectmanager is.

Als de gebruiker ondergeschikten heeft, dan heeft hij toegang tot de projecten van de ondergeschikten alsof hij projectmanager van deze projecten is. Ondergeschikten kunnen zich in verschillende afdelingen bevinden.

De volgende rapporten zijn verborgen: Financieel overzicht, Financiële tijdlijn, Factuurregels, Facturen, Inkooporders.

Mag geen financiële gegevens rapporteren in andere rapporten.
Projectmanager Mag werkuren, reizen en producten invoeren voor projecten waarvan de gebruiker projectlid of projectmanager is.

Mag projecten weergeven waarvan de gebruiker projectlid is.

Mag projecten toevoegen, weergeven, bewerken en verwijderen waarvan de gebruiker projectmanager is.

Mag fasen, bestanden, facturen, offertes (add-on) of resourceplanning (add-on) toevoegen, weergeven, bewerken en verwijderen voor projecten waarvan de gebruiker projectmanager is.

Mag omzet verantwoorden (add-on) voor projecten waarvan de gebruiker projectmanager is.

Mag projectgegevens in actiehistorie (add-on) weergeven.

Mag activiteiten toevoegen, weergeven, bewerken en verwijderen voor projecten waarvan de gebruiker projectlid of projectmanager is.

Als de gebruiker ondergeschikten heeft, dan heeft hij toegang tot de projecten van de ondergeschikten alsof hij projectmanager van deze projecten is. Ondergeschikten kunnen zich in verschillende afdelingen bevinden.

Mag als projectmanager alle projectgerelateerde informatie rapporteren en mag als projectlid geen financiële gegevens weergeven.
Projecten van eigen afdeling Fungeert als projectmanager voor projecten die tot dezelfde afdeling (of de onderafdelingen daarvan) behoren waartoe de gebruiker behoort.

Voor de projectmanager gelden dan dezelfde toestemmingen.
Alle Fungeert als projectmanager voor alle projecten.
Mag projecten verwijderen Dit aankruisvakje kan worden gemarkeerd wanneer het toestemmingsniveau Projectmanager, geen rechten voor financiële gegevens van het project of hoger is.
Mag eigen resourcetoewijzingen aanmaken, bewerken en verwijderen Gebruiker met toestemmingen mag eigen resourcetoewijzingen aanmaken, bewerken en verwijderen.

Project koppelen

Hiermee wordt bepaald of medewerkers zich als lid aan een project mogen koppelen. De link voor het koppelen wordt getoond in de weergave Uren en declaraties.

Toestemming Omschrijving
Koppelen niet mogelijk Mag zich niet aan projecten koppelen.
Eigen afdeling Mag zich aan projecten van de eigen afdeling koppelen.
Elk project Mag zich aan alle projecten koppelen.

Gebruikers

Hiermee beperkt u wat de medewerker in het gebruikersbeheer en de werkuren mag weergeven.

Toestemming Omschrijving
Geen Mag werkuren, reizen en producten invoeren voor projecten waarvan de gebruiker projectlid of projectmanager is.

Mag activiteiten toevoegen, weergeven, bewerken en verwijderen.

Mag alleen eigen werkuren rapporteren.

Mag de volgende rapporten aanmaken en weergeven: Activiteiten, Gebruikersanalyse, Werkurenoverzicht.

Mag geen gebruikersgegevens in actiehistorie weergeven.
Ondergeschikten bewerken Mag werkuren, reizen en producten invoeren voor projecten waarvan de gebruiker projectlid of projectmanager is.

Mag werkuren, activiteiten en afwezigheid (het activiteitstype afwezigheid) van ondergeschikten toevoegen, weergeven, bewerken en verwijderen.

Mag eigen en werkuren van ondergeschikten rapporteren.

Mag de volgende rapporten aanmaken en weergeven: Activiteiten, Tijdinvoer, Gebruikersanalyse, Resourceplanningsrapporten, Werkuren per project, Werkurenanalyse, Werkurenlijst, Werkurenoverzicht, Werkurenmatrix.

Mag gebruikersgegevens van ondergeschikten bewerken in Gebruikersbeheer.

Mag gebruikersgegevens in de actiehistorie weergeven.
Ondergeschikten toevoegen en bewerken Mag nieuwe gebruikers toevoegen.

Plus de toestemmingen van vorige niveau.
Alle Mag nieuwe gebruikers toevoegen en bestaande gebruikers bewerken.

Mag werkuren, reizen en producten invoeren voor projecten waarvan de gebruiker projectlid of projectmanager is.

Mag werkuren, activiteiten en afwezigheid voor alle gebruikers toevoegen, weergeven, bewerken, verwijderen en rapporteren.

Facturatie

Hiermee beperkt u tot welke factuurstatus de medewerker facturen mag instellen. U kunt bijvoorbeeld vastleggen dat projectmanagers conceptfacturen mogen aanmaken en misschien zelfs ook verzenden, maar dat alleen een controller de factuur als betaald mag markeren.

Toestemming Omschrijving
Elke status Als de gebruiker een projectmanager is met toestemmingen voor facturen, dan mag de gebruiker de factuurstatus wijzigen in elke actieve status.
Geselecteerde status Als de gebruiker een projectmanager is met toestemmingen voor facturen, dan mag de gebruiker de factuurstatus alleen naar de geselecteerde status en de statussen die in volgorde daarvoor komen (in de lijst met factuurstatussen).

Als de gebruiker geen toestemmingen heeft voor een bepaalde factuurstatus, dan mag hij de factuur niet bewerken, de factuurinstellingen niet wijzigen, de factuur niet crediteren of een herinnering voor de factuur aan te maken.
Mag geplande facturering gebruiken Afzonderlijke toestemming waarmee u gebruikers toestemming geeft om gebruik te maken van de functionaliteit voor geplande facturering.

Werkurengoedkeuring

Wordt weergegeven als de werkurengoedkeuring is ingeschakeld. Hiermee geeft u supervisors en managers toestemmingen voor het goedkeuren van werkuren van medewerkers en projectmanagers toestemmingen voor het goedkeuren van uren voor hun eigen projecten.

Toestemming Omschrijving
Geen Mag geen werkuren goedkeuren.
Ondergeschikten Vervangt de toestemmingen van de gebruiker voor het weergeven van werkuren.

Mag de werkuren van ondergeschikten weergeven en goedkeuren.
Eigen en ondergeschikten Mag eigen werkuren en die van ondergeschikten weergeven en goedkeuren.
Eigen afdeling Mag werkuren van gebruikers in dezelfde afdeling goedkeuren.

Mag eigen werkuren goedkeuren.

Mag geen werkuren van ondergeschikten in een andere afdeling goedkeuren.
Alle Mag werkuren van alle gebruikers goedkeuren.
Mag als projectmanager werkuren van eigen projecten goedkeuren Afzonderlijke toestemming voor projectmanagers om uren voor hun eigen projecten goed te keuren.

Reiskostenvergoedingen

Wordt weergegeven als de add-on Reiskostenvergoeding is ingeschakeld. Hiermee geeft u medewerkers toestemmingen voor het aanmaken van reiskostenvergoedingen en supervisors en managers voor het goedkeuren ervan.

Toestemming Omschrijving
Geen Mag geen reiskostenvergoedingen toevoegen, weergeven, rapporteren of goedkeuren.
Aanmaken Mag reiskostenvergoedingen voor zichzelf toevoegen.

Mag eigen reiskostenvergoedingen rapporteren.

Mag geen reiskostenvergoedingen goedkeuren.
Ondergeschikten goedkeuren Mag reiskostenvergoedingen voor zichzelf toevoegen.

Mag reiskostenvergoedingen van zichzelf en ondergeschikten rapporteren en mag reiskostenvergoedingen van ondergeschikten goedkeuren.
Eigen afdeling goedkeuren Mag reiskostenvergoedingen voor zichzelf toevoegen.

Mag reiskostenvergoedingen van gebruikers in dezelfde afdeling rapporteren en goedkeuren.

Mag geen reiskostenvergoedingen van ondergeschikten in een andere afdeling rapporteren of goedkeuren.
Alle Mag reiskostenvergoedingen voor zichzelf toevoegen.

Mag reiskostenvergoedingen van alle gebruikers, ook die van zichzelf, rapporteren en goedkeuren.

Rapporten en dashboard delen

Toestemmingen voor delen geven om gedeelde rapporten en dashboards aan te maken.

Toestemming Omschrijving
Geen Mag gedeelde rapporten en dashboards weergeven, maar niet aanmaken.
Delen is toegestaan Mag gedeelde rapporten en dashboards weergeven, aanmaken en bewerken.

Instellingen en functies

Toegang geven om instellingen en abonnementen van de organisatie te beheren en om gegevens te importeren en exporteren.

Toestemming Omschrijving
Geen Heeft geen toegang tot Instellingen, Abonnement/Functies, Gegevensoverdracht, Gegevensimports.
Instellingen bewerken Heeft toegang tot Instellingen en mag alle instellingen van organisatie bewerken.
Instellingen bewerken, en abonnementen en functies beheren Heeft toegang tot Abonnement/Functies, Gegevensoverdracht, Gegevensimports en Instellingen en mag alle organisatie-instellingen bewerken.

SOAP API inschakelen

Rechten voor SOAP API staan onder de toestemmingen van de gebruiker wanneer het bedrijf een add-on heeft aangeschaft die gebruikmaakt van een API. Voor de gegevensoverdracht tussen Severa en software van derden wordt gebruikgemaakt van een gebruiker met de juiste toestemmingen.

Aangezien de toegang tot de API per persoon geldt, wordt de API op gebruikersniveau ingeschakeld en niet via toestemmingsprofielen.

Medewerkers met toestemmingen voor het beheren van gebruikers mogen de API in de gegevens van een gebruiker inschakelen, maar zij mogen niet de API-sleutel aanmaken. Dit mag alleen de gebruiker zelf doen.

Overige toestemmingen van gebruiker bepalen tot welke gegevens de integratie toegang heeft.

Toestemming Omschrijving
Niet toegestaan Gebruiker mag integratie tussen Severa en software van derden niet authenticeren.
Toegestaan Gebruiker mag API-sleutel aanmaken om integratie te authenticeren.


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.