Op het tabblad Financieel bepaalt u prijzen en voegt u vergoedingen en kosten aan uw project toe. U kunt ook handmatig of met de functie Prognose bijwerken financiële prognoses toevoegen, bijvoorbeeld met betrekking tot de facturatie en de overige kosten. Belangrijke financiële cijfers worden aan de rechterkant weergegeven en vanaf daar hebt u makkelijk toegang tot de projectfacturen.

Prijs bepalen

In het gedeelte Prijs bepalen kiest u of u voor het project de prijslijst uit de Instellingen of projectspecifieke prijzen gebruikt. Als u de prijslijst uit de instellingen gebruikt, dan kunnen de prijzen niet voor het project worden aangepast. Door Projectspecifieke prijzen instellen te selecteren kunt u werkuurtarieven bewerken en uren als niet-factureerbaar markeren.

Wanneer u de projectspecifieke prijslijst gebruikt, kunt u ook rechtstreeks producttarieven voor het project bewerken.

Het gedeelte Prijs bepalen is onderverdeeld in drie kleinere gedeelten: Werkuurtarieven, Reistarieven en Producttarieven.

Met Uurtarief toevoegen kunt u nieuwe prijsregels toevoegen die u aan werktypen en gebruikers koppelt. Gebruik de knop Tariefuitzondering toevoegen om uitzonderingen op de uurtarieven voor specifieke fasen en vaste tarieven toe te voegen.

Welke prijs voor de werkuurinvoer wordt gehanteerd, wordt volgens onderstaande volgorde bepaald:

 1. Vast tarief (projectniveau)
 2. Vast tarief (fase)
 3. Prijs per uur per gebruiker + werktype + fase
 4. Prijs per uur per werktype + fase
 5. Prijs per uur per gebruiker + fase
 6. Prijs per uur per fase
 7. Prijs per uur per gebruiker + werktype
 8. Prijs per uur per werktype
 9. Prijs per uur per gebruiker
 10. Prijs per uur

Op het tabblad Reistarieven bepaalt u of reiskosten factureerbaar zijn of niet.

Op het tabblad Producttarieven ziet u de productprijzen. Er wordt vermeld of de prijs uit de prijslijst of uit het productregister afkomstig is.

Vergoedingen en overige kosten

In dit gedeelte vindt u de Vaste vergoedingen, de vergoedingen voor Producten, de vergoedingen voor Uitbesteed werk en de Reiskosten die aan een project zijn toegevoegd. In elk gedeelte worden vergoedingen en kosten onderverdeeld in factureerbaar (nu factureerbaar), later factureerbaar, reeds gefactureerd en niet-factureerbaar.

Hier kunt u ook nieuwe vergoedingen toevoegen door Voeg een vergoeding of kosten toe te selecteren. Om een vergoeding te verwijderen, houdt u de muisaanwijzer boven de gewenste vergoeding en klikt u op het rode pictogram Verwijderen.

Het is niet mogelijk om een gefactureerde vergoeding te verwijderen.

Als u terugkerende facturatie gebruikt, dan kunt u hier terugkerende vergoedingen toevoegen. De optie om een terugkeerpatroon toe te voegen, verschijnt wanneer u het product of het item hebt geselecteerd. Beschikbare terugkeerpatronen zijn:

 • Herhaal elke: Facturatiefrequentie, bijvoorbeeld om de 6 maanden.
 • Startdatum: De datum waarop de eerste invoer kan worden gefactureerd.
 • Einde terugkeerpatroon: Het einde van het terugkeerpatroon. Deze instellingen kunnen achteraf worden bewerkt.
  • Nooit: De regel keert terug totdat dit handmatig wordt beëindigd.
  • Aantal keren: Dit gebruikt u wanneer u het terugkeerpatroon na een bepaald aantal herhalingen wilt beëindigen. Het aantal herhalingen legt u vast in het veld Keer.
  • Op datum: Het terugkeerpatroon eindigt op de datum die u in het veld Einddatum instelt.
 • Startdatum van de weergaveperiode: de startdatum van de periode die wordt weergegeven wanneer de invoer wordt gefactureerd.

Frequentie of Startdatum kunnen niet worden gewijzigd nadat de vergoeding is gefactureerd, maar Omschrijving, Aantal, Eenheid, Kosten, Prijs en Btw kunnen op elk gewenst moment worden gewijzigd.

Prognose

Projectprognoses zijn een essentieel hulpmiddel als u uw schattingen wilt vergelijken met werkelijke cijfers. In het gedeelte Prognose kunt u ook prognoses toevoegen voor facturatie, inkomsten, overige kosten, verkoopmarge, arbeidskosten en projectmarge. U kunt ook meerdere prognoses voor dezelfde regel toevoegen door op het pensymbool in het prognoseveld te klikken. Met de functie Prognose bijwerken kunt u Inkomsten, Facturatie, Overige kosten en Arbeidskosten ook automatisch laten berekenen.

Deze functie kan op elk moment tijdens het project worden gebruikt.

Bij het berekenen van prognoses worden voor terugkerende vergoedingen de onderstaande regels gehanteerd:

 • De eerste maand wordt op basis van de "Startdatum" opgezocht.
 • De frequentie bepaalt de intervallen na de "Startdatum".
 • Wanneer na X keer moet worden geëindigd, wordt het aantal herhalingen voor de prognose aangemaakt.
 • Wanneer na een bepaalde datum moet worden geëindigd, wordt het aantal bedragen tot aan de maand van de geselecteerde datum aangemaakt.
 • Wanneer nooit moet worden geëindigd, wordt voor 12 maanden vooruit het aantal herhalingen aangemaakt.


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.