Integreer Visma eAccounting met Severa, zodat u klanten, projecten, facturen en kosten van het ene naar het andere systeem kunt overbrengen. In Severa beheert u uw projecten en maakt u conceptfacturen aan. De conceptfacturen worden naar eAccounting overgebracht en worden van daaruit naar klanten verzonden en in de boekhouding bewaard. Inkoopfacturen haalt u op in eAccounting en brengt ze als projectkosten over naar Severa.

De gebruiker bepaalt wanneer de gegevensoverdracht plaatsvindt. Als de gegevens kunnen worden overgedragen, dan moet de gebruiker op de 'overbrengknop' klikken om de gegevens van Severa naar eAccounting over te brengen.

Er zijn masterinstellingen voor klanten en producten die bepalen in welk systeem de gegevens worden bijgewerkt. Dit houdt in dat aan beide systemen nieuwe gegevens worden toegevoegd, maar dat er alleen vanuit de "master" zal worden bijgewerkt. Meestal is bijvoorbeeld Severa de master voor klanten, en is eAccounting de master voor producten.

Deze integratie wordt niet ondersteund in Finland.

Wat wordt er overgebracht?

Klanten

Klanten in Severa zijn gekoppeld aan klanten in eAccounting. Samen met de klantgegevens worden ook het adres en de contactpersoon overgebracht. In eAccounting kan een klant slechts één adres en één contactpersoon hebben, terwijl een klant in Severa er meerdere kan hebben. Dit betekent dat wanneer een klant van Severa naar eAccounting wordt overgebracht, de integratie het eerste factuuradres en de bijbehorende contactpersoon in Severa zal kiezen. In eAccounting is het klantadres ook een verplicht veld en daarom zal integratie een foutmelding tonen als wordt geprobeerd om een klant zonder adres uit Severa over te brengen.

De integratie brengt alle actieve klanten van Severa naar eAccounting over, en vice versa. Als beide systemen al klantgegevens bevatten, dan is het belangrijk om de bestaande gegevens te controleren. Klanten zijn gekoppeld op basis van hun naam en nummer, dus het is belangrijk om, voordat de integratie wordt gestart, te controleren of een klant die in beide systemen aanwezig is, hetzelfde klantnummer heeft.

Als er aan het begin van een klantnummer een of meer nullen staan, dan worden deze door Severa verwijderd. Als het klantnummer bijvoorbeeld 01234 is, dan wijzigt Severa dit naar 1234.

De integratie heeft een masterinstelling voor klanten. Dit houdt in dat bijgewerkte klantgegevens alleen vanuit het mastersysteem worden overgebracht. De integratie kan niet omgaan met een situatie waarin u de naam of het nummer van de klant alleen in de master bijwerkt, omdat de integratie klanten op basis van hun naam en nummer koppelt. Als deze gegevens in een van de twee systemen worden gewijzigd, dan wordt de klant in het andere systeem niet meer als dezelfde klant herkend. In dergelijke situaties moet u de naam of het nummer in beide systemen handmatig wijzigen.

Voor Severa hebt u de add-on Meerdere valuta nodig als er in eAccounting klanten met verschillende valuta zijn.

Productregister

Producten, reizen en werktypen in Severa zijn gekoppeld aan artikelen in eAccounting. Als u een product aan eAccounting toevoegt, dan stelt de integratie voor het product "Diensten" in als boekhoudtype. Na het overbrengen van de gegevens is het belangrijk om bij eAccounting in te loggen en te controleren of voor de producten het juiste boekhoudtype is ingesteld, omdat het boekhoudtype van invloed is op de facturen.

De integratie brengt alle producten van Severa naar eAccounting over, en vice versa. Als beide systemen al producten bevatten, dan is het belangrijk om de bestaande gegevens te controleren. Producten/werktypen/reizen zijn gekoppeld op basis van hun naam en nummer, dus het is belangrijk om, voordat de integratie wordt gestart, te controleren of een product dat in beide systemen aanwezig is, de code in Severa overeenkomt met het artikelnummer in eAccounting.

Controleer of producten, werktypen en reizen in Severa niet dezelfde naam of code hebben.

De integratie heeft een masterinstelling voor producten. Dit houdt in dat bijgewerkte producten alleen vanuit het mastersysteem worden overgebracht. De integratie kan niet omgaan met een situatie waarin u de naam of het nummer van het product alleen in de master bijwerkt, omdat de integratie producten op basis van hun naam en nummer koppelt. Als deze gegevens in een van de twee systemen worden gewijzigd, dan wordt het product in het andere systeem niet meer als hetzelfde product herkend. In dergelijke situaties moet u de naam of het nummer in beide systemen handmatig wijzigen.

Projecten

Projecten in Severa kunnen als kostenplaatsen naar een van de kostenplaatsgroepen in eAccounting worden overgebracht. Projecten worden voor twee doeleinden gebruikt. In de eerste plaats bevat elke factuurregel, wanneer de factuur is overgebracht, informatie over het project waartoe deze behoort. In de tweede plaats worden projecten gebruikt om via inkoopfacturen kosten in Severa te krijgen. Alle open projecten worden overgebracht, maar afgesloten projecten worden niet overgebracht.

Facturatie

Facturen worden in Severa aangemaakt en vervolgens als conceptfacturen naar eAccounting overgebracht. De factuurdatum wordt niet van Severa naar eAccounting overgebracht. Voor facturen wordt een overdrachtsdatum gebruikt (de datum waarop de facturen naar eAccounting zijn overgebracht). Conceptfacturen worden vanuit eAccounting naar klanten verzonden en tegelijkertijd in de boekhouding verwerkt. Voor facturen kunt u ook de status Verzonden en Betaald van eAccounting naar Severa overbrengen. Factuurnummers worden van eAccounting naar Severa overgebracht wanneer de status Verzonden wordt bijgewerkt. Creditfacturen worden niet overgebracht, dus deze moeten in eAccounting worden gedaan.

Inkoopfacturen

Inkoopfacturen kunnen als factureerbare items en kosten, of alleen als kosten, naar Severa worden overgebracht. Het project van waaruit de kosten zijn overgebracht, wordt op de inkoopfactuurregel in eAccounting vastgelegd. De inkoopfactuur wordt gezien als een product voor een project. Factureerbare items en kosten betekenen dat het product een prijs per stuk en kosten per stuk moet hebben, en dat dit bedrag hetzelfde bedrag als op de inkoopfactuur moet zijn.

Voor Severa hebt u de add-on Meerdere valuta nodig als er in eAccounting inkoopfacturen met verschillende valuta zijn.

Hoe stel ik dit in?

Vereisten

API-toegangsrechten in eAccounting zijn vereist om de integratie te authenticeren.

Uw inloggegevens voor Severa en eAccounting moeten hetzelfde zijn, omdat de integratie van dezelfde authenticatiemethode gebruikmaakt.

API-toegang is ook vereist om de integratie vanuit eAccounting in te schakelen. Log in bij eAccounting > Apps en schakel API in.

In Severa moet een add-on genaamd Visma eAccounting vanuit Upgrades worden ingeschakeld (Upgrades > Pas de functies aan > Interfaces).

Zodra de add-on is ingeschakeld, verschijnt het menu Gegevensoverdracht bij Instellingen in Severa. Voordat er iets kan worden overgebracht, moeten bepaalde instellingen worden vastgelegd. Volg de onderstaande stappen.

Initiële instellingen

 • Als er al klant- en productgegevens in zowel Severa als eAccounting staan, controleer dan de gegevens. Klanten of producten die in beide systemen aanwezig zijn, moeten in beide systemen dezelfde naam en hetzelfde nummer hebben.

 • Controleer of alle producten, werktypen en reiskosten in Severa een code hebben. De integratie werkt niet als de code ontbreekt, omdat het in eAccounting een verplicht veld is.

 • Controleer of klanten in Severa één adres hebben. De integratie werkt niet als het adres ontbreekt, omdat postcode en plaats in eAccounting verplichte velden zijn.

 • Ga in eAccounting naar Boekhouding > Kostenplaatsgroepen en voeg één groep toe waarin de projecten zullen worden opgeslagen.

 • Ga in Severa naar Instellingen > Facturatie > Factuurstatussen en voeg vier factuurstatussen toe, bijvoorbeeld zoals hieronder:

  Naam factuurstatus Niet bewerkbaar Factuurnummer Verzonden Betaald
  Concept
  Overbrengen naar eAccounting
  Verzonden naar eAccounting x
  Verzonden vanuit eAccounting x x x
  Betaald in eAccounting x x x x
 • Klik op Instellingen > Gegevensoverdracht en kies het tabblad Instellingen.

 • Klik op de knop Verbinding maken naast de kostenplaats voor projecten.

 • Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord voor eAccounting API in het aanmeldvenster in.

 • Klik op Toestaan om toestemming te geven voor de integratie.

 • Selecteer Severa of eAccounting als master voor klanten. De master is het systeem waarin u uw gegevens onderhoudt, bijvoorbeeld voor het bijwerken van de contactpersonen of de adressen van uw klanten.

 • Selecteer Severa of eAccounting als master voor producten. De master is het systeem waarin u uw gegevens onderhoudt, bijvoorbeeld voor prijswijzigingen van uw producten.

 • Selecteer de kostenplaats (die u eerder al hebt gemaakt) waarnaar projecten worden overgebracht.

 • Voer een standaardproductnummer in. In eAccounting moet er een artikel met dit nummer aanwezig zijn. Het wordt gebruikt bij de factuuroverdracht, namelijk voor die factuurregels die niet aan een product, werktype of reiskostensoort zijn gekoppeld.

 • Kies of inkoopfacturen naar Severa moeten worden overgebracht als factureerbare items en kosten of alleen als kosten.

 • Kies de factuurstatussen (die u eerder al hebt gemaakt).

  • Status van over te brengen facturen: de status die u in Severa voor facturen hebt ingesteld
  • Status van overgedragen facturen: de status die facturen krijgen nadat deze zijn overgebracht
  • Status van verzonden facturen: de status van facturen die vanuit eAccounting naar klanten zijn verzonden
  • Status van betaalde facturen: de status van facturen in eAccounting die door klanten zijn betaald
 • Sla de instellingen op. De integratie is nu klaar voor gebruik.

Gegevensoverdracht

Ga naar Gegevensoverdracht om gegevens van en naar Severa en eAccounting over te brengen. Er is voor elke situatie een overbrengknop. Nadat u op de overbrengknop hebt geklikt, toont een tijdstempel wanneer de laatste keer gegevens zijn overgebracht.

Alle klanten, producten en projecten die sinds het laatste tijdstempel zijn toegevoegd of bewerkt, worden overgebracht. Als de overdracht voor het eerst plaatsvindt, dan worden alle bestaande gegevens verplaatst. Van de facturen worden alle facturen met de geselecteerde status overgebracht. Welke inkoopfacturen worden overgebracht, wordt bepaald door de datum van de inkoopfactuur. De integratie brengt dezelfde inkoopfactuur niet tweemaal over, dus u kunt bijvoorbeeld gedurende de week veilig het tijdvak Deze week voor de overdracht kiezen.

De eAccounting-authenticatie is slechts beperkte tijd geldig. Dit betekent dat wanneer u de volgende overdracht wilt uitvoeren en u op een van de overbrengknoppen klikt, er waarschijnlijk een venster voor authenticatie zal worden weergegeven waarin u moet inloggen om de integratie te starten.

Nadat de gegevens zijn overgebracht, wordt er bovenaan een groen of rood bericht getoond. In het bericht staat het aantal overgebrachte items en het aantal opgetreden fouten, indien van toepassing. Hieronder vindt u meer informatie over de fouten die kunnen optreden.

Foutenlogboek

Als er problemen met de overdracht waren, dan ziet u een rode balk boven aan het scherm met het aantal niet gelukte items. Om te zien welke items de fout hebben veroorzaakt, en wat de fout was, klikt u op het tabblad "Foutenlogboek" van Gegevensoverdracht. Nieuwe fouten staan boven aan de lijst. In de fout wordt vermeld wat er niet kon worden overgebracht, naar welk systeem het niet kon worden overgebracht en wat de reden was. Bijvoorbeeld: "Product [ProductName] kon niet aan Visma eAccounting worden toegevoegd, omdat de productcode in de instellingen van Severa ontbreekt." U moet aan de hand van deze foutmelding het probleem oplossen en de overdracht opnieuw uitvoeren.

Gedetailleerde veldtoewijzingen

Klanten / Accounts

Veld in eAccounting Veld in Severa Verplicht Opmerkingen
Deb.nr. Nummer ja
Debiteurnaam Naam ja
Debiteurtype ja Is altijd "Bedrijf"
KvK-nummer Btw-nummer
Adres Adres ja Vanuit Severa wordt het eerste factuuradres overgebracht. Als er geen factuuradres is, dan wordt het adres van het hoofdkantoor overgebracht. Als er in Severa meer dan twee adresregels zijn, dan worden die in eAccounting op de tweede adresregel weergegeven.
Postcode Postcode ja
Plaats Plaats ja
Land Land ja
Btw-nummer Btw-nummer
Telefoon Telefoon Uit het adres
E-mailadres E-mailadres
Website Website
Notities Notities
Naam Voornaam + Achternaam Bij het overbrengen naar Severa wordt de naam gesplitst in voor- en achternaam. De laatste spatie in ContactPersonName is de scheiding tussen FirstName en LastName. Als ContactPersonName geen spatie bevat, dan wordt voor FirstName een vraagteken gebruikt. Bij het overbrengen naar eAccounting worden FirstName en LastName samengevoegd tot ContactPersonName, gescheiden door een spatie. De eerste contactpersoon die aan het factuuradres is gekoppeld, wordt overgebracht.
E-mail E-mail
Telefoon Telefoon contactpersoon
Mobiel Mobiel
Betalingsvoorwaarden Betalingstermijn ja Als in Severa geen betalingstermijn voor een klant is ingesteld, dan wordt de betalingstermijn van de organisatie gebruikt.
Valuta Valuta ja

Artikelen / Producten, Werksoorten, Reiskosten

Veld in eAccounting Veld in Severa Verplicht Opmerkingen
Ingeschakeld Actieve status ja
Artikelnr. Productcode ja
Artikelnaam Productnaam ja
Verkoopcategorie ja Aan alle producten die aan eAccounting worden toegevoegd, wordt standaard de categorie Diensten toegekend. Het btw-tarief wordt ontleend aan het product.
Eenheid Eenheid ja De integratie stelt uren in voor werktypen, kilometers voor kilometerstanden, aantallen voor dagvergoedingen en andere kosten en voor producten, tenzij het mogelijk is de juiste eenheid toe te wijzen.
Verkoopprijs excl. btw Prijs/stuk ja
Verkoopprijs incl. btw Prijs/stuk incl. btw ja De integratie berekent het bedrag op basis van de stuksprijs en het btw-tarief.

Kostenplaatsgroep / Projecten

Veld in eAccounting Veld in Severa Verplicht Opmerkingen
Ingeschakeld Lopend/Afgesloten ja
Korte naam Projectnummer ja
Productnaam Naam project ja

Conceptfacturen / Facturen

Veld in eAccounting Veld in Severa Verplicht Opmerkingen
Debiteur Naam ja
Adres Adres ja
Postcode Postcode ja
Plaats Plaats ja
Land Land ja
Betalingsvoorwaarden Btw-bedrag ja
Uw referentie Uw referentie
Onze referentie Onze referentie

Ordernummer

NIET VERTROUWD
Tekstregel Notities
Tekstregel Vrije tekst van factuur boven factuurregels
Factuurregels ja Zie hieronder voor gedetailleerde factuurregeltoewijzingen
Tekstregel Vrije tekst van factuur onder factuurregels
Gedetailleerde factuurregeltoewijzingen
Artikel Productcode Het artikel bepaalt de btw van de factuur of de factuurregel. Het btw-tarief wordt niet vanuit Severa overgebracht.
Artikelnaam Omschrijving
Aantal Aantal
Eenheid Eenheid
Prijs Prijs/stuk
Kostenplaatsgroep (voor projecten) Projectnummer

Inkoopfacturen / Producten voor projecten

Veld in eAccounting Veld in Severa Verplicht Opmerkingen
Omschrijving ja Datum inkoopfactuur + Boekstuknummer + Naam crediteur
Factuurdatum Datum ja
Aantal ja Altijd ingesteld op "1"
Debetbedrag Prijs/stuk ja
Debetbedrag Prijs/stuk ja
Btw ja Standaard btw-tarief van organisatie in Severa

Veelvoorkomende foutmeldingen

Waar Foutmelding Oplossing
Debiteur Klant XXX kon niet worden toegevoegd, omdat de klant geen adres heeft. De klant heeft geen adres. Voeg minstens één adres toe. Het is verplicht om de postcode en de plaats in te voeren.
Debiteur Klant XXXX kon niet aan Visma eAccounting worden toegevoegd. ErrorCode: 2000, DeveloperErrorMessage: ValidateModelAttributeException - De veldnaam moet een tekenreeks zijn met een maximale lengte van 50. De klantnaam bestaat uit meer dan 50 tekens. De naam mag niet langer zijn dan 50 tekens.
Debiteur Klant XXXX kon niet aan Visma eAccounting worden toegevoegd. ErrorCode: 2000, DeveloperErrorMessage: ValidateModelAttributeException - Het veld InvoiceAddress1 moet een tekenreeks zijn met een maximale lengte van 50. Controleer de adressen van de klant. Addressline 1 (de eerste regel) mag niet meer dan 50 tekens bevatten.
Facturen Factuur voor klant XXXX en project XXXX kon niet aan Visma eAccounting worden toegevoegd, omdat het factuuradres ontbreekt. Controleer of de factuur een geldig adres heeft (Address, Postal code en City in de juiste velden ingevoerd). Controleer of de klant naar eAccounting is overgebracht. Als de klant niet is overgebracht, controleer dan of Name en Addressline 1 niet meer dan 50 tekens bevatten.
Facturen ErrorCode: 2000, DeveloperErrorMessage: ValidateModelAttributeException - De veldnaam moet een tekenreeks zijn met een maximale lengte van 50. De factuur bevat uren, reiskosten of producten waarvan de naam in het register uit meer dan 50 tekens bestaat. Controleer de factuurregels en breng de eventueel benodigde correcties aan in het register bij Instellingen (Werktypen, Reiskosten en/of Producten).
Facturen ErrorCode: 2000, DeveloperErrorMessage: ValidateModelAttributeException - Het veld InvoiceAddress1 moet een tekenreeks zijn met een maximale lengte van 50. Klant XXXX kon niet aan Visma eAccounting worden toegevoegd. Controleer of het adres van de klant (Addressline 1) uit maximaal 50 tekens bevat.
Facturen ErrorCode: 4000, DeveloperErrorMessage: CostCenterItemAlreadyExistsException - De kostenplaats bevat al een item met de ingevoerde id of naam. Controleer of de projectnaam en het projectnummer corresponderen met de naam en het nummer van de kostenplaats.
Producten Product XXXX kon niet aan Visma eAccounting worden toegevoegd. ErrorCode: 2000, DeveloperErrorMessage: ValidateModelAttributeException - Er is een fout opgetreden bij het converteren van de waarde {null} naar het type 'System.Guid'. Pad 'CodingId', regel 8, positie 18. Het veld Name moet een tekenreeks zijn met een maximale lengte van 50. De productnaam is langer dan 50 tekens. Wijzig de productnaam bij Instellingen > Producten en controleer of deze uit maximaal 50 tekens bestaat.
Producten Reiskosten XXXX konden niet aan Visma eAccounting worden toegevoegd. ErrorCode: 2000, DeveloperErrorMessage: ValidateModelAttributeException - De veldnaam moet een tekenreeks zijn met een maximale lengte van 50. De naam van de reiskosten is langer dan 50 tekens. Wijzig de naam van de reiskosten bij Instellingen > Reiskosten en controleer of deze uit maximaal 50 tekens bestaat.
Producten Product XXXX kon niet aan Visma eAccounting worden toegevoegd. ErrorCode: 2000, DeveloperErrorMessage: ValidateModelAttributeException - Er is een fout opgetreden bij het converteren van de waarde {null} naar het type 'System.Guid'. Pad 'CodingId', regel 8, positie 18. Het product heeft geen btw. Wijzig het product bij Instellingen > Producten en selecteer de juiste btw.
Producten Werktype XXXX kon niet aan Visma eAccounting worden toegevoegd. ErrorCode: 2000, DeveloperErrorMessage: ValidateModelAttributeException - De veldnaam moet een tekenreeks zijn met een maximale lengte van 50. De naam van het werktype is langer dan 50 tekens. Wijzig de naam van het werktype bij Instellingen > Werktypen en controleer of deze uit maximaal 50 tekens bestaat.
Projecten Project XXXX kon niet aan Visma eAccounting worden toegevoegd. ErrorCode: 2000, DeveloperErrorMessage: ValidateModelAttributeException - De veldnaam moet een tekenreeks zijn met een maximale lengte van 50. De projectnaam is langer dan 50 tekens. De naam mag niet langer zijn dan 50 tekens.
Projecten Project XXXX kon niet aan Visma eAccounting worden toegevoegd. ErrorCode: 4000, DeveloperErrorMessage: CostCenterItemAlreadyExistsException - De kostenplaats bevat al een item met de ingevoerde id of naam. Controleer of er in eAccounting al een kostenplaatsgroep met hetzelfde nummer bestaat. De projectnaam en de naam van de kostenplaatsgroep moeten in beide systemen hetzelfde zijn.


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.