Met de add-on Geavanceerde prijsstelling kunt u de prijzen op prijslijsten met een percentage of een vast bedrag verhogen, prijslijstversies aanmaken en prijslijsten met volumeprijzen aanmaken.

Geavanceerde prijsstelling is beschikbaar in de Platinum- en Enterprise-versies.

Prijzen verhogen

U hoeft niet elke regel van een prijslijst afzonderlijk te bewerken, want u beschikt over de mogelijkheid om prijzen met een paar klikken bij te werken.

Om te beginnen gaat u naar Instellingen > Prijsstelling > Prijslijst. Daarna opent u de prijslijst die u wilt bewerken en klikt u op Prijzen verhogen. In het venster dat wordt geopend, selecteert u eerst of u de prijzen met een vast bedrag of met een percentage wilt bijwerken en voert u daarna het bedrag van de verhoging in. Vervolgens selecteert u welke itemtypen moeten worden bijgewerkt en hoe u de prijzen wilt afronden.

Regels voor prijsverhogingen

Er zijn enkele regels waarmee u rekening moet houden voordat u prijzen gaat verhogen:

 • Lege regels of regels met de waarde nul van prijslijsten worden niet beïnvloed.
 • Producten waarvan de prijs wordt ontleend aan het productregister worden niet beïnvloed.
 • Als u de prijzen met een vast bedrag verhoogt, dan moet u een positieve waarde (bijvoorbeeld "10") voor de verhoging invoeren.
 • U kunt kiezen welke itemtypen moeten worden bijgewerkt (Werkuren, Reizen en Producten).
 • Prijzen van producten met volumeprijzen kunnen worden verhoogd.
 • Prijzen van vaste tarieven kunnen niet worden verhoogd.

Vast bedrag

Als u prijzen met een vast bedrag bijwerkt, dan kunt u kiezen op welke itemtypen dit betrekking heeft (Werkuren, Reizen, Producten). Van de items die op de prijslijst worden weergegeven, worden de prijzen bijgewerkt. Als sommige prijzen niet worden bijgewerkt, dan vindt u meer informatie in "Regels voor prijsverhogingen".

Voorbeeld 1: Prijzen van werkuren verhogen

Op de prijslijst staan de volgende werkuurprijzen: Standaardprijs is € 100 per uur, werktype Planning is € 90 per uur en werktype Intern werk is € 0 per uur. U verhoogt de prijzen van Werkuren met 10 euro. Na de verhoging zijn de prijzen als volgt: Standaardprijs € 110 per uur, Planning € 100 per uur en Intern werk € 0 per uur.

Voorbeeld 2: Verhoging van reiskostenvergoedingen

Op de prijslijst staan de volgende reiskostenvergoedingen: Kilometers, Eigen auto is lege regel, Dagvergoeding is € 50 en Taxi is € 0. U verhoogt de prijzen van Reiskostenvergoedingen met 10 euro. Na de verhoging zijn de prijzen als volgt: Kilometers, Eigen auto is lege regel, Dagvergoeding is € 60 en Taxi is € 0. Opmerking: Als het veld voor een prijs leeg is, dan wordt de prijs ontleend aan de instellingen voor reiskostenvergoedingen.

Voorbeeld 3: Verhoging van productprijzen

Op de prijslijst staan de volgende productprijzen: Administratiekosten zijn € 5 en Cursusdag is € 1500 (vanuit productregister). U verhoogt de Productprijzen met 10 euro. Na de verhoging zijn de prijzen als volgt: Administratiekosten zijn € 15 en Cursusdag is € 1500 (vanuit productregister).

Percentage

Als u prijzen met een percentage bijwerkt, dan kunt u kiezen op welke itemtypen dit betrekking heeft (Werkuren, Reizen, Producten) en hoe de bijgewerkte prijzen moeten worden afgerond (op gehele getallen of op 2 decimalen). Van de items die op de prijslijst worden weergegeven, worden de prijzen bijgewerkt. Als sommige prijzen niet worden bijgewerkt, dan vindt u meer informatie in "Regels voor prijsverhogingen". Als u prijzen met een percentage bijwerkt, dan wordt deze wiskundige formule gebruikt: X + (X*Y/100), waarbij X de prijs is en Y het percentage.

Voorbeeld 1: Prijzen van werkuren verhogen

Op de prijslijst staan de volgende werkuurprijzen: Standaardprijs is € 100 per uur, werktype Planning is € 90 per uur en werktype Intern werk is € 0 per uur. U verhoogt de prijzen van Werkuren met 10% en rondt af tot het dichtstbijzijnde gehele getal. Na de verhoging zijn de prijzen als volgt: Standaardprijs € 110 per uur, Planning € 99 per uur en Intern werk € 0 per uur.

Voorbeeld 2: Verhoging van reiskostenvergoedingen

Op de prijslijst staan de volgende reiskostenvergoedingen: Kilometers, Eigen auto is lege regel, Dagvergoeding is € 50 en Taxi is € 0. Op de prijslijst staan de volgende reiskostenvergoedingen: Kilometers, Eigen auto is lege regel, Dagvergoeding is € 50 en Taxi is € 0. Op de prijslijst staan de volgende reiskostenvergoedingen: Kilometers, Eigen auto is lege regel, Dagvergoeding is € 50 en Taxi is € 0. Opmerking: Als het veld voor een prijs leeg is, dan wordt de prijs ontleend aan de instellingen voor reiskostenvergoedingen.

Voorbeeld 3: Verhoging van productprijzen

Op de prijslijst staan de volgende productprijzen: Administratiekosten zijn € 5 en Cursusdag is € 1500 (vanuit productregister). U verhoogt de Productprijzen met 10% en rondt af tot het dichtstbijzijnde gehele getal. Na de verhoging zijn de prijzen als volgt: Administratiekosten zijn € 6 en Cursusdag is € 1500 (vanuit productregister).

Prijslijstversies

Bij het opstellen van de nieuwe versie kunt u alle prijzen opnieuw invoeren of de vorige prijslijst als basis voor de nieuwe gebruiken. Tegelijk met het kopiëren van de regels uit de vorige prijslijst kunt u de prijzen in de nieuwe versie met een vast bedrag of een percentage verhogen.

Met prijslijstversies kunt u nieuwe versies van bestaande prijslijsten aanmaken. Tegelijk met het kopiëren van de regels uit de vorige prijslijst kunt u de prijzen in de nieuwe versie met een vast bedrag of een percentage verhogen.

De prijzen van de vorige prijslijst worden tot aan de begindatum van nieuwe prijslijst gebruikt. Het is niet nodig om het project te wijzigen, omdat de nieuwe prijslijst op de begindatum automatisch in gebruik wordt genomen. Tot die datum houden niet-gefactureerde werkuren en reiskosten die vóór de begindatum van de nieuwe versie zijn ingevoerd, de prijzen die op de vorige prijslijst stonden en worden ook met die oude prijzen gefactureerd. Als de begindatum van de versie de huidige dag is en er zijn eerder die dag werkuren en reiskosten ingevoerd, dan worden de prijzen van die invoer op basis van de nieuwe versie bijgewerkt. Prijzen van niet-gefactureerde producten worden nooit bijgewerkt.

 1. Om een nieuwe versie aan te maken, gaat u naar Instellingen > Prijsstelling > Prijslijst.
 2. Open een bestaande prijslijst en klik op Nieuwe versie aanmaken.
 3. Voer een ingangsdatum voor de prijslijstversie in.
 4. Kies of u regels uit een bestaande prijslijst wilt kopiëren (Prijslijstsjabloon).
  • Als u een nieuwe, lege prijslijst wilt aanmaken en de regels zelf wilt vastleggen, dan kiest u Niet geselecteerd.
  • Als er een bestaande versie als basis voor de nieuwe wordt gebruikt, dan is het mogelijk om tegelijk de prijzen van de regels te verhogen.
 5. Nadat de nieuwe versie is aangemaakt, wordt deze samen met de andere versies bovenaan weergegeven.

U kunt een prijslijstversie verwijderen of en de begindatum van een bestaande versie wijzigen.

Volumeprijzen

Met volumeprijzen kunt u een prijsstelling aanmaken die is gebaseerd op de hoeveelheid ingevoerde producten. Wanneer de factuur wordt aangemaakt, zoekt het systeem het totale aantal producten met volumeprijzen op en toont de prijs op basis van de definities in de prijslijst.

Voorbeeld: In de prijslijst zijn de volgende volumeprijzen gedefinieerd: 1-2 producten kosten € 10 en 3-8 producten kosten € 20. Wanneer de factuur wordt aangemaakt, worden er 5 producten gevonden en wordt de prijs op de factuur € 20.

Prijslijsten met volumeprijzen beheren

Om een prijslijst met volumeprijzen toe te voegen, voert u eerst een naam voor de prijslijst in. Als de add-on Multi-valuta ook is ingeschakeld, dan kiest u de valuta die voor de prijslijst moet worden gebruikt en markeert u Volumeprijzen gebruiken. De prijzen van werkuren en reiskosten worden op dezelfde manier vastgelegd als bij gewone prijslijsten.

Om volumeprijzen voor producten vast te leggen, zoekt u het gewenste product op en houdt u de muisaanwijzer boven het einde van die regel. Klik eenmaal op het pictogram Volumeprijs toevoegen om de eerste regel aan te maken (1-). U kunt net zoveel regels aanmaken als u nodig hebt door op het pictogram te klikken en het aantal en de prijs voor de regel toe te voegen.Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.