Kun Edistynyt hinnoittelu -lisäosa on käytössä, voit korottaa hintoja prosentuaalisesti tai kiinteällä hinnalla, luoda hinnastoversioita sekä luoda portaikkohinnastoja.

Edistyneen hinnoittelun ominaisuudet ovat saatavilla Platinum ja Enterprise versioissa.

Korota hintoja

Voit korottaa hintoja muutamalla klikkauksella sen sijaan, että muokkaisit jokaista riviä erikseen manuaalisesti.

Valitse Asetukset > Hinnoittelu > Hinnasto ja avaa haluttu hinnasto ja valitse Korota hintoja. Avautuvasta ikkunasta valitse haluatko korottaa hintoja kiinteällä hinnalla vai prosentuaalisesti ja määritä korotuksen määrä. Tämän jälkeen valitse mihin haluat hintojen vaikuttavan sekä haluatko pyöristää niitä.

Hintojen pyöristyksen säännöt

Käytössä on muutama sääntö hintojen pyöristykseen liittyen:

 • Pyöristys ei vaikuta hinnastoriveihin, jotka ovat tyhjiä tai niiden arvo on nolla.
 • pyöristys ei vaikuta tuotteisiin, jotka saavat hinnan tuoterekisteristä.
 • Päivitettäessä kiinteällä summalla syötä korotus positiivisena summana (esimerkiksi "10")
 • Voit valita mitkä kirjaukset päivitetään (Tunnit, Matkat ja Tuotteet)
 • Portaikkohinnoiteltuja tuotteita voidaan korottaa
 • Kiinteitä hintoja ei voida korottaa

Kiinteä summa

Kun hintoja päivitetään kiinteällä summalla, voit valita mitä kirjauksia päivitetään (Tunnit, Matkat, Tuotteet). Hinnat päivitetään hinnaston mukaisille kohteille. Jos jotkin hinnat ei päivity, tarkasta hintojen korotussäännöt.

Esimerkki 1: Tuntien hinnankorotus

Hinnastossa on seuraavat hinnat tunneille: Oletushinta on 100 €/h, työlaji Suunnittelu on 90 €/h ja työlaji Sisäinen työ on 0 €/h. Käyttäjä korottaa tuntien hintoja 10:llä eurolla. Korotuksen jälkeen oletushinta on 110 €/h, Suunnittelu on 100 €/h ja Sisäinen työ on 0 €/h.

Esimerkki 2: Matkakulujen hinnankorotus

Hinnastossa on seuraavat hinnat matkakuluille: Kilometrikorvaus, Oma auto on tyhjä, Päiväraha on 50 € ja Taksi on 0 € Käyttäjä korottaa matkakulujen hintoja 10:llä eurolla. Korotuksen jälkeen Kilometrikorvaus, Oma auto on tyhjä, Päiväraha on 60 € ja Taksi on 0 €. Huomio: Kun hinta-kenttä on tyhjä, tulee hinta matkakulurekisteristä.

Esimerkki 3: Tuotteiden hinnankorotus

Hinnastossa on seuraavat hinnat tuotteille: Laskutus tuote on 5 € ja Koulutuspäivä on 1500 € (tuoterekisteristä). Käyttäjä korottaa tuotteiden hintoja 10:llä eurolla. Korotuksen jälkeen Laskutus tuote on 15 € ja Koulutuspäivä on 1500 € (tuoterekisteristä)

Prosentti

Kun hintoja päivitetään prosenteissä, voit valita mitä kirjauksia päivitetään (Tunnit, Matkat, Tuotteet) ja miten päivitetyt hinnat halutaan pyöristää (kokonaislukuun tai kahden desimaalin tarkkuudella). Hinnat päivitetään hinnaston mukaisille kohteille. Jos jotkin hinnat ei päivity, tarkasta hintojen korotussäännöt. Kun päivitys tehdään prosenteissa, laskentakaava on X + (X*Y/100), jossa X on hinta ja Y on prosentti.

Esimerkki 1: Tuntien hinnankorotus

Hinnastossa on seuraavat hinnat tunneille: Oletushinta on 100 €/h, työlaji Suunnittelu on 90 €/h ja työlaji Sisäinen työ on 0 €/h. Käyttäjä korottaa tuntien hintoja 10:llä prosentilla ja pyöristää lähimpään kokonaislukuun. Korotuksen jälkeen oletushinta on 110 €/h, Suunnittelu on 99 €/h ja Sisäinen työ on 0 €/h.

Esimerkki 2: Matkakulujen hinnankorotus

Hinnastossa on seuraavat hinnat matkakuluille: Kilometrikorvaus, Oma auto on tyhjä, Päiväraha on 50 € ja Taksi on 0 € Käyttäjä korottaa matkakulujen hintoja 10:llä prosentilla ja pyöristää lähimpään kokonaislukuun. Korotuksen jälkeen Kilometrikorvaus, Oma auto on tyhjä, Päiväraha on 55 € ja Taksi on 0 €. Huomio: Kun hinta-kenttä on tyhjä, tulee hinta matkakulurekisteristä.

Esimerkki 3: Tuotteiden hinnankorotus

Hinnastossa on seuraavat hinnat tuotteille: Laskutus tuote on 5 € ja Koulutuspäivä on 1500 € (tuoterekisteristä). Käyttäjä korottaa tuotteiden hintoja 10:llä prosentilla ja pyöristää lähimpään kokonaislukuun. Korotuksen jälkeen Laskutus tuote on 6 € ja Koulutuspäivä on 1500 € (tuoterekisteristä)

Hinnastoversiot

Hinnastoversioiden avulla voit luoda uusia versioita olemassaoleville hinnastoille. Esimerkiksi, jos haluat korottaa hintoja ensivuoden alusta, voit luoda uuden hinnastoversion valmiiksi ja se astuu voimaan seuraavan vuoden alusta alkaen.

Uutta versiosta luotaessa hinnoittelu voidaan rakentaa nollasta tai vanhaa hinnastoa voidaan käyttää sen pohjana. Kun rivit kopioidaan vanhasta hinnastosta, hintoja voidaan korottaa uudessa versiossa kiinteällä hinnalla tai prosentteina.

Vanhan hinnaston hintoja käytetään niin kauan ennenkuin kuin uusi hinnastoversio astuu voimaan. Uusi hinnastoversio tulee automaattisesti käyttöön sille määritettynä voimaantulopäivänä, joten projektille ei tarvitse tehdä muutoksia. Tässä tapauksessa laskuttamattomat tunnit ja matkakulut, jotka on syötetty ennen uuden version alkamispäivää, saavat hinnan vanhan hinnaston mukaan ja laskutetaan käyttäen tuota vanhaa hintaa. Jos version alkamispäivä on kuluva päivä ja tunnit ja matkakulut on lisätty aiemmin samana päivänä, tällöin nämä kirjaukset saavat hinnan uuden version mukaan. Laskuttamattomien tuotteiden hintaa ei päivitetä koskaan.

 1. Valitse Asetukset > Hinnoittelu > Hinnasto luodaksesi uuden version
 2. Avaa olemassa hinnasto ja valitse Luo uusi versio
 3. Valitse hinnastoversion voimaantulopäivä
 4. Valitse haluatko kopioida rivit olemassaolevalta hinnastolta (Hinnaston mallipohja)
  • Jos haluat luoda tyhjän version ja määrittää hinnat manuaalisesti, valitse Ei valittu
  • Jos vanhaa versiota käytetään uuden version pohjana, voidaan rivien hintaa päivittää samalla
 5. Version luomisen jälkeen näet kaikki versiot ylälaidasta.

Hinnastoversioita voidaan poistaa tai kuluvan version alkamispäivää voidaan muuttaa.

Portaikkohinnoittelu

Portaikkohinnoittelulla voit luoda hinnastoja, joiden hinta perustuu syötettyjen tuotteiden määrään. Kun lasku luodaan, järjestelmä tarkastaa portaikkohinnoiteltujen tuotteiden määrän tuotteittain ja antaa niille hinnan hinnaston mukaisesti.

Esimerkiksi: Seuraavanlainen portaikkohinnoittelu on määritetty hinnastoon: 1-2 tuotetta saavat hinnaksi 10€ ja 3-8 tuotetta saavat hinnaksi 20€. Kun lasku luodaan, 5 tuotetta lisätään laskulle ja yksikköhinta on 20€.

Portaikkohinnastojen hallinnointi

Lisätäksesi portaikkohinnaston, anna sille ensimmäiseksi nimi. Jos Monivaluutta-lisäosa on käytössä, valitse hinnastolla käytettävä valuutta ja valitse Käytä portaikkohinnoittelua. Tunnit ja matkakulut määritetään samalla tavalla kuten normaalissa hinnastossa.

Lisätäksesi portaikkohinnoittelun tuotteille, valitse oikea tuote ja vie hiiri rivin loppuun. Klikkaa Lisää portaikkohinta luodaksesi ensimmäisen säännön. Voit lisätä niin monta sääntöä kuin on tarve klikkaamalla lisäysikonia ja antamalla tarvittavat tiedot.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.