Tietojen sisäänluvun avulla voit nopeasti lisätä suuria määriä tietoja Severaan tuomalla tiedot CSV-tiedostona.

Helpoiten pääset alkuun lataamalla mallitiedoston polusta Asetukset > Tietojen sisäänluku > Projektin maksuerien sisäänluku. Mallitiedostosta löytyy mahdollisten lisättävien tietojen sarakkeet sekä esimerkkejä, missä muodossa tietojen tulee olla täytettynä CSV-tiedostossa.

Useat valuutat

Jos organisaatiosi käyttää useita valuuttoja, on mahdollista valita, missä valuutassa tiedot CSV-tiedostossa on annettu. Tämä valinta koskee sekä yksikköhintaa että yksikkökulua. Oletusarvoisesti käytetään yrityksen perusvaluuttaa. Perusvaluutan lisäksi kaikki organisaation aktiiviset valuutat, joille on asetettu valuuttakurssit, ovat käytettävissä. Arvon valitseminen on pakollista ja se tehdään ennen CSV:n lataamista. Järjestelmä käyttää Asetuksissa asetettuja valuuttakursseja muuntaakseen yksikköhinnat ja -kulut projektin perusvaluutaksi ja laskutusvaluutaksi.

Tietojen sisäänluku vaatii pääkäyttäjä-oikeudet.

Huomioitavia asioita ennen aloitusta

 • Tiedot voidaan sisäänlukea CSV-tiedostolla
 • CSV-tiedostoja voidaan luoda ja muokata taulukko-ohjelmalla
 • Älä käytä lainausmerkkejä ("), puolipisteitä (;) tai rivinvaihtoja (Enter) tiedoissasi
 • Käytä puolipistettä (;) erottimena tiedostossa. Myös pilkkua (,) voidaan käyttää.
 • Erikoismerkit, mukaan lukien Ä, Ö, Å, tulee enkoodata ISO/IEC 8859-1 -, Windows-1252- tai UTC-8-standardin mukaisesti.

Tietojen sisäänluku

 1. Valitse Asetukset > Tietojen sisäänluku > Projektin maksuerien sisäänluku
 2. Valitse tiedosto koneeltasi, jonka haluat sisäänajaa (raahaa ja pudota tiedosto laatikkoon tai selaa tiedostoja)
 3. Tarkista tiedoston sisältö Tietojen tarkastelu -näkymässä ja korjaa mahdolliset virheet
 4. Klikkaa Tietojen tuonti -painiketta, kun olet tarkistanut tiedot
 5. Onnistuneen sisäänluvun jälkeen tulee näkyviin listaus sisäänajetuista projektin maksueristä (maksuerät ja kulut)
  • Mikäli saat virheilmoituksia tässä vaiheessa, korjaa tiedot tai poista rivi, sekä yritä sisäänlukua uudelleen.

Kentän muotoilu

Maksuerät yhdistäminen oikeisiin projekteihin voidaan tehdä usealla tavalla CSV-tiedostossa. Nopein vaihtoehto on käyttää Projektin numeroa oikean projektin löytämiseen (ei tarvetta syöttää Asiakkaan tietoja tai Projektin nimeä). Jos sen sijaan käytetään Projektin nimeä, myös Asiakkaan tiedot on syötettävä.

Alla on lueteltuna sarakkeiden otsikot ja kenttien muotoiluohjeet ka logiikka CSV-tiedoston lataamiseksi.

Kentän nimi Kentän tyyppi Rajoitukset Kommentti
Projektin numero Numeerinen
Y-tunnus Enintään 50 merkkiä. Tulee vastata tarkasti asiakkaan Y-tunnusta. Jos asiakasta ei löydy annetulla Y-tunnuksella, asiakkaan etsimiseen käytetään Asiakasnumeroa.
Asiakasnumero Numeerinen Jos asiakasta ei löydy annetulla Asiakasnumerolla, asiakkaan etsimiseen käytetään asiakkaan nimeä.
Asiakkaan nimi Teksti Enintään 100 merkkiä. Käytetään, jos asiakasta ei löydy Y-tunnuksella tai asiakasnumerolla.
Projektin nimi Enintään 100 merkkiä. Pakollinen silloin, jos projektin numeroa ei ole annettu. Nimen on vastattava tarkasti ja projektin on kuuluttava asiakkaalle.
Tuotteen tunniste Enintään 100 merkkiä. Ei pakollinen. Jos annettu, rivi linkitetään aktiiviseen tuotteeseen (tuoterekisterissä).
Kuvaus Teksti Enintään 100 merkkiä. Jos tuotteen tunniste on annettu, kuvaus ei ole pakollinen ja tuotteen nimeä käytetään sekä nimenä että kuvauksena. Jos tuotteen tunnistetta ei anneta, kuvaus on annettava.
Määrä Enintään 4 desimaalia. Voi olla välillä -100000 ja 1000000 (mutta ei nolla).
Yksikkö Enintään 50 merkkiä. Ei pakollinen. Jos yksikköä ei ole annettu, mutta tuotteen tunniste on annettu, käytetään tuotteen yksikköä.
Yksikköhinta Hinta voi olla 2 desimaalilla. Hinta on pakollinen, jos maksuerä ei linkity käytettävään tuotteeseen tuotteen tunnisteen mukaan. Hinta voi olla positiivinen tai negatiivinen. Jätä yksikköhinta tyhjäksi, jos haluat hinnan olevan nolla. Jos tuotteen tunniste on annettu ja yksikköhinta jätetään tyhjäksi; hinta perustuu hinnoitteluun joko siten, että tuotteella on hinta Projektilla, hinnastossa tai tuoterekisterissä. Jos tuotteella ei ole hintaa, hinta on 0. CSV-tiedostossa hinta on annettu joko organisaation perusvaluutassa tai valitussa valuutassa. Eri valuuttoja voidaan käyttää vain, kun käytössä on Monivaluutta-lisäosa. Hinta muunnetaan aina valuuttakurssilla projektin valuuttaksi.
Kuluhinta Kulu voi olla 2 desimaalilla. Kulu on pakollinen, jos maksuerä ei linkity käytettävään tuotteeseen tuotteen tunnisteen mukaan. Kulu voi olla positiivinen tai negatiivinen. Jos tuotteen tunniste on annettu ja kuluhinta jätetään tyhjäksi; tuotteen kuluhinta tulee tuoterekisteristä. Jos tuotteella ei ole kuluhintaa, kulu on 0. CSV-tiedostossa kuluhinta on annettu joko organisaation perusvaluutassa tai valitussa valuutassa. Eri valuuttoja voidaan käyttää vain, kun käytössä on Monivaluutta-lisäosa. Kulu muunnetaan aina valuuttakurssilla projektin valuuttaksi.
ALV Ei pakollinen. Jos veroprosentti on annettu, sitä käytetään. Annetun veroprosentin on löydyttävä organisaation asetuksissa ja oltava aktiivinen. Jos veroprosenttia ei ole annettu; tuote saa ALV:n joko Asiakkaalta, Tuotteelta (jos tuotteen tunnistetta on käytetty) tai organisaation oletusasetuksesta.
Päivä Muoto "pp.kk.vvvv". Ei pakollinen. Jos ei ole annettu, maksuerän päiväyksenä käytetään kuluvaa päivää. Päivämäärä voi olla kuluva päivä, menneisyydessä tai tulevaisuudessa.
Työntekijän numero Enintään 100 merkkiä. Ei pakollinen. Jos annettu, sitä käytetään aktiivisen käyttäjän etsimiseen Severasta. Jos annettu, käyttäjän nimi jätetään huomioimatta.
Käyttäjän nimi Teksti Enintään 100 merkkiä. Ei pakollinen. Jos työntekijän numeroa ei ole annettu, Käyttäjän nimeä käytetään käyttäjän etsimisessä. Muotoilu on "Etunimi Sukunimi".


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.