Projektin Taloustiedot-välilehdellä sinulla on mahdollisuus ennustaa talouslukuja laskutukseen ja kuluihin liittyen. Ennusteiden laskenta perustuu maksueriin ja resursointiin. Painaessasi Päivitä ennuste -painiketta avautuu ikkuna, josta voit valita mitä ennusteita päivitetään. Ennen vahvistamista voit myös nähdä mikäli aiemmin syötettyjä arvoja yliajetaan.

Päivitä ennuste -toiminto laskee luvut kuluvasta kuukaudesta eteenpäin (ei koskaan taaksepäin).

Miten resursointi toimii laskennan perusteena:

 • Liikevaihdon ennuste: käyttäjän oletustyölajin hinta * käyttäjälle allokoidut työtunnit kyseisen kuukauden aikana.
  • Jos resurssiallokaation projektille tai vaiheelle on asetettu oma oletustyölajinsa, laskennassa käytetään tätä käyttäjän oletustyölajin sijaan.
  • Jos hinnoittelussa on vaihekohtainen poikkeus, laskennassa käytetään tätä poikkeushintaa.
  • Jos resurssiallokaatio jakautuu useammalle kuukaudelle, jakaminen kuukausien kesken tehdään työpäivien perusteella.
 • Laskutusennuste: Käytetään samaa laskentakaavaa kuin liikevaihdon ennusteessa, mutta lasketaan silloin, kun projektin hinnastossa on valittuna Laskuta kyseiselle työlajille.
 • Työkulujen ennuste: käyttäjän työsopimuksessa määritetty kulu per tunti * allokoitujen tuntien määrä kyseiselle kuukaudelle.
  • Jos käyttäjälle on asetettu projektikohtaisia kulupoikkeuksia, näitä käytetään laskennassa.

Miten maksuerät toimivat laskennan perusteena:

 • Ensimmäinen kuukausi katsotaan Alkamispäivä valinnan mukaan.
 • “Toista joka” -tieto määrittää esiintymisen tiheyden alkamispäivän jälkeen.
 • Päättyen X ajan jälkeen, kirjautuu niin monta kertaa kun käyttäjä on määrittänyt Kertaa kohtaan.
 • Kun päättyminen tapahtuu tiettynä päivänä, maksuerät luodaan ennusteeseen päättymispäivän kuukauteen asti.
 • Ei koskaan valinnalla kirjataan 12 kuukautta eteenpäin.

Kun Liikevaihdon jaksotus -lisäosa on käytössä, liikevaihdon ennusteita ei ole mahdollista syöttää manuaalisesti projekteille projektin Taloustiedot-välilehdellä.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.