Työtuntien hyväksyntään ja Tuntien syöttötapaan liittyvät asetukset ovat osa Severan Business, Platinum ja Enterprise versioita.

Tuntien hyväksyntä

Valitse onko yrityksellänne käytössä tuntien hyväksyntä vai ei:

  • Ei käytössä: Tunnit, jotka on laskutettu tulevat automaattisesti hyväksytyiksi.
  • Tunnit on hyväksyttävä ennen kuin ne voidaan laskuttaa: Tunnit tulevat laskutettavaksi vasta hyväksymisen jälkeen.
  • Tunnit on hyväksyttävä, mutta ne voidaan laskuttaa ennen hyväksyntää: Kaikki laskutettavissa olevat tunnit, joita ei ole Hylätty, voidaan laskuttaa riippumatta niiden hyväksynnän tilasta.

Kun työtuntien hyväksyntä on käytössä, uusi käyttöoikeus on valittavana hyväksynnän hallinnointiin. Esimies tai projektipäällikkö voi hyväksyä tunteja. Tuntien hyväksynnän käyttöönoton jälkeen avaa Asetukset > Käyttäjät > Käyttöoikeusprofiilit ja varmista, että käyttöoikeudet on määritetty oikein.

Hyväksynnän asetus tulee käyttöön heti ja hyväksyntä vaaditaan myös jo kirjatuille tunneille joita ei ole vielä laskutettu.

Tuntikirjausten syöttötapa

Tuntikirjausten syöttötavalla voit valita miten tunnit syötetään Severaan: Joko kokonaistuntimääränä (esimerkiksi 7,5 h) tai aloitus- ja lopetusajalla (esimerkiksi 8:00 - 15:30).

Oletuksena syöttötapa on kokonaistuntimäärä. Muuttaaksesi asetusta avaa Asetukset > Tunnit & kulut > Tuntikirjaukset.

Viikottaiset työpäivät

Viikottaiset työpäivät on helppo tapa määrittää mitkä päivät yrityksellänne on määritetty säännöllisiksi työpäiviksi.

Jos yrityksessänne on työntekijöitä joiden viikottainen työaika poikkeaa yrityksen oletuksesta, voit määrittää viikottaiset työpäivät käyttäjän työsopimuksen kautta.

Tuntikirjauksen kuvaus

Voit asettaa työtunnin kuvauksen pakolliseksi kaikille tunneille jotka kirjataan organisaatiossa Kun asetus on käytössä, käyttäjän tulee syöttää tuntikirjauksen kuvaus manuaalisesti ennen tallennusta.

Suunniteltu laskutusmäärä

Voit antaa työntekijöiden itse syöttää suunnitellun laskutettavan määrän, jos on yleistä, että laskutetaan eri määrä tunteja, kuin työntekijä varsinaisesti käyttää aikaa tehtävälle. Kun asetus on käytössä, käyttäjät kirjaavat tunnit kuten ennenkin, mutta tämän lisäksi he voivat määrittää manuaalisesti asiakkaalta laskutettavan määrän Esimerkiksi:

  • Olet sopinut asiakkaan kanssa, että minimilaskutus on 60 minuuttia.
  • Käyttäjä työskentelee 30 minuuttia ja syöttää tuntikirjauksen manuaalisesti tai käyttämällä kellotusta.
  • Käyttäjä syöttää manuaalisesti 60 minuuttia suunniteltuun laskutusmäärään.

Kun asetus on päällä, voit helpottaa laskutettavien tuntien kirjaamista määrittämällä käyttöön laskutettavien tuntien automaattisen pyöristyksen. Esimerkiksi:

  • Olet sopinut asiakkaan kanssa, että minimilaskutus on 60 minuuttia ja asetuksissa on määritetty pyöristys 60:n minuuttiin.
  • Käyttäjä työskentelee 30 minuuttia ja syöttää tuntikirjauksen manuaalisesti tai käyttämällä kellotusta.
  • 30 minuutin tuntikirjaus pyöristyy automaattisesti 1:ksi tunniksi suunnitelluksi laskutusmääräksi.

Ottaaksesi laskutettavat tunnit ja pyöristyksen käyttöön, avaa Asetukset > Tunnit & kulut > Tuntikirjaukset > Suunniteltu laskutusmäärä. Kun asetus on päällä, kaikki laskutettavat tunnit pyöristetään määritetyn säännön mukaisesti.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.