Instellingen die betrekking hebben op Werkurengoedkeuring en Invoerwijze werkuren zijn alleen beschikbaar in de Business-, Platinum- en Enterprise-versie van Severa.

Werkurengoedkeuring

Selecteer of in uw organisatie wel of geen gebruik wordt gemaakt van werkurengoedkeuring:

  • Niet in gebruik: Werkuren die worden gefactureerd, worden automatisch goedgekeurd.
  • Uren moeten worden goedgekeurd voordat ze kunnen worden gefactureerd: Werkuren zijn alleen factureerbaar als ze zijn goedgekeurd.
  • Uren moeten worden goedgekeurd, maar kunnen vóór goedkeuring worden gefactureerd: Alle factureerbare uren die niet als Afgekeurd zijn gemarkeerd, mogen worden gefactureerd ongeacht hun goedkeuringsstatus.

Wanneer de werkurengoedkeuring is ingeschakeld, komen er nieuwe toestemmingen beschikbaar waarmee kan worden geregeld wie er uren mag goedkeuren. De goedkeuring kan door een supervisor of een projectmanager worden uitgevoerd. Nadat u de werkurengoedkeuring hebt ingeschakeld, gaat u naar Instellingen > Gebruikers > Toestemmingsprofielen om ervoor te zorgen dat de nieuwe toestemmingen correct worden ingesteld.

De goedkeuringsinstellingen zijn onmiddellijk geldig. Bovendien moeten alle reeds ingevoerde werkuren die nog niet zijn gefactureerd, worden goedgekeurd.

Invoerwijze werkuren

Met de invoerwijze voor werkuren kunt u bepalen hoe werkuren in Severa worden ingevoerd: het totale aantal uren (bijvoorbeeld 7,5 u) of de begin- en eindtijd (bijvoorbeeld 8:00-15:30).

Standaard is de optie voor het totale aantal uren geselecteerd. Om de invoerwijze te wijzigen, gaat u naar Instellingen > Uren en declaraties > Werkuurinvoer.

Werkdagen per week

Met de werkdagen per week geeft u aan welke dagen van de week in uw organisatie worden beschouwd als reguliere werkdagen.

Als er in uw organisatie medewerkers zijn die andere werkdagen hebben dan de standaardwerkdagen, dan kunt u de werkdagen per week in de arbeidsovereenkomst van de gebruiker instellen.

Werkuuromschrijving

Hiermee stelt u in dat elke werkuurinvoer die in uw organisatie wordt aangemaakt, verplicht een omschrijving moet krijgen. Als u deze optie inschakelt, dan moeten de gebruikers een omschrijving typen om de werkuurinvoer te kunnen opslaan.

Gepland aantal te factureren

U kunt toestaan dat medewerkers het geplande aantal te factureren uren zelf invoeren als het in uw organisatie gebruikelijk is om een ander aantal uren te factureren dan de medewerker daadwerkelijk aan de taak heeft besteed. Als deze instelling is ingeschakeld, dan voeren de gebruikers het gewerkte aantal uren op dezelfde manier als voorheen in, maar kunnen zij bovendien invoeren hoeveel uren er aan de klant moeten worden gefactureerd. Bijvoorbeeld:

  • U bent met uw klant overeengekomen dat het minimale aantal factureerbare uren 60 minuten per taak is.
  • De gebruiker werkt 30 minuten aan een taak en voert zijn uren handmatig of via de urenmeting in.
  • De gebruiker voert handmatig 60 minuten in als gepland aantal te factureren uren.

Als het invoeren van factureerbare uren is ingeschakeld, dan kunt u het invoeren van factureerbare uren nog makkelijker maken door de automatische afronding van het gepland aantal te factureren uren in te schakelen. Bijvoorbeeld:

  • U bent met uw klant overeengekomen dat het minimale aantal factureerbare uren 60 minuten per taak is en u hebt in de instellingen ervoor gekozen om op 60 minuten af te ronden.
  • De gebruiker werkt 30 minuten aan een taak en voert zijn uren handmatig of via de urenmeting in.
  • De 30 minuten die als werkuren zijn ingevoerd, worden automatisch op 1 uur afgerond als gepland aantal te factureren uren.

Om factureerbare uren en de afronding daarvan in te schakelen, gaat u naar Instellingen > Uren en declaraties > Werkuurinvoer > Gepland aantal te factureren. Wanneer deze instelling is ingeschakeld, worden alle ingevoerde werkuren die factureerbaar zijn op basis van dat criterium afgerond.Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.