De functie is alleen beschikbaar in Finland.

Het verzenden van elektronische facturen via AutoInvoice biedt de mogelijkheid om facturen te verzenden die voldoen aan de Europese norm (EN16931). De EN-standaardfactuur voldoet aan de Finvoice 3.0-standaard en het semantische model.

Meer informatie is te vinden op de website van het ministerie van Financiën.

Beperkingen

Wanneer u de standaard gebruikt, zijn er enkele beperkingen bij het maken van facturen. Het wordt dus aanbevolen om deze alleen in te schakelen voor klanten die eisen dat facturen aan de Europese norm (EN16931) voldoen.

Btw-tarieven

De factuur mag alleen artikelen bevatten die tot één btw-categorie behoren (standaard, vrijgesteld van btw of verlegd). Voor elke categorie bestaan btw-codes die in overleg met de belastingdienst zijn overeengekomen. Een standaardverkoop krijgt bijvoorbeeld altijd code S en een verlegging AE.

Wanneer u de EN-standaard voor uw klanten inschakelt, moet u het 'Standaard btw-tarief voor facturatie' selecteren. Dit bepaalt welk btw-tarief op de facturen aan klanten wordt gebruikt.

Als de verkoop vrijgesteld van btw is, dan moet u 0% als het standaard btw-tarief voor facturatie selecteren, de juiste btw-code voor de verkoop selecteren en een omschrijving invoeren. Voor verlegging is de btw-code altijd AE (deze kunt u niet handmatig bewerken), maar u moet er wel een omschrijving voor invoeren.

Als u artikelen met verschillende btw-tarieven wilt factureren, dan maakt u handmatig afzonderlijke facturen aan en wijzigt u bij het aanmaken ervan het standaard btw-tarief voor facturatie.

Gegroepeerde facturen

Als de EN16931-standaard voor een klant is ingeschakeld, dan kunt u geen meerdere projecten op één factuur groeperen. Voor alle projecten moet u een eigen factuur aanmaken.

Dit komt door de vereiste dat de factuur het ordernummer, het overeenkomstnummer, de boekingsreferentie of website-informatie moet bevatten, en elke factuur slechts de gegevens van één enkele order/overeenkomst/referentie/website mag bevatten.

Klant ten behoeve van facturering

Wanneer een factuur wordt aangemaakt, controleert Severa of de standaard is ingeschakeld voor de klant die wordt gefactureerd. Als u de klant op de factuur wijzigt, dan wordt de controle niet opnieuw gedaan en worden de instellingen van de oorspronkelijke klant gebruikt.

Als u voor een project meerdere klanten factureert, maak dan de factuur direct voor de juiste klant aan om problemen met de standaard te voorkomen. Dit kunt u doen op de pagina Projectinstellingen, bij Facturatiegegevens.

EN16931-standaard inschakelen

Om deze functie in te schakelen, gaat u naar Instellingen > Organisatie > Bedrijfsinstellingen > Elektronische facturatie en markeert u Aanmaken e-facturen met EN16931-specificaties inschakelen. Wanneer de functie in de instellingen is ingeschakeld, kan de verwerking van de btw-codes voor klanten worden geactiveerd.

  1. Ga naar Klant > Klantinstellingen
  2. Voer het E-factuuradres en de Code e-factuurprovider in.
  3. Markeer E-facturen met EN16931-specificaties aanmaken.
  4. Leg de gegevens met betrekking tot Belastingen voor die specifieke klant vast:
    1. Selecteer de 'Btw facturatie' alleen als deze afwijkt van de standaardinstelling voor uw organisatie.
    2. Als '0%' of 'Verleggingsregeling' als standaardinstelling is geselecteerd, dan kan het btw-tarief niet handmatig voor het project of de factuur worden gewijzigd. U moet ook een omschrijving invoeren die op de factuur wordt getoond.

Na het instellen van de facturatiegegevens voldoen alle nieuwe facturen die voor de klant worden aangemaakt aan de Europese norm.Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.