De eenvoudigste manier om een specifiek project te factureren is om dat via dat project te doen. Als een project factureerbare items bevat, dan ziet u bij de knop Factureerbaar in de rechterbovenhoek hoe groot het factureerbare bedrag is. Klik op de knop om te starten.

Sommige gegevens op de factuur zijn afkomstig van de factuursjabloon (zoals Vrije tekst en Factuurinstellingen) en enkele project- en bedrijfsinstellingen. Alle factureerbare uren, reizen en vergoedingen worden automatisch op de conceptfactuur weergegeven. U kunt ook rechtstreeks nieuwe vergoedingen aan de factuur toevoegen door op de knop Voeg een vergoeding of kosten toe te klikken. In het gedeelte Bijlagen kunt u pdf-bestanden als bijlagen aan uw factuur toevoegen.

Als u de pdf van de factuur wilt bekijken, dan opent u het menu naast de knop Sluiten en selecteert u Als pdf weergeven.

Factuurregels bewerken

Als u factuurregels wilt bewerken, dan klikt u gewoon op een regel, waarna u deze kunt bewerken. U kunt bijvoorbeeld de prijs per stuk aanpassen en boekhoudkundige gegevens corrigeren.

Het bewerken van reiskosten of een werkuurinvoer op de factuur is alleen van invloed op de factuurregel. De invoer van de gebruiker wordt dus ongemoeid gelaten. Als u een vergoeding wijzigt, dan wordt die vergoeding overal in Severa gewijzigd.

Regels uit de factuur verwijderen

Wanneer u regels uit een factuur moet verwijderen, dan selecteert u de regels die u wilt verwijderen en selecteert u Later factureren (de regels worden op een later moment gefactureerd) of Als niet-factureerbaar instellen (de regels worden niet gefactureerd) uit de acties die bovenaan worden weergegeven.

  • Later, bij het factureren, worden de regels uit die specifieke factuur verwijderd en als factureerbaar ingesteld. Wanneer u een nieuwe factuur aanmaakt, worden die regels daar automatisch aan toegevoegd.
  • Als ze als niet-factureerbaar zijn ingesteld, dan worden de regels verwijderd en als niet-factureerbaar ingesteld. Wanneer u een nieuwe factuur aanmaakt, worden deze regels er niet aan toegevoegd, maar u kunt ze, indien nodig, handmatig toevoegen.

Factuurregels opnieuw ordenen

Als u de volgorde van de factuurregels wilt wijzigen, dan houdt u de muisaanwijzer vóór een regel, zodat er een pictogram voor slepen en neerzetten wordt weergegeven. U kunt zowel subtotalen als afzonderlijke regels verplaatsen.

Het opnieuw ordenen van de regels moet als laatste wijziging van de factuur worden gedaan, want als u daarna regels toevoegt of de groepering van de factuurregels wijzigt, dan worden de regels weer in hun oorspronkelijke volgorde gezet.

Niet-gefactureerde items

Het gedeelte Niet-gefactureerde items bevat zowel items die uit de factuur zijn verwijderd als items die nog niet factureerbaar zijn, zoals vergoedingen waarvan de factureerbare datum zich in de toekomst bevindt. U kunt deze regels handmatig aan uw factuur toevoegen door een regel te selecteren en uit de acties die bovenaan worden weergegeven Nu factureren te kiezen.Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.