Met toestemmingen bepaalt u welke gegevens van Severa een medewerker mag weergeven, bewerken en verwijderen.

Er zijn in Severa enkele standaardtoestemmingsprofielen klaar voor gebruik. De eerste gebruiker krijgt automatisch het profiel Beheerder met alle toestemmingen voor het systeem.

Toestemmingsprofielen

Toestemmingen zijn gemaakt voor gebruikersrollen. Om deze op de juiste manier te laten werken moeten de gebruikershiërarchie en de afdelingen correct zijn vastgelegd.

Medewerkers moeten opnieuw inloggen om de wijzigingen in de toestemmingen van kracht te laten worden.

Gebruikershiërarchie

Met de gebruikershiërarchie wordt de supervisor-medewerkerstructuur bedoeld. Er staat altijd één persoon boven aan de hiërarchie, wat inhoudt dat er één persoon is zonder supervisor (het hoofd van de organisatie). Alle andere gebruikers hebben supervisors. Veel van de toestemmingen zijn gebaseerd op de relatie tussen de supervisors en hun medewerkers. Controleer of voor alle medewerkers de supervisors correct zijn vastgelegd. Dit doet u bij Gebruikersbeheer. U voorkomt hiermee dat toestemmingen conflicteren.

Afdelingen

Met afdelingen kunnen toestemmingen worden beperkt. In uw organisatie worden deze mogelijk bedrijven, business units, afdelingen, teams of misschien wel locaties genoemd. Ongeacht de naam die ervoor wordt gebruikt, elke medewerker en elk project behoort tot één ervan. Wanneer u de toegang wilt beperken op basis van afdelingen, controleer dan of alle medewerkers en projecten aan de juiste afdeling zijn gekoppeld.

Projectlidmaatschap

Het projectlidmaatschap en de projecttoestemmingen beperken samen welke projecten mogen worden weergegeven. Elk project heeft een projectmanager en projectleden. Alleen projectmanagers mogen projecten bewerken en factureren. Om werkuren te kunnen invoeren moet een gebruiker in elk geval lid zijn van een project.Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.