Käyttöoikeudet määrittävät mitä tietoja työntekijä voi nähdä, muokata tai poistaa Severassa.

Käytössä on muutama oletus käyttöoikeusprofiili ja ensimmäisestä Severa käyttäjästä tulee automaattisesti Pääkäyttäjä, jolla on täydet oikeudet järjestelmään.

Käyttöoikeusprofiilit

Käyttöoikeudet on rakennettu käyttäjärooleille. Jotta oikeudet toimivat oikein, tulee käyttäjä hierarkia sekä yksiköt olla määritettynä oikein.

Käyttäjän tulee kirjautua uudelleen, että muutokset käyttöoikeuksiin astuvat voimaan.

Käyttäjä hierarkia

Käyttäjä hiearkia tarkoittaa esimies-alainen rakennetta. Yksi henkilö on aina hierarkian ylin ja tämä tarkoittaa, että yhdellä henkilöllä ei ole määritettynä esimiestä (organisaation ylin). Kaikilla muilla käyttäjillä on määritettynä esimiestieto. Monet käyttöoikeudet perustuvat esimiehen ja työntekijöiden väliseen suhteeseen. Varmista, että kaikille käyttäjille on määritetty oikea esimiestieto Käyttäjien hallinta kautta välttääksesi käyttöoikeuksien aiheuttaman ristiriidat.

Yksiköt

Yksiköitä voidaan käyttää rajoittamaan käyttöoikeuksia. Yrityksessänne näitä voidaan kutsua eri nimillä kuten yritykset, yksiköt, osastot, tiimit tai esimerkiksi sijainnit. Riippumatta nimestä, kaikki työntekijät ja projektit kuuluvat aina yhteen näistä. Kun haluat rajoittaa oikeuksia yksiköiden mukaan, muista tarkastaa käyttäjät sekä projektit, että ne kuuluvat oikeaan yksikköön.

Projektin työryhmän jäsenyys

Projektin jäsenyys sekä Projekti-oikeus rajaavat projektin näkyvyyttä. Jokaisella projektilla on projektipäällikkö sekä projektiryhmän jäseniä. Vain projektipäälliköt voivat muokata ja laskuttaa projekteja. Jotta tuntien lisääminen on mahdollista, on käyttäjän oltava vähintään projektiryhmän jäsen.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.