Ohjeen sisältö

Kuvaus

Liittymän avulla voidaan siirtää myyntilaskut, myyntireskontra ja tuoterekisteri Visma Severasta Talenomiin.

Rajapinnan teknisen toteutuksen on tehnyt Talenom käyttäen Visma Severa APIa. Visma Severan ja Talenomin välisen rajapinnan käyttötuen tarjoaa Talenom.

Laskujen lähetys toimii siten, että Visma Severaan määritetään laskun tila esim. "Odottaa siirtoa Talenomiin", josta laskut haetaan automaattisesti Talenomiin. Kun lasku on siirretty Talenomiin, laskun tila muuttuu Visma Severassa automaattisesti siirretyn laskun tilaan.

Huom! Mikäli käytössänne on myyntitilit, saadaan tilitiedot siirtymään myyntilaskujen mukana Visma Severasta Talenomiin. Myyntitilien tulee täsmätä molemmissa järjestelmissä.

Asiakasrekisteri

Asiakasrekisteri siirtyy Visma Severasta laskun mukana Talenomiin. HUOM! Osoitetiedot päivittyvät Talenomiin, mikäli Severassa asiakastietoja muutetaan. Päivitetyt osoitetiedot tulevat aina seuraavan uuden laskun mukana Severasta Talenomin järjestelmään. Myös verkkolaskuosoite poistuu ja automaattinen verkkolaskutus kytkeytyy pois nyt Talenomin asiakastiedoista, mikäli poistatte tiedot Severassa tietyn asiakkaan takaa.

Tuoterekisteri

Tuoterekisteri siirtyy Visma Severasta Talenomiin.

Myyntireskontra

Myyntireskontra siirtyy Visma Severasta Talenomiin.

Takaisin ylös

Huomio ennen aloittamista

Takaisin ylös

Käyttöönotto

 1. Kytke API parametreista verkkolaskuosoitteet asiakkaalle käyttöön klikkaa rattaan kuva > Asetukset > Yritystiedot > API-parametrit" -valikosta käyttöön API-parametri "Verkkolaskuosoitetiedot asiakkaalle" ja tallenna asetukset.
 2. Luo API avain tukisivuston ohjeen mukaisesti: API-avaimen luomiseen. API-avain tarvitaan tietojen siirtoon Visma Severan ja Talenomin välillä. Severassa luotu API-tunnus tulee toimittaa Talenomille. Huomaathan määrittää API käyttäjän käyttöoikeudeksi pääkäyttäjän oikeudet.
 3. Muokkaa Visma Severan tuotteille sama tuotekoodi kuin Talenomissa käyttämäsi tuotekoodi. Muussa tapauksessa Visma Severan tuotteet päivittyvät sellaisenaan Talenomiin (eli mikäli Visma Severassa oleva tuote on ilman tuotekoodia, tuote viedään Talenomiin myös ilman tuotekoodia).
  1. Klikkaa rattaan kuva > Asetukset ja Tuotteet
  2. Klikkaa tuotteen nimen edessä olevaa kynän kuvaa
  3. Anna tuotteelle koodi
 4. Muokkaa Visma Severassa käyttämäsi työlajit ja työlajikoodit vastaamaan Talenomissa olevia tuotteita. Mikäli tätä ei tehdä, työlajit siirtyvät Talenomiin ilman koodia.
  1. Klikkaa rattaan kuva  > Asetukset > Työlajit
  2. Lisää kaikille Visma Severassa käytössä oleville työlajeille koodit kohdentaen ne Talenomiin tuotteiksi.
 5. Muokkaa/Lisää Visma Severassa käyttämäsi matkakulut ja matkakulukoodit Talenomiin tuotteeksi. Mikäli tätä ei tehdä, matkakulut siirtyvät Talenomiin ilman koodia.
  1. Klikkaa rattaan kuva > Asetukset ja Matkakulut
  2. Lisää kaikki Visma Severassa käytössä olevat matkakulut ja koodit Talenomiin tuotteeksi.
 • Määrittele Severaan laskun siirrossa käytettävät laskujen tilat. HUOM! Varmista laskun tilan nimet Talenomilta.
 • Klikkaa rattaan kuva > Asetukset > Laskun tilat ja lisää laskun tilat "Odottaa siirtoa Talenomiin" sekä "Siirretty Talenomiin".

Laskuaineiston luominen

 1. Luo lasku Visma Severaan
 2. Muuta laskun tila 'Odottaa siirtoa Talenomiin' laskun tilaan
 3. Laskuaineisto siirtyy Talenomiin heidän kanssa sovitun aikataulun mukaisesti.
 4. Kun lasku on siirtynyt Talenomiin, laskun tila muuttuu automaattisesti "Siirretty Talenomiin" laskun tilaan.

HUOM! Kun lasku on siirtynyt Talenomiin, älä tee enää muutoksia Visma Severassa olevalle laskulle sillä tekemäsi muutokset eivät päivity Talenomiin.


Mahdollisia virhetilanteita

Mikäli käytätte myyntitilejä Severassa, siirto tarkistaa Severasta siirtyvän tilin ja laskurivin ALV-prosentin. Rivitietojen pitää täsmätä Talenomin reskontrassa olevaan myyntitiliin ja siihen liittyvään ALV-prosenttiin, muuten lasku jää virheeseen.

Takaisin ylösOliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.