Ohjeen sisältö

Kuvaus

Liittymän avulla voidaan siirtää myyntilaskut, myyntireskontra ja tuoterekisteri Severasta Talenomiin. Rajapinnan teknisen toteutuksen on tehnyt Talenom käyttäen Severa APIa.

Severan ja Talenomin välisen rajapinnan käyttötuen tarjoaa Talenom.

Laskujen lähetys toimii siten, että Severaan määritetään laskun tila esim. Odottaa siirtoa Talenomiin, josta laskut haetaan automaattisesti Talenomiin. Kun lasku on siirretty Talenomiin, laskun tila muuttuu Severassa automaattisesti siirretyn laskun tilaan.

Mikäli käytössänne on myyntitilit, saadaan tilitiedot siirtymään myyntilaskujen mukana Severasta Talenomiin. Myyntitilien tulee täsmätä molemmissa järjestelmissä.

Asiakasrekisteri

Asiakasrekisteri siirtyy Severasta laskun mukana Talenomiin. Osoitetiedot päivittyvät Talenomiin, mikäli Severassa asiakastietoja muutetaan. Päivitetyt osoitetiedot tulevat aina seuraavan uuden laskun mukana Severasta Talenomin järjestelmään. Myös verkkolaskuosoite poistuu ja automaattinen verkkolaskutus kytkeytyy pois nyt Talenomin asiakastiedoista, mikäli poistetaan tietoja Severassa tietyn asiakkaan takaa.

Tuoterekisteri

Tuoterekisteri siirtyy Severasta Talenomiin.

Myyntireskontra

Myyntireskontra siirtyy Severasta Talenomiin.

Takaisin ylös

Huomio ennen aloittamista

 • Asiakkaalla on oltava sopimus Talenomin kanssa liittymän käytöstä.
 • Talenom-liittymän aktivointi Severaan pääkäyttäjän oikeuksilla voidaan tehdä rattaan kuvakkeen takaa: Tilaus > Integraatiot > Talenom.
 • Sovi laskuaineiston siirtoaika Severasta Talenomiin heidän kanssa.

Takaisin ylös

Käyttöönotto

 1. Kytke API parametreista verkkolaskuosoitteet asiakkaalle käyttöön klikkaa rattaan kuva > Asetukset > Yritystiedot > API-parametrit" -valikosta käyttöön API-parametri Verkkolaskuosoitetiedot asiakkaalle ja tallenna asetukset.
 2. Luo API-avain ohjeen mukaisesti: API-avaimen luomiseen. API-avain tarvitaan tietojen siirtoon Severan ja Talenomin välillä. Severassa luotu API-tunnus tulee toimittaa Talenomille. Huomaathan että API-käyttäjän käyttöoikeudet Severassa tulee olla pääkäyttäjän oikeudet.
 3. Muokkaa Severan tuotteille sama tuotekoodi kuin Talenomissa käyttämäsi tuotekoodi. Muussa tapauksessa Severan tuotteet päivittyvät sellaisenaan Talenomiin. Mikäli Severassa oleva tuote on ilman tuotekoodia, tuote viedään Talenomiin myös ilman tuotekoodia.
  • Siirry Rattaan kuvake > Asetukset > Työaika-, matkakulu- & tuoterekisterit > Tuotteet
  • Anna tuotteelle nimi, koodi sekä määrittele tuotteelle myös muut tiedot
 4. Muokkaa Severassa käyttämäsi työlajit ja työlajikoodit vastaamaan Talenomissa olevia tuotteita. Mikäli tätä ei tehdä, työlajit siirtyvät Talenomiin ilman koodia.
  • Siirry Rattaan kuvake > Asetukset > Työaika-, matkakulu- & tuoterekisterit > Työlajit
  • Lisää kaikille Severassa käytössä oleville työlajeille koodit kohdentaen ne Talenomiin tuotteiksi.
 5. Muokkaa/Lisää Severassa käyttämäsi matkakulut ja matkakulukoodit Talenomiin tuotteeksi. Mikäli tätä ei tehdä, matkakulut siirtyvät Talenomiin ilman koodia.
  • Siirry Rattaan kuvake > Asetukset > Työaika-, matkakulu- & tuoterekisterit > Matkakulutyypit
  • Lisää kaikki Severassa käytössä olevat matkakulut ja koodit Talenomiin tuotteeksi.
 6. Määrittele Severaan laskun siirrossa käytettävät laskujen tilat. Varmista laskun tilat erikseen Talenomilta.
 7. Siirry Rattaan kuvake > Asetukset > Laskutus > Laskun tilat ja lisää laskun tilat Odottaa siirtoa Talenomiin sekä Siirretty Talenomiin.

Laskuaineiston luominen

 1. Luo lasku Severaan.
 2. Siirrä lasku Odottaa siirtoa Talenomiin tilaan.
 3. Laskuaineisto siirtyy Talenomiin heidän kanssa sovitun aikataulun mukaisesti.
 4. Kun lasku on siirtynyt Talenomiin, laskun tila muuttuu automaattisesti Siirretty Talenomiin tilaan.

Kun lasku on siirtynyt Talenomiin, älä tee enää muutoksia Severassa olevalle laskulle sillä tekemäsi muutokset eivät päivity Talenomiin.

Mahdollisia virhetilanteita

 • Mikäli lasku on siirretty sen luonnin jälkeen suoraan Siirretty Talenomiin tilaan, integraatio ei hae laskua siirrettäväksi. Siirrä lasku ensiksi Odottaa siirtoa Talenomiin tilaan, jotta integraatio osaa hakea laskun siirrettäväksi.
 • Mikäli käytätte myyntitilejä Severassa, siirto tarkistaa Severasta siirtyvän tilin ja laskurivin ALV-prosentin. Rivitietojen pitää täsmätä Talenomin reskontrassa olevaan myyntitiliin ja siihen liittyvään ALV-prosenttiin, muuten lasku jää virheeseen.

Takaisin ylösOliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.