Aktiviteetit

Aktiviteetti voi olla taski, työmääräys, to-do tai tapahtuma, joka vaatii huomiota. Esimerksi puhelu, deadline, tapaaminen tai loma.

Vuotuinen liikevaihto

Asiakkaan vuosittainen liikevaihto, joka vastaa yrityksen kokoa. Vuotuista liikevaihtoa ei päivitetä automaattisesti.

API

API (application programming interface) mahdollistaa vuorovaikutuksen eri ohjelmistojen välille. Rajapinnan yli voidaan sekä viedä että tuoda dataa.

Hyväksytyt tunnit

Työtunnit, jotka on hyväksytty työtuntien hyväksynnän kautta (Edistynyt työajanhallinta-lisäosa vaaditaan).

BIC

BIC-koodi (Bank Identifier Code) on pankin yksilöivä tunniste.

Laskutettavat tunnit

Laskutettavat tunnit ovat tunteja, jotka on kirjattu asiakasprojekteille ja jotka saavat hinnan hinnastosta. Työtunnit, jotka on kirjattu asiakasprojekteille hinnalla 0,00 tai sisäiselle projektille, luokitellaan ei-laskutettaviksi tunneiksi. Laskutettavissa olevilla tunneilla ei tarkoiteta ainoastaa tunteja, jotka laskutetaan vaan jotka kerryttävät projektin arvoa. Varsinkin kiinteillä maksuerillä laskutettaessa työtunteja pidetään usein laskutettavina, vaikka niitä ei laskuteta.

Laskutettavat tunnit %

Laskutettavat tunnit ovat tunteja, jotka on kirjattu asiakasprojekteille ja jotka saavat saavat hinnan hinnastosta. Laskutettavat tunnit % laskentakaava: Laskutettavat tunnit / kaikki tunnit * 100.

Laskutettu

Laskutettujen tuntikirjausten, matkojen ja tuotteiden/maksuerien määrä.

Laskutetut kirjaukset

Laskutettu kokonaissumma käyttäjän Tunnit & Kulut -näkymän kautta syöttämistä tunneista, maksueristä ja matkoista.

Laskutus

Laskutus on asiakkaalta laskutettujen työtuntien, matkakulujen ja tuotteiden summa, joka kirjautuu työn Yhteenveto-osioon. Toteutunut laskutus on sama kuin projektin yhteenveto-osion laskutus.

Laskutusennuste

Laskutusennuste on arvio tai ennuste projektille tulevasta laskutuksesta. Ennusteita voidaan lisätä projektin Taloustiedot-välilehdellä. Ennuste voi perustua projektin tilaukseen tai samanlaiseen projektiin mitä on tehty aikaisemmin.

Laskutustiedot

Laskutustiedot-osiossa, joka löytyy projektin asetuksista, voidaan hallinnoida laskun tietoja kuten laskutusosoitetta ja viitteenne ja viitteemme -tietoja. Jos laskutusosoitetta ei ole määritetty, tulee laskulle osoite asiakkaan tiedoista.

Laskutus per tunti

Laskutus per tunti laskentakaava: Projektin laskutus / Projektille kirjatut tunnit.

Laskutus per tunti, perustuen oman projektin laskutukseen

Projektin laskutus sisältäen tuntikirjaukset ja tuotteet, joissa tuotetyyppinä: Oma työ.

Yksikkö

Yksiköt ovat yrityksen segmentti, joka edustaa tiettyä toimintoa, kuten taloushallinto, markkinointi, myynti. Yksiköistä voidaan puhua myös osastoina tai divisioonina. Yksiköiden avulla voidaan myös eritellä eri maiden osastot.

Kustannuspaikka

Kustannuspaikat ovat erillisiä yksiköitä tai osastoja, joihin yritys erittelee kustannuksia ja budjetointia. Severassa kustannuspaikkoja käytetään yhdessä taloushallinnon integraatioiden kanssa.

Kulu/Tunti

Kulu/tunti on kuluhinta työntekijän tekemästä tuntityöstä. Kuluhinta määritellään työntekijän työsopimuksessa Asetukset > Käyttäjienhallinta -osiosta.

Kulut

Kulut ovat summa projektin työkuluista, matkakuluista ja tuotekuluista.

Päivittäiset tunnit

Päivittäiset tunnit on tuntimäärä, jonka työntekijän oletetaan tekevän normaalina työpäivänä. Liukumalaskennan ollessa käytössä (Premium ja Enterprise -versiot), päivittäisiä tunteja käytetään liukumalaskennan perustana. Päivittäisiä tunteja on mahdollista rajata liukumalaskennan ollessa käytössä määrittämällä työsopimukselle päivittäisen katon (työtuntien määrä päivässä, jotka otetaan huomioon kun käyttäjälle lasketaan liukumasaldoa). Päivittäisia tunteja voidaan hallinoida Asetukset > Käyttäjienhallinta -osiossa avaamalla työntekijän tiedoissa Työsopimus-osio.

Päivittäinen katto

Päivittäinen katto tarkoittaa sitä määrää työtunteja päivässä, jotka otetaan huomioon, kun käyttäjälle lasketaan liukumasaldoa. Käytössä vain Premium- ja Enterprise-versioissa. Päivittäistä kattoa voidaan hallinnoida Asetukset > Käyttäjienhallinta -osiossa avaamalla työntekijän tiedoissa Työsopimus-osio.

Deadline

Päivämäärä, johon mennessä projektin tai vaiheen tulee valmistua. Laskun deadline severassa on "Eräpäivä".

Eräpäivä

Termillä eräpäivä tarkoitetaan päivämäärää, jolloin laskun suorituksen pitäisi saapua tilille.

Sähköposti-ilmoitukset

Sähköposti-ilmoitukset ovat automaattisia viestejä jotka lähetetään Severasta työntekijöille. Ilmoituksia lähetetään seuraavissa tilanteissa: kun käyttäjä lisätään uudelle aktiviteetille, - kun aktiviteetti, jonka käyttäjä on luonut, on vahvistettu muiden osanottajien toimesta - Päivän ohjelma -viesti päivän tehtävistä - edellisen viikon kohokohdista. Sähköposti-ilmoituksia hallinnoidaan Oma profiili > Henkilötiedot tai Asetukset > Käyttäjienhallinta -osioista.

Työntekijän kate

Työntekijän kate lasketaan kaavalla: Projektin kate * Käyttäjän osuus prosenteissa.

Työntekijän myyntikate

Lasketaan kaavalla: Projektin myyntikate * Käyttäjän osuus prosenteissa.

Arvioitu kate

Arvioitu kate on laskutusennusteen ja kuluennusteen erotus. Arvioidun katteen laskukaava on: laskutusennuste - kuluennuste.

Arvioitu kate %

Arvioitu kate on laskutusennusteen ja kuluennusteen erotus. Arvioidun katteen (%) laskukaava on: (laskutusennuste - kuluennuste / laskutusennuste) * 100.

Kuluennuste

Kuluennuste on projektille syötetty ennustettu kulumäärä.

Kulut

Kulut ovat summa projektin työkuluista, matkakuluista ja tuotekuluista. Kulut on mahdollista laskuttaa asiakkaalta.

Tietojen ulosvienti (export)

Raportin tiedot voidaan ottaa ulos CSV (comma-separated values)-tiedostona tai Microsoft Excel -tiedostona. Tietojen viennin voi aloittaa raportin ylälaidassa näkyvästä kuvakkeesta.

Taloustietojen aikajakso

Taloustietojen aikajakso on hakuehto useilla eri raporteilla. Käyttämällä hakuehtoa, voit rajata raportin taloustietoja haluamallasi aikajaksolla.

Finvoice

Finvoice tulee sanoista FINancial ja inVOICE ja se viittaa standardoituun XML-muodossa lähetettävään sähköiseen laskutukseen.

Liukuma

Jousto tarkoittaa samaa kuin liukuma.

Laskutetut tunnit

Laskutetut tunnit kertoo kokonaismäärän projektin laskutetuista tunneista. Laskutetut tunnit -kenttää on mahdollista rajata 'Taloustietojen aikajakso' hakuehtoa käyttämällä.

IBAN

IBAN (International Bank Account Number) on kansainvälinen pankkitilinumero.

Projektille liittyminen

Työntekijät voivat liittyä projektille tuntikirjaussivulta ja matkalaskusivulta mikäli he eivät ole työryhmän jäsenenä. Oikeudet projektille liittymiseen määritellään käyttöoikeuksien kautta sekä projektilla asetusta voi hallinnoida projektin asetukset -välilehdellä.

Liittyminen sallittu

Työntekijät voivat liittyä projektille tuntikirjaussivulta ja matkalaskusivulta mikäli he eivät ole työryhmän jäsenenä. Oikeudet projektille liittymiseen määritellään käyttöoikeuksien kautta sekä projektilla asetusta voi hallinnoida projektin asetukset -välilehdellä.

Avainluvut (KPI)

KPI-luvut ovat avainlukuja, joilla voidaan mitata yrityksen talouslukuja sekä tulosta. Severassa on valmiiksi luotuja KPI-lukuja jotka on lisätty yhteenveto-näkymiin. Asetuksissa voit luoda omia KPI-lukuja mikäli käytössäsi on joko Premium- tai Enterprise-versio Severasta.

Avainsanat

Avainsanoja voidaan käyttää myyntitöillä, projekteilla, asiakkaan yhteyshenkilöiden tiedoissa, tiedostoissa & linkeissä sekä käyttäjien takana. Avainsanoja käytetään raporteilla rajaamaan haun tuloksia. Esimerkiksi arkkitehtitoimisto, joka työskentelee julkisten, teollisten, kaupallisten ja yksityisten hankkeiden kanssa, voi erotella projekteja avainsanoilla. Tietyntyyppisiä projekteja on näin helpompi hakea esimerkiksi haku-kentän kautta syöttämällä haluttu avainsana.

KPI

KPI-luvut ovat avainlukuja, joilla voidaan mitata yrityksen talouslukuja sekä tulosta. Severassa on valmiiksi luotuja KPI-lukuja jotka on lisätty yhteenveto-näkymiin. Voit myös luoda omia KPI-tunnuslukuja Platinum- ja Enterprise-versioilla.

Työkulut

Työkulut ovat kuluja, jotka muostuvat käyttäjien kirjaamista tunneista.

Hävitty myyntityö

Hävitty myyntityö tarkoittaa Severassa myyntityötä, joka ei päätynyt tilaukseen. Myyntityö määritellään hävityksi, kun työn myynnin tilaksi valitaan "Hävitty tarjous", samalla todennäköisyys nollataan.

Kate

Kate on laskutuksen ja kulujen erotus. Laskentakaava on seuraava: Laskutus - Kaikki kulut (sisältää työkulut, tuotteen kulut ja matkakulut).

Liikevaihdon jaksotusta käytettäessä, voidaan vertailla mm. alihankinnan laskutusta ja siitä aiheutuneita kuluja.

Kate %

Kate on laskutuksen ja kulujen erotus. Katteen % laskentakaava on: (Laskutus - Kaikki kulut sisältäen työkulut, tuotteiden kulut ja matkakulut) / laskutus * 100%.

Asiakasryhmä

Asiakasryhmien avulla voidaan kategorisoida asiakkaita esimerkiksi markkinoinnilliseen ja raportoinnilliseen tarkoitukseen. Asiakasryhmiä hallinnoidaan Asetuksissa > Asiakasryhmät.

Hylätyt tunnit

Niiden työtuntien määrä, jotka on tarkastettu mutta ei hyväksytty. Saatavilla ainoastaan edistyneessä työajanhallinnassa.

Tarkastamattomat tunnit

Niiden työtuntien määrä, joita ei ole vielä tarkastettu. Saatavilla ainoastaan edistyneessä työajanhallinnassa.

OAuth

OAuth (Open Authorization) on avoin standardi käyttöoikeuksien siirrolle, yleisesti käytetty tapa antaa sovelluksille pääsy tietoihinsa antamatta niille salasanoja.

Organisaatio

Organisaatio on jatkuvan suhteesta oleva tallenne Severassa. Asiakkaita käytetään edustamaan omaa organisaatiotasi sekä asiakasta, urakoitsijoita ja liikekumppaneita, joiden tiedot halutaan tallentaa järjestelmään. Asiakkaaseen voi olla liitettynä useita yhteyshenkilöitä, osoitteita ja projekteja.

Muut kulut

Muut kulut ovat summa kuluista, jotka aiheutuvat projektille liitetyistä maksueristä ja matkakirjauksista.

Viivästyskorko

Viivästyskorko on prosenttiluku laskulla, joka lisätään laskun loppusummaan mikäli laskun suoritus tapahtuu eräpäivän jälkeen. Severassa viivästyskorko määritetään Asetukset > Organisaatio > Yksiköt tai Asetukset > Laskutus tai Asiakas > Asiakkaan asetukset > Laskutustiedot kautta.

Ylityö

Ylityöllä viitataan työtunteihin, jotka on tehty normaalin työajan ulkopuolella. Ylityöluokituksia hallinnoidaan Asetukset > Ylityöluokitukset -osiossa ja niille voi määrittää hinnat Hinnastossa. Kun ylityöluokitukset on otettu käyttöön, käyttäjä, jonka työsopimuksella on sallittu ylitöiden kirjaus, voi kirjata ylitöitä tuntikirjausten kautta.

Maksuehto

Maksuehdolla tarkoitetaan sitä sopimusta, jonka perusteella määräytyy suoritettavan maksun ajankohta. Oletuksena maksuehto on 14 päivää. Esimerkiksi, jos maksuehdoksi on määritelty 30 päivää, lasku tulee suorittaa 30 päivän sisällä laskun päivämäärästä.

Päiväraha

Päiväraha viittaa päivittäiseen kiinteään maksuun, jonka organisaatio antaa työntekijälle työmatkakustannusten kattamiseksi.

Käyttöoikeudet

Käyttöoikeudet määrittää, mitä tietoja ihmiset näkevät Severassa. Oletuksena käytössä on neljä eri käyttöoikeusprofiilia ja jokainen käyttäjä on liitetty johonkin käyttöoikeusprofiiliin. Käyttäjän tietoja voi tarkastella Asetukset > Käyttäjienhallinta -osion kautta ja Käyttöoikeudet-osiossa voi vaihtaa käyttäjän käyttöoikeusprofiilin tai yksittäisiä käyttöoikeuksia.

Vaiheet

Vaiheet ovat projektin eri vaiheita, joilla voidaan esittää projektin kehitystä ja ne voivat sisältää erilaisia toimintoja. Vaiheet kuuluvat projektille tai toiselle vaiheelle ja niille voidaan antaa aloituspäivä sekä deadline. Vaiheille voidaan määritellä oletustyölaji ja työtunnit kirjataan vaiheelle tuntikirjausten kautta.

Hinnasto

Hinnasto (Asetukset > Hinnastot) on projektille tai asiakkaalle lisättävä hinnoittelutapa, jonne voidaan määritellä henkilö- tai työlajikohtaisia oletushintoja sekä määritellä miten ylityöt, matkakulut ja maksuerät laskutetaan. Ylitöiden, matkakulujen ja maksuerien hinnoittelussa voidaan käyttää myös oletushintoja, jotka on määritelty niiden omiin asetuksiin.

Hyväksyttyjen tuntien hinta

Hyväksyttyjen tuntien hinta -kenttä raporteilla kertoo summan asiakkaalta laskutetuista hyväksytyistä tuntikirjauksista. Näkyy vain, kun käytössä on tuntien hyväksyntä (Premium- ja Enterprise -versiot).

Tarkastamattomien tuntien hinta

Tarkastamattomien tuntien hinta -kenttä raporteilla kertoo summan tunneista, joita ei ole vielä tarkastettu. Näkyy vain, kun käytössä on tuntien hyväksyntä (Premium- ja Enterprise -versiot).

Todennäköisyys

Myynnin todennäköisyys on arvo, jonka avulla arvioidaan millä todennäköisyydellä tarjous muuttuu tilaukseksi. Todennäköisyys % tulee automaattisesti myynin tilan takaa, mutta sitä voidaan muokata myös manuaalisesti. Todennäköisyyksiä ja myynnin tiloja hallinnoidaan Asetukset > Myynnin tilat -näkymässä. Todennäköisyyttä voidaan käyttää raportoinnissa.

Tuottava

Projekti tunnistetaan tuottavaksi tai ei-tuottavaksi sen mukaan mitä työlajille on määritetty Asetuksiin. Tuntikirjaus, joka kirjataan ei-tuottavalle työlajille, mutta saa hinnan projektilta lasketaan myös tuottavaksi.

Laskukaava:

  • Tuottavat tuntikirjaukset = Tunnit, jotka kirjataan asetuksiin määritetylle tuottavalle työlajille
  • Ei-tuottavat tuntikirjaukset = Tunnit, jotka kirjataan asetuksiin määritetylle ei-tuottavalle työlajille ja tunnin hinta on 0 €
  • Kaikki tuntikirjaukset = Kaikki kirjatut tuntikirjaukset

Tuottava %

Tuottava % = (Tuottavat tuntikirjaukset / Kaikki tuntikirjaukset) * 100

Kehitys

Projektin kehitystä voidaan seurata Avoimet projektit -raportilla. Suljetuilla projekteilla kehitys on 100%. Avoimille projekteille(sekä asiakas- ja sisäiset projektit) kehitys lasketaan käyttäen projektin alkamispäivää ja deadlinea. Jos deadlinea ei ole annettu, deadlineksi määritetään nykyinen päivä + 30 päivää.

Laskennassa yksi päivä on 24 tuntia ja laskennassa käytetään aikaleimoja. Laskukaava: (nykyinen päivä ja aika tunneissa) - (aloitupäivä ja aika tunneissa) / mahdolliset tunnit * 100.

Projekti

Kaikki tuntikirjaukset, matkakulut ja maksuerät liitetään projekteille. Severassa projektit on jaettu sisäisiin ja asiakasprojekteihin. Sisäiset projektit eroavat rakenteeltaan asiakasprojekteista eikä niitä voi laskuttaa. Projekteilla on deadline ja niihin voidaan liittää avainsanoja ja kuvauksia.

Projektin valmiusaste

Projektin valmiusaste % lasketaan seuraavan laskukaavan mukaan: (tuntikirjaukset yhteensä / arvioidut työtunnit) *100. Prosenttiluku kasvaa, kun projektille kirjataan tunteja. Klikkaamalla prosenttimäärää, voit määritellä valmiusasteen manuaalisesti, jolloin automaattinen laskenta yliajetaan.

Projektin tila

Projektin tilan avulla voit määritellä ja seurata projektin eri vaiheita. Projektin tila näkyy projektin ylälaidassa ja tilat valitaan pudostusvalikon kautta.

Projektin onnistumisaste

Laskentakaava: Projektin kokonaislaskutus / Projektin tuntien arvo * 100%. Kyseinen KPI on vakio eikä sitä voi rajata aikajakson perusteella.

Projektipohja

Voit käyttää projektipohjia kopioidaksesi projektisuunnitelman. Kun kopioit projektisuunnitelman, voit valita haluatko tuoda mukana vaiheet, aktiviteetit, resursoinnit, hinnoittelun ja maksuerät.

Projektin arvo

Myyntityön/projektin myyntiarvio on arvio oletettavasta myynnistä, kun myynnin tilaksi muuttuu "Voitettu". Arvo syötetään Myynti-osion Myynnin arvo -kenttään ja on raportoitavissa.

Laskutettavissa

Summa työtunneista, maksueristä ja matkakuluista, jotka on laskutettavissa projektilla tällä hetkellä. Luodaksesi laskun laskutettavissa olevista työtunneista, maksueristä ja matkakuluista, klikkaa laskutettavissa summaa tai valitse Uusi > Lasku näkymään listataksesi kaikki projektit, joilla on laskutettavia rivejä. Luomalla laskun Uusi > Lasku -osion kautta voit luoda laskun useammalle asiakkaalle ja projektille samaan aikaan ja ryhmitellä saman asiakkaan projektit yhdelle laskulle.

Jäljellä oleva laskutus

Jäljellä oleva laskutus -kenttä raportilla näyttää erotuksen laskutusennusteesta ja laskutuksesta seuraavan laskukaavan mukaan: laskutusennuste - laskutus.

Jäljellä olevat kulut

Jäljellä olevat kulut ovat kuluennusteen ja kokonaiskulujen erotus (kuinka paljon projektille on tähän mennessä kertynyt kuluja). Jäljellä olevien kulujen laskukaava on: Kuluennuste - Kokonaiskulut.

Jäljellä olevat kulut

Jäljellä olevat kulut ovat kuluennusteen ja kokonaiskulujen erotus (kuinka paljon projektille on tähän mennessä kertynyt kuluja). Jäljellä olevien kulujen laskukaava on: Kuluennuste - Kokonaiskulut.

Liikevaihto

Liikevaihdolla tarkoitetaan yrityksen laskutukseen perustuvaa myyntiä. Severassa liikevaihto on ennustettu tai todellinen liikevaihto, joka syötetään projektin Taloustiedot -osion tai Liikevaihdon jaksotus -lisäosan kautta. Liikevaihto kirjautuu laskun kirjauspäivämääräksi määritellylle kuukaudelle. Liikevaihto lisätään siinä vaiheessa kun laskun tilaa muutetaan vedos-tilasta tilaan, jossa laskun asetuksiin on määritelty "Lähetetty" valinta. Liikevaihto tunnistetaan laskun kirjauspäivän (määritetty laskun asetukset -välilehden kautta) mukaan siinä vaiheessa, kun laskun tila on merkitty Lähetetty-tilaan.

Käännetty verovelvollisuus

Käännetty verovelvollisuus tarkoittaa, että myyjä ei vastaa ulkomaille myytyjen tuotteiden tai palveluiden verotuksesta. Sen sijaan ostaja vastaa liiketoimeen liittyvien verojen laskemisesta, raportoinnista ja maksamisesta. Severassa käänteinen verovelvollisuus voidaan valita asiakkaalle asiakkaan asetusten kautta tai laskun yksityiskohtaisista tiedoista. Käyttämällä käännettyä verovelvollisuutta, saat poistettua laskulta verot, kuvaukseen tulee syöttää tieto käännetystä verovelvollisuudesta. HUOM! Kun laskuja siirretään kirjanpito-ohjelmaan tai laskutusjärjestelmään, laskurivien verot tulee korjata käsin, koska käännetty verovelvollisuus ei poista laskuriveillä olevia veroja.

Myyntityö

Myyntityö on mika tahansa työ, jolla myynnin tila on käynnissä. Tästä syystä myyntityö ei ole vielä voitettu tai hävitty ja myyntiä tulee jatkaa aktiivisesti.

Myyntikate

Myyntikate on laskutuksen ja muiden kulujen erotus. Myyntikatteen laskentakaava on: Laskutus - Muut kulut.

Myyntikate %

Myyntikate %:n laskentakaava: (laskutus - muut kulut / laskutus) * 100

Myynnin todennäköisyys

Myynnin todennäköisyys on arvo, jonka mukaan arvioidaan millä todennäköisyydellä esim. myynnin tila 'tarjous' muuttuu tilaukseksi. Myynnin todennäköisyyttä voidaan käyttää myös resurssien varauksia tarkasteltaessa, jolloin projektin Myynti-osiosta tarkastetaan sinne sillä hetkellä annettu Todennäköisyys % ja kerrotaan tehdyt varaukset sillä.

Myynnin tila

Myyntiprosessin avulla voidaan seurata myynnin eri vaiheita. Jotta raportointi ja myyntiputki ovat ajantasalla, on tärkeää päivittää myynnin tilaan aina, kun myyntityö liikkuu prosessissa eteenpäin. Voitetut myyntityöt ovat projekteja. Voitettu tila on "Tilaus" ja hävitty tila "Hylätty". Hävittyjen myyntitöiden todennäisyysprosentti on 0. Tiloja hallinnoidaan Asetukset > Myynnin tilat -näkymässä.

Osuus %

Osuus % on käyttäjän laskutuksen osuus / projektin laskutus perustuen Työryhmän tuottavuus –osiossa määritettyihin asetuksiin  * 100. Prosenttia voidaan myös manuaalisesti muokata projektitasolla, työryhmän tuottavuus -osiossa. Tämä tehdään yleensä projektin loppuessa, jos laskutuksen osuutta tarvitsee muokata.

Laskutuksen osuus

Laskutuksen osuudella tarkoitetaan laskutusta, joka jaetaan työntekijäkohtaisesti. Laskutuksen osuus lasketaan kaikille yrityksen työntekijöille samaa kaavaa käyttäen ja laskukaava perustuu Asetukset - Työryhmän tuottavuus -osiossa valittuihin arvoihin. Kaava (Käyttäjän kirjaamien tuntien määrä TAI Käyttäjän kirjaamien tuntien arvo TAI Käyttäjän kirjaamien tuntien kuluhinta) / (Projektille kirjattujen tuntien kokonaismäärä TAI Projektille kirjattujen tuntien kokonaisarvo TAI Projektille kirjattujen tuntien kokonaiskulut) * (Projektin kokonaislaskutus perustuen työryhmän tuottavuus -osiossa valittuihin arvoihin (Työtunnit, Matkakulut, Tuotteet, Oma työ, Alihankinta)). Laskutuksen osuutta on mahdollista muokata myös käsin projektikohtaisesti työn Työryhmän tuottavuus -osiossa. Tämä tehdään yleensä projektin loppuessa, jos laskutuksen osuutta tarvitsee muokata.

Laskutuksen osuus /h

Laskutuksen osuuden laskentakaava: Laskutuksen osuus / Käyttäjän kirjaamien tuntien määrä.

Laskutuksen osuus kulujen suhteessa

Kun laskutuksen osuuden perusteena käytetään tuntien kulua, laskutus jaetaan työntekijöittäin perustuen projektille kirjattujen tuntien sisäiseen kulu/tunti -hintaan. Esimerkiksi työntekijälle, jonka kuluhinta on 40 eur/h, kuuluu isompi osuus laskutuksesta kuin työntekijä, jonka kuluhinta on 30 eur/h. Laskukaava: (Käyttäjän projektille kirjaamien tuntien kokonaiskulut) / (Projektille kirjattujen tuntien kokonaiskulut) * (Projektin laskutus perustuen Työryhmän tuottavuus –osiossa määritettyihin asetuksiin).

Laskutuksen osuus työtuntien suhteessa

Kun laskutuksen osuuden perusteena käytetään tuntien määrää, laskutus jaetaan työntekijöittäin perustuen projektille kirjattujen tuntien määrään. Esimerkiksi työntekijä, joka on kirjannut projektille 15 tuntia on antanut projektille suuremman panoksen kuin henkilö, joka on kirjannut 5 tuntia. Laskukaava: Käyttäjän projektille kirjaamat tunnit / Projektille kirjatut tunnit * Projektin laskutus perustuen Työryhmän tuottavuus –osiossa määritettyihin asetuksiin.

Laskutuksen osuus arvon suhteessa

Suosituin näistä on arvon suhteessa. Kun laskutuksen osuuden perusteena käytetään tuntien arvoa, laskutus jaetaan työntekijöittäin perustuen projektille kirjattujen tuntien arvoon. Esimerkiksi työntekijä, joka on kirjannut projektille tunteja, joiden arvo on 150 eur/h on antanut projektille suuremman panoksen kuin henkilö, joka on kirjannut tunteja, joiden arvo on 0 eur/h. Laskukaava: Käyttäjän projektille kirjaamat tunnit / Projektille kirjatut tunnit * Projektin laskutus perustuen Työryhmän tuottavuus –osiossa määritettyihin asetuksiin.

Kaikki kulut

Kaikki kulut on kokonaislukema projektille kirjattujen tuntien, maksuerien ja matkakirjauksien kuluista.

Laskutetut tunnit

Laskutetut tunnit kertoo kokonaismäärän projektin laskutetuista tunneista. Mikäli monivaluutta-lisäosa on käytössä, laskutetut tunnit näytetään projektin valuutassa.

Kokonaislaskutushinta

Kokonaislaskutushinta-kenttä raporteilla näyttää hinnan mikä on laskutettu asiakkaalta tuntikirjauksista. Mikäli käytössä on monivaluutta-lisäosa, saadaan hinta ympäristön valuutassa sekä laskutetussa valuutassa.

Laskuttamatta

Laskuttamatta-kentän arvo raportilla kertoo summan, joka on laskutettavissa eikä ole vielä laskutettu. Tämä sisältää kiinteät kulut, matkakulut sekä työtunnit.

Myynnin todennäköisyys

Käytä myynnin todennäköisyys kertoimena -valinta näkyy resursointi-osiossa sekä myyntitöillä ja raporteilla. Oletusvalinnalla "Kyllä", Resurssien varauksia tarkastellaan käyttämällä myyntityölle määritettyä Todennäköisyys % ja kerrotaan tehdyt varaukset sillä.

Esimerkiksi, jos myyntityölle on määritetty todennäköisyys %:ksi 50 ja "käytä myynnin todennäköisyys kertoimena" -valinta on "Kyllä", varaus näkyy graafissa 25% (0,5 * 0,5 = 0,25). Jos myyntityö on voitettu ja todennäköisyys % on 100, resursointi näkyy graafissa 50% (0.5 * 1 = 0.5).

"Käytä myynnin todennäköisyys kertoimena" valinta vaikuttaa vain graafisissa näkymissä, ei varsinaisiin resurssien varauksiin.

Käyttäjä

Henkilöt, jotka käyttävät Severaa, ovat Severan käyttäjiä. Käyttäjä voi olla aktiivinen tai ei käytössä. Käyttäjiä hallinnoidaan Asetuksista > Käyttäjien hallinta.

Käyttäjävaraus

Käyttäjävaraus kertoo vapaana olevien käyttäjälisenssien määrän. Pääkäyttäjä voi tarkastella käyttäjävarausta Käyttäjienhallinnan kautta.

Tuntien arvo

Tuntien arvo lasketaan kaavalla Tuntien määrä * Tuntien hinta. Tuntien arvo lasketaan kaikille yrityksen työntekijöille perustuen heidän tekemiin tuntikirjauksiin sekä jokaiselle projektille perustuen kyseiselle projektille kirjattuihin tunteihin. Tuntien arvoa tarvitaan erityisesti projekteilla, jotka laskutetaan kiinteästi, jotta nähdään paljon projektin arvo olisi tuntien arvoon perustuen.

Tuntien arvo /h

Tunnin arvon laskentakaava on: (tuntien arvo) / (kaikkien työntekijöiden kirjaamat tunnit).

Voitettu myyntityö

Voitettu myyntityö on työ, joka on päätynyt tilaukseen. Voitetun myyntityön tila vaihdetaan tilaukseksi ja sen todennäköisyys on 100%.

Liukumakorjaus

Liukumakorjaukset ovat manuaalisia muutoksia käyttäjän liukumaan. Liukumakorjauksien lisääminen/muokkaaminen onnistuu Asetukset > Käyttäjienhallinta kautta avaamalla käyttäjän tiedoista Liukuma-osio.

Liukuma

Liukuman laskentakaava on tuntikirjausten ja työntekijän työsopimuksessa määriteltyjen päivittäisten työtuntien ero.

Työtunnit

Työtunnit ovat tunteja, jotka työntekijä kirjaa asiakasprojektille tai sisäiselle projektille. Asiakasprojektille kirjatut tunnit voivat olla laskutettavia tai ei-laskutettavia.

Työlajit

Luettelo eri rooleista tai töistä, joita ihmisillä on yrityksen sisällä. Työlajeja pääsee hallinnoimaan Asetukset > Työlajit -valikon kautta. Tuntikirjauksia tehtäessä, työlaji täytetään automaattisesti sen jälkeen, kun projekti ja vaihe on valittu. Käyttäjä voi aina muuttaa oletustyölajin toiseksi.

Työtunteja kirjatessa oletuksena valittu työlaji tulee seuraavan hierarkian mukaan:

  1. Oletustyölaji vaiheelta
  2. Oletustyölaji projektilta
  3. Käyttäjän työlaji


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.