Ohjeen sisältö

Kuvaus

Liittymän avulla voidaan siirtää myyntilaskut ja asiakasrekisteri Severasta Maestroon. Rajapinnan on teknisen toteutuksen on tehnyt Maestro käyttäen Severa APIa. Severan ja Maestron välisen rajapinnan käyttötuen tarjoaa Maestro.

Laskujen lähetys toimii siten, että Severaan määritetään laskun tila esim. Odottaa siirtoa Maestroon, josta laskut haetaan automaattisesti Maestroon. Kun lasku on siirretty Maestroon, laskun tila muuttuu Severassa automaattisesti Maestron asetuksissa määritettyyn siirretyn laskun tilaan.

Takaisin ylös

Huomio ennen aloittamista

  • Ennen käyttöönottoa asiakkaalla on oltava sopimus Maestron kanssa Maestro-liittymän käytöstä.
  • Maestro-liittymän aktivointi Severaan pääkäyttäjän oikeuksilla voidaan tehdä rattaan kuvakkeen takaa: Tilaus > Integraatiot > Maestro.

Takaisin ylös

Käyttöönotto ja määritykset Severassa

1. Luo API avain. Ohje SOAP API-avaimen luomiseen. Avain tarvitaan tietojen siirtoon Severan ja Maestron välillä. Huomaathan, että API-käyttäjällä on pääkäyttäjän käyttöoikeudet Severassa. 

2. Muokkaa Severan tuotteille sama tuotekoodi kuin Maestrossa käyttämäsi tuotekoodi. Mikäli Maestro ei saa kohdistettua tuotetta, tulee tästä tieto lokille ja rivin tiedot tuodaan tuotteelle A/0.

  • Siirry Rattaan kuvake > Asetukset > Työaika-, matkakulu- & tuoterekisterit > Tuotteet
  • Avaa tuote ja lisää sille tunniste (tuotekoodi)

3. Muokkaa Severassa käyttämäsi työlajit ja työlajikoodit vastaamaan Maestrossa olevia tuotteita. Mikäli Maestro ei saa kohdistettua tuotetta, tulee tästä tieto lokille ja rivin tiedot tuodaan tuotteelle A/0.

  • Siirry Rattaan kuvake > Asetukset > Työaika-, matkakulu- & tuoterekisterit > Työlajit
  • Lisää kaikille Severassa käytössä oleville työlajeille tunnisteet (koodit) kohdentaen ne Maestroon tuotteiksi

4. Muokkaa/Lisää Severassa käyttämäsi matkakulut ja matkakulukoodit Maestroon tuotteeksi. Mikäli Maestro ei saa kohdistettua tuotetta, tulee tästä tieto lokille ja rivin tiedot tuodaan tuotteelle A/0.

  • Siirry Rattaan kuvake > Asetukset > Työaika-, matkakulu- & tuoterekisterit > Matkakulutyypit
  • Lisää kaikki Severassa käytössä olevat matkakulut ja koodit Maestroon tuotteeksi.

5. Määrittele Severaan laskun siirrossa käytettävät laskujen tilat

  • Siirry Rattaan kuvake > Asetukset > Laskutus > Laskun tilat
  • Luo uudet laskun tilat esim. Odottaa siirtoa Maestroon sekä Siirretty Maestroon, tai muokkaa olemassaolevia laskun tiloja.

Takaisin ylös

Laskuaineiston luominen

1. Luo lasku Severassa.

2. Siirrä lasku tilaan, josta laskuaineisto haetaan Maestroon, esim. Odottaa siirtoa Maestroon.

3. Aineiston luku tapahtuu Maestron puolelta.

4. Kun lasku on siirtynyt Maestroon, laskun tila muuttuu automaattisesti tilaan, joka Maestroon on määritetty noudettujen laskujen tilaksi, esim. Siirretty Maestroon.

Takaisin ylösOliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.