Integraation avulla kaikki haluttu data siirtyy Visma Severasta Fuusor BI-järjestelmään, jossa data voidaan visualisoida, analysoida ja tarvittaessa yhdistää muuhun dataan.

Jotta rajapinnan käyttöönotto onnistuu, Visma Severassa tulee olla kytkettynä Visma Severan API- rajapinta. Mikäli teillä ei ole vielä API:a kytkettynä, saatte kytkettyä sen suoraan Severan laajennukset-osion kautta. Ks. Rajapinnan lisääminen käyttöön. Kun Visma Severa API on käytössä, voit luoda rajapinnan tarvitseman API-avaimen.

HUOM! Varsinainen käyttöönotto tapahtuu Fuusorin toimesta. Rajapinnan toteutuksen käyttötuki sekä kehittäminen tarjotaan myös Fuusorin puolelta.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.