Integraation avulla 4Straction koostaa Visma Severasta tärkeimmät avainmittarit johtamisen tueksi Agenda 360 BI-järjestelmään.

Jotta rajapinnan käyttöönotto onnistuu, Visma Severassa tulee olla kytkettynä Visma Severan API- rajapinta. Mikäli teillä ei ole vielä API:a kytkettynä, saatte kytkettyä sen suoraan Severan laajennukset-osion kautta. Ks. Rajapinnan lisääminen käyttöön. Kun Visma Severa API on käytössä, voit luoda rajapinnan tarvitseman API-avaimen.

HUOM! Varsinainen käyttöönotto tapahtuu 4Stractionin toimesta. Rajapinnan toteutuksen käyttötuki sekä kehittäminen  tarjotaan myös 4Stractionin puolelta.

Lisää tietoja integraatiosta löytyy: https://www.4straction.com/netvisor-ja-severa/Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.