Microsoft Exchange kalenterisynkronoinnin avulla töiden koordinointi on helpompaa käyttäen kaksisuuntaista synkronointia Severan ja Microsoft Exchange/Microsoft 365 kalenterien väillä.

Käyttäjän sähköpostiosoitteiden tulee olla samat molemmissa järjestelmissä, jotta synkronointi toimii oikein.

Kun synkronointi on määritetty yritykselle käyttöön, jokainen käyttäjä voi kytkeä synkronoinnin käyttöön Severassa.

Severaan luodut aktiviteetit siirretään Microsoftin kalenteriin sekä Microsoftin kalenteriin tehdyt merkinnät siirretään Severaan aktiviteetiksi.

Projektitehtävä-tyyppisiä aktiviteetteja ei synkronoida.

Kalenterisynkronoinnin käyttöönottaminen vaatii pääkäyttäjän käyttöoikeudet molempiin järjestelmiin.

 • Jos yrityksellänne on käytössä Microsoft 365, voit tehdä kaikki tarvittavat toiminnot suoraan Severasta.
 • Jos yrityksellänne on käytössä Exchange palvelin, aloita delegate käyttäjän luominen Microsoft Exchange/AD palvelimella.

Delegate käyttäjän luominen Exchange palvelimelle

Delegate tunnuksen luominen vaihtelee käytetyn Exchange-palvelimen version mukaan. Alta löydät muutamia esimerkkejä.

Vaiheiden määritys vaatii Exchange-palvelimen järjestelmänvalvojan oikeudet.

Exchange 2007

Ensimmäiseksi sinun tulee luoda delegate käyttäjä Exchange/AD palveluun ja sitten,

 • Lisää impersonation extended -oikeus tuolle tunnukselle kaikkiin client access -palvelimiin.
 • Lisää impersonation extended -oikeus tuolle tunnukselle kaikkiin sähköposti tietokantoihin.

Ajettava komentosarja

Delegate tunnuksen luomisen jälkeen sinun tulee suorittaa komentosarja Exchange Management Shellissä, jotta delegate tunnus saa käyttöoikeuden kaikkien käyttäjien verkkotunnusten sähköpostilaatikoihin.

Myönnä käyttöoikeudet Sync Delegate käyttäjälle

Get-ExchangeServer | Where {$_.ServerRole -match "ClientAccess"} | Add-ADPermission -User "Sync Delegate" -ExtendedRights ms-Exch-EPI-Impersonation -InheritanceType None

Get-MailboxDatabase | Add-ADPermission -User "Sync Delegate" -ExtendedRights ms-Exch-EPI-May-Impersonate -InheritanceType All

Exchange 2010

Ensimmäiseksi sinun tulee luoda delegate käyttäjä Exchange/AD palveluun ja sitten,

 • Lisää käyttäjälle täydet oikeudet
 • Luo delegate käyttäjälle Management scope postilaatikkoon vastaanottajan suodatus (recipient filter)
 • Anna tunnukselle impersonation rooli management scopea varten

Exchange 2010:n avulla on mahdollista rajoittaa delegate käyttäoikeus tiettyyn käyttäjäryhmään.

Tämän määrittämiseen tarvitaan seuraavat kohteet:

<OrganizationalUnitIdParameter> <Fqdn> <serviceAccount> <scopename> <recipientFilter> <impersonationAssignmentName> <ApplicationImpersonation>

Myönnä täydet käyttöoikeudet Sync Delegate käyttäjälle

Get-Mailbox -OrganizationalUnit <OrganizationalUnitIdParameter> -DomainController <Fqdn> | Add-MailboxPermission -User <serviceAccount> -AccessRights Fullaccess -InheritanceType all

Esimerkki: Luo management scope recipient filterillä

New-ManagementScope -Name <scopename> -RecipientRestrictionFilter <recipientFilter>

Esimerkki: Impersonation roolin määritys

New-ManagementRoleAssignment -Name <impersonationAssignmentName> -Role <ApplicationImpersonation> -User <serviceAccount> -CustomRecipientWriteScope <scopeName>

Lue lisää impersonation määrityksestä MSDN artikkelista Configuring Exchange Impersonation.

Delegate käyttäjän luomisen jälkeen, jatka synkronoinnin määrittämistä Severassa.

Asetukset Severassa

Kalenterisynkronoinnin asetuksiin pääsy vaatii pääkäyttäjän oikeudet.

Office 365

Aloittaaksesi käytön, valitse Asetukset > Integraatiot > Microsoft Exchange ja valitse Office 365 Exchange -versioksi.

Jotta autentikointi toimii, tulee käyttäjän olla Microsoft admin kyseiselle toimialueelle.

 1. Klikkaa Myönnä käyttöoikeudet
 2. Avautuva ikkuna kysyy Microsoftin tunnuksia
  • Käytä tähän tunnusta, jolla on admin oikeudet toimialueeseen mihin Exchange synkronointi on aktivoitu
 3. Tarkastele käyttöoikeuspyyntöä
 4. Hyväksy pyyntö palataksesi Severaan
 5. Klikkaa Ota käyttöön Microsoft Exchange liukukytkintä aktivoidaksesi synkronoinnin

Exchange palvelin

Kun olet tehnyt kaikki tarvittavat määritykset Microsoftin puolella, voit määrittää synkronointiasetukset Severaan.

Aloittaaksesi käytön, valitse Asetukset > Integraatiot > Microsoft Exchange ja valitse Exchange Server Exchange -versioksi.

 1. Syötä Domain: Organisaation NetBIOS domainin nimi
 2. Syötä Exchange URL: Exchange WebServices (EWS) URL, joka on määritetty Exchange palvelimelle (esimerkki muotoiolu URL:sta: https://outlook.domain.net/EWS/Exchange.asmx)
 3. Syötä delegate tunnuksen nimi
 4. Syötä delegate tunnuksen salasana
 5. Valitse mitkä aktiviteettityypit synkronoidaan Severasta Exchange palvelimelle.

Microsoft Exchangesta tulevia merkintöjä ei ole mahdollista rajata vaan sieltä tulevat kaikki merkinnät Severaan.

Yksityiset merkinnät Microsoft Exchangesta synkronoidaan Henkilökohtainen -aktiviteettityyppiin, jos tällainen aktiviteettityyppi on määritetty Severaan. Kaikki muut merkinnät synkronoidaan Severaan määritetylle oletusaktiviteettityypille.

Kun olet saanut määritettyä asetukset, voit enabloida integraation käyttöön oikelta ylhäältä. Jos yhteyden muodostaminen aiheuttaa virheilmoituksia niin varmista, että kaikki asetukset on tehty microsoft admin toolissa sekä varmista, että molemmat sähköpostiosoitteet ja salasana on kirjoitettu oikein.

Kun sykronointi on kytketty päälle yrityksen tasolla, käyttäjä voi kytkeä synkronoinnin päälle oman profiilin kautta itselleen.

Microsoft Exchange kalenterisynkronoinnin käyttöönotto

Kun synkronointi on kytketty käyttöön Severan asetuksissa, käyttäjä voi ottaa synkronoinnin käyttöön. Synkronoinnin käyttöönotto ei ole mahdollista toisen käyttäjän puolesta, joten jokaisen tulee tehdä se itse.

 1. Klikkaa ylävalikossa omaa nimeä ja valitse Oma profiili
 2. Valitse Kalenteri & aktiviteetit > Kalenterisynkronointi
 3. Ota kalenterisynkronointi käyttöön liukukytkimen avulla.
 4. Kun synkronointi on käytössä, kalenteri synkronoidaan automaattisesti.

Kaikki Microsoft Exchange kalenterimerkinnät synkronoidaan Severaan ja kaikki aktiviteetit, jotka on merkattu synkronoitavaksi (lista aktiviteettityypeistä voidaan avata klikkaamalla linkkiä) synkronoidaan Severasta Microsoft Exchangeen.

Ensimmäinen synkronointi

Ensimmäisellä synkronointi kerralla synkronointi kohdistaa merkinnät toisiinsa otsikon/aktiviteetin nimen, aloituspäivämäärän, aloitus kellonajan, päättymispäivämäärän, päättymiskellonajan ja toistuvuuden mukaan.

Ensimmäisessä synkronoinnissa ei synkronoida 30 päivää vanhempia merkintöjä ellei ne ole toistuvia merkintöjä ja niillä on toistuvuuksia tulevaisuudessa. Kun ensimmäinen synkronointi on tehty kertaalleen läpi, sen jälkeen synkronoidaan ainoastaan muutokset.

Toiminnot, jotka aktivoivat synkronoinnin

Synkronointi aktivoituu tietyistä toiminnoista Severassa. Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Severaan, kalenteria ei synkronoida.

 • Kun navigoit osiosta toiseen
 • Kun kalenterimerkintää muutetaan Severassa
 • Mikäli kalenterisynkronointi on käytössä jollain yrityksen henkilöllä ja olet merkinnän osanottaja/omistaja. Merkintä synkronoidaan, vaikka sinulla ei ole kalenterisynkronointia käytössä.


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.