Microsoft Exchange kalendersynkronisering hjälper dig att koordinera ditt arbetsschema med tvåvägssynkronisering mellan Severa och Microsoft Exchange server/Microsoft 365.

Användarens e-postadresser måste vara desamma i båda systemen för att synkroniseringen ska fungera korrekt.

När synkroniseringen har upprättats för en organisation kan enskilda användare aktivera och initiera synkroniseringen i Severa.

Kalendersynkronisering överför aktiviteter som skapats i Severa som Microsoft kalenderposter och kalenderposter från Microsoft överförs som aktiviteter till Severa.

Activities created as project tasks are not supported and these entries will not be synced.

För att ställa in kalendersynkroniseringen behöver du administratörsbehörigheter till båda systemen.

 • Om din organisation använder Microsoft 365, kan du göra alla nödvändiga steg direkt från Severa.
 • Om din organisation använder en Exchange-server, börja med att skapa ett delegeringskonto i Microsoft Exchange/AD.

Skapa delegeringskonto för Exchange servern

Stegen för att skapa ett delegeringskonto varierar beroende på vilken Exchange serverversion som används. Nedan hittar du några exempel.

Exchange server administratörsåtkomst krävs för att utföra stegen.

Exchange 2007

Först måste du skapa ett delegeringskonto i Exchange/AD och sedan,

 • Lägg till impersonation extended right för den användaren på alla klientåtkomstservrar
 • Lägg till impersonation extended right för den användaren på alla inkorgsdatabaser

Skript som ska köras

När du har skapat delegeringskontot måste du köra ett skript i Exchange Management Shell för att ge delegeringskontot åtkomst till inkorgarna för alla användare i domänen.

Exempel: Bevilja behörigheter för Sync Delegate användaren

Get-ExchangeServer | Where {$_.ServerRole -match "ClientAccess"} | Add-ADPermission -User "Sync Delegate" -ExtendedRights ms-Exch-EPI-Impersonation -InheritanceType None

Get-MailboxDatabase | Add-ADPermission -User "Sync Delegate" -ExtendedRights ms-Exch-EPI-May-Impersonate -InheritanceType All

Exchange 2010

Först måste du skapa ett delegeringskonto i Exchange/AD och sedan

 • Lägg till full behörighet för den användaren
 • Skapa ett management scope för impersonation user med filter för mailbox recipient
 • Bevilja den användaren impersonation role för detta management scope

Med Exchange 2010 är det möjligt att begränsa delegatåtkomsten till en grupp användare.

Följande objekt behövs för att ställa in detta:

<OrganizationalUnitIdParameter> <Fqdn> <serviceAccount> <scopename> <recipientFilter> <impersonationAssignmentName> <ApplicationImpersonation>

Exempel: Ge fullständig åtkomstbehörighet för Sync Delegate användaren

Get-Mailbox -OrganizationalUnit <OrganizationalUnitIdParameter> -DomainController <Fqdn> | Add-MailboxPermission -User <serviceAccount> -AccessRights Fullaccess -InheritanceType all

Exempel: Skapa management scope med recipient filter

New-ManagementScope -Name <scopename> -RecipientRestrictionFilter <recipientFilter>

Exempel: Tilldela Impersonation role

New-ManagementRoleAssignment -Name <impersonationAssignmentName> -Role <ApplicationImpersonation> -User <serviceAccount> -CustomRecipientWriteScope <scopeName>

För mer information om impersonation, se MSDN-artikeln Konfigurera Exchange Impersonation.

När du har skapat delegat användaren, fortsätter du att konfigurera synkroniseringen i Severa.

Konfigurera Severa

Administratörsbehörigheter krävs för att komma åt inställningar för kalendersynkronisering.

Office 365

För att komma igång, gå till Inställningar > Integrationer > Microsoft Exchange och välj din Office 365 som Exchange-version.

För att autentiseringen ska lyckas måste den inloggade användaren vara Microsoft-administratör för domänen.

 1. Klicka på Bevilja behörigheter
 2. Ett popup-fönster öppnas som frågar efter dina Microsoft-uppgifter
  • Använd ett användarkonto med administratörsåtkomst till den domän som har Exchange-synkroniseringen aktiverad
 3. Granska behörighetsförfrågan
 4. Godkänn förfrågan för att komma tillbaka till Severa
 5. Klicka på växlingsknappen Aktivera Microsoft Exchange för att aktivera synkroniseringen

Exchange server

När du har gjort alla obligatoriska steg på Microsoft sidan kan du konfigurera synkroniseringsinställningar i Severa.

För att komma igång, gå till Inställningar > Integrationer > Microsoft Exchange och välj din Exchange-version.

 1. Ange Domain: Organization NetBIOS domain name
 2. Ange Exchange URL: Exchange WebServices (EWS) URL, som har ställts in på Exchange-servern (exempelformat för URL: https://outlook.domain.net/EWS/Exchange.asmx)
 3. Ange användarnamnet för delegat användaren
 4. Ange lösenordet för delegat användaren
 5. Välj vilka aktivitetstyper som synkroniseras från Severa till Exchange-servern

Det är inte möjligt att begränsa vilka kalenderposter som synkroniseras från Microsoft Exchange till Severa.

Privata poster från Microsoft Exchange matchas med aktivitetstyp Privat om en sådan aktivitetstyp finns i Severa. Alla andra poster får standardaktivitetstyp.

När du är klar med att konfigurera synkroniseringen använder du reglaget i det övre högra hörnet för att aktivera integrationen. Om det finns fel, kontrollera att du har gjort alla inställningar i Microsofts adminverktyg och att både e-postadress och lösenord är korrekt skrivna.

Nu när synkroniseringen är aktiverad kan användare aktivera synkroniseringen i Min profil åt sig själva.

Börja använda Microsoft Exchange kalendersynkronisering

Nu när synkroniseringen är aktiverad kan användare aktivera synkroniseringen åt sig själva. Det är inte möjligt att aktivera synkronisering för andra, så användare måste aktivera kalendersynkroniseringen för sig själva.

 1. Klicka på ditt namn i toppnavigeringen och välj Min profil
 2. Gå till Kalender & aktiviteter > Kalendersynkronisering
 3. Använd reglaget för att aktivera synkroniseringen
 4. När det är aktiverat kommer kalendrar synkroniseras automatiskt

Alla kalenderhändelser från Microsoft kommer att synkroniseras till Severa och alla aktiviteter som är markerade att synkroniseras (en lista över aktivitetstyper kan öppnas genom att klicka på länken) kommer att synkroniseras från Severa till Microsoft.

Inledande synkronisering

Den initial synkroniseringen försöker matcha befintliga poster baserat på Ämnes/Aktivitetsnamn, Startdatum, Starttid, Slutdatum, Sluttid och Upprepning.

I den initiala synkroniseringen kommer inte poster som är äldre än 30 dagar synkroniseras, såvida det inte finns återkommande aktiviteter med händelser i framtiden. Efter den initiala synkroniseringen synkroniseras endast ändringar.

Utlösare som aktiverar synkroniseringen

Synkroniseringen utlöses av vissa åtgärder i Severa. Om användaren inte är inloggad i Severa, startas inte synkroniseringen.

 • When navigating from a section to another
 • När kalenderposten ändras
 • Om någon annan användare i företaget använder kalendersynkronisering och du är en deltagare eller ägare till posten. Posten synkroniseras även om du inte använder kalendersynkronisering.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.