Severa är en programvara som normalt nås från var som helst på internet. Vissa företag har strängare säkerhetspolicyer som kräver att anställda endast får tillgång från betrodda IP-adresser. När Säkerhet-tillägget är aktiverat, kan företaget skapa en lista över tillåtna IP-adresser (vitlista) under Inställningar för att på detta sätt förhindra inloggning från någon annan IP-adress. Begränsningen gäller även integrationer (API) och mobilanvändning. IP-adresser kan vara antingen i IPv4- eller i IPv6-format och bör anges i formatet "x.x.x.x" (t.ex. 192.168.0.100).

Tilläggstjänsten Säkerhet är endast tillgänglig i version Enterprise.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.