Kontaktroller identifierar en typ av arbete eller ansvar som endast ett fåtal kontakter har i en organisation och klargör vilken kontakt som är ansvarig för vissa typer av frågor eller åtgärder. Kontaktroller kan till exempel inkludera beslutsfattare, administratörsanvändare och primär faktureringskontakt.

Kontakter kan endast associeras med en kontaktroll.

Hantera kontaktroller

För att hantera kontaktroller gå till Inställningar > Kunder & Kontakter > Kontaktroller. Du kan lägga till nya kontaktroller baserat på dina behov och redigera befintliga. När du redigerar en kontaktroll kan du se med hur många kontakter den är associerad med.

För att inaktivera eller radera en kontaktroll, håll bara muspekaren över raden så visas tillgängliga åtgärder. När du tar bort en kontaktroll som är associerad med kontakter uppmanas du att antingen flytta kontakterna under en annan kontaktroll eller ta bort den specifika kontaktrollen från dem.

Om du inaktiverar en kontaktroll finns den fortfarande tillgängligt för befintliga kundkontakter men kan inte användas för nya.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.