För att definiera standardinställningar för fakturering på organisationsnivå, gå till Inställningar > Fakturering > Faktureringsinställningar.

Fakturanumrering

Med fakturanumrering kan du definiera sekvensen för fakturanummer.

Ange numret för nästa faktura och på varje faktura kommer antalet att öka med en. Om en faktura som innehar ett fakturanummer raderas, används numret igen på nästa faktura som skapas. Fakturanummer som redan har använts kan annars inte användas igen.

När du använder tillägget Organisations hierarki där avdelningarna fungerar som underbolag kan varje avdelningen ha sin egen numreringssekvens.

Betalningsvillkor

Definiera standard betalningsvillkor för din organisation. Om du till exempel anger 30 som betalningsvillkor betyder det att fakturans förfallodag automatiskt blir 30 dagar från fakturadatumet.

Betalningsvillkoren för en kund (Kundinställningar > Faktureringsinformation) eller projekt (Projektinställningar > Faktureringsinformation) överskriver denna standard.

Dröjsmålsränta

Definiera standardinställningen för dröjsmålsränta för din organisation.

Dröjsmålsränta för en kund (Kundinställningar > Faktureringsinformation) överskriver denna standard.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.