Du kan lägga till nya och visa befintliga resekostnader i vyn Tid & utlägg. Till höger visas resekostnader som väntar på att återbetalas grupperade efter kategori och dina senaste reseräkningar. Du kan också öppna inkorgen för att visa både använda och oanvända kvitton som tagits med mobilappen Visma Scanner.

Från sektionen Resekostnader klara för hantering kan du skapa en reseräkning för befintliga resekostnader eller skapa en tom reseräkning och lägga till kostnader manuellt. I sektionen Reseräkningar kan du öppna en lista med dina reseräkningar i fallande ordning och få tillgång till dem enkelt därifrån.

Lägg till resekostnader

Lägg till resekostnader i vyn Tid & utlägg eller direkt på reseräkning med hjälp av knappen Lägg till resekostnad.

Sök först och välj ett projekt och en fas. Välj sedan typen för din utgift och ange beloppet baserat på den valda typen:

  • Körsträcka: Mängden körda kilometer/miles.
  • Traktamente: Mängden dagar.
  • Övriga kostnader: Kostnaden för utgiften. Observera att du även måste ange moms % när du lägger till andra utgifter.

Här har du också möjlighet att välja Ingen ersättning krävs. Använd det här alternativet till exempel när du har företagets kreditkort och har använt det för att betala för parkering eller andra utgifter som är kopplade till din resa.

Du kan lägga till kvitton från datorn (dra och släpp eller bläddra) eller från Visma Scanner. Observera att endast PDF- och bildfiler stöds. En avisering visas om du försöker bifoga en filtyp som inte stöds.

Ett kvitto kan kopplas till flera utgiftsrader och en rad kan innehålla flera kvitton. Du kan dra och släppa nya kvitton även om en bifogad fil redan har lagts till. När alla kvitton har lagts till använder du navigeringen som visas överst för att granska dem.

Inkorg för kvitton

Du kan också lägga till utgifter från Inkorgen för kvitton. Där hittar du alla kvitton som tagits med mobilappen Visma Scanner. Inkorgen för kvitton kan nås via sektionen Resekostnader klara för hantering som finns i vyn Tid & utlägg genom att klicka på länken till inkorgen för kvitton. Bläddra genom oanvända och använda kvitton och länka dem till utgifter.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.