Att lyckas med sin försäljning är absolut nödvändigt, men det som verkligen betyder något är vad du gör med dina kunder under hela livscykeln.

Använd sidonavigeringen för att komma åt ditt kundregister. Här kan du lägga till nya kunder och enkelt uppdatera kundrelaterade data, till exempel bransch eller kundkontots ägare, med hjälp av en massuppdateringsfunktion. Markera bara de kunder du vill uppdatera så att åtgärdsmenyn öppnas högst upp.

Beroende på ditt land har du möjlighet att importera kunddata från offentliga register (Bizweb i Norge och YTJ (AvoinData) i Finland) när du skapar en ny kund. Börja skriva kundnamnet (ett ord) eller ange momsnumret och tryck förstoringsglaset bredvid fältet. En lista med resultat öppnas och du kan välja rätt därifrån. Inget behov av att skriva kontaktinformation manuellt.

När du behöver rapportera kunddata mer specifikt går du till Rapporter > Rapportgenerator och skapar dina egna personliga rapporter, inklusive data som du vill se från dina kunder och kontaktpersoner.

Överst i vyn visas en KPI-lista med några förvalda värden (formlerna visas nedan).

Nyckeltal (KPI) Beskrivning och formel
Marginal i år Skillnaden mellan fakturering och totala kostnader detta år. Formel är fakturering – Total kostnad. Värdet inkluderar inte kostnader för interna projekt.
Fakturering denna månad Jämför faktureringen för den här månaden med föregående månads fakturering. Fakturor som ingår i beräkningen är fakturor som har statusen Skickade (inställd för status), har fakturanummer, fakturadatum under aktuell månad (senaste/innevarande månad) och fakturor som du har behörighet till.
Aktiva kunder Totalt antal kunder med ett öppet försäljningsprojekt eller projekt (exklusive intern kund).
Prospekt på gång Antal kunder som har ett aktivt, pågående försäljningsprojekt, men kunden har inte någon fakturering och det finns inga försäljningsprojekt eller projekt med försäljningsstatusen Vunnet.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.