Genom att använda stoppur kan du enkelt och med precision spåra dina arbetstimmar utan besväret att själv behöva minnas hur länge du arbetade med ett projekt. Du når stoppuret genom att klicka på ikonen i det övre åtgärdsfältet.

I denna vy kan du starta nya tidtagningar, återuppta redan påbörjade och redigera relaterade inställningar. Alla tidtagningar för innevarande dag visas i huvudvyn där du har möjlighet att radera eller återuppta tidtagningar.

Inställningar

Stoppur huvudmeny

Här kan du definiera vad du ser i Vad jobbar du med? och även ställa in påminnelser för eget bruk. Tidsrelaterade påminnelser (t.ex. 8:00) kommer att visas vid den tiden om du är inloggad i Severa. Påminnelsen som visas efter att tidtagning har pågått under en specificerad tid kommer att visas vid den tidpunkten och även nästa gång du loggar in.

Användarprofil

Du kan redigera alla inställningar för tidtagning i Min profil > Arbetstimmar.

Starta ny tidtagning

Du kan starta stoppuret antingen genom att klicka på den gröna startknappen eller välja ett projekt först. Om du startar stoppuret via startknappen blir inte tidtagningen kopplad till ett projekt. Du kan koppla tidtagningen till ett projekt från huvudvyn medan den pågår eller i efterhand när den stoppats. Tidtagningen kan också kopplas till ett projekt vid Tid & utlägg. När du väljer ett projekt kommer stoppuret starta automatiskt.

För pågående tidtagningar går det att byta kopplat projekt samt redigera beskrivningen.

Stoppa tidtagning

När du har en pågående tidtagning som du vill stoppa görs det via den röda stoppknappen. I Tid & utlägg kan du stoppa en pågående tidtagning genom att klicka på stopp-ikonen till höger om posten. Pågående tidtagningar blir stoppade om du återupptar en tidigare tidtagning både från huvudvyn för stoppur och vid Tid & utlägg.

En stoppad tidtagning blir omedelbart sparad som en post för arbetat tid om den är kopplad mot ett projekt. Om tidtagningen inte är kopplad till ett projekt kommer den att bli markerad i huvudvyn och du kan även se tidtagningen vid Ofullständiga poster i Tid & utlägg. När du kopplat tidtagningen till ett projekt kommer den sparas som en post för arbetad tid.

Återuppta påbörjad tidtagning

När du har gjort dina första tidtagningar för innevarande dag kan du fortsätta med dessa genom att klicka på startknappen som visas till höger om varje tidtagning i stoppurets huvudvy eller Tid & utlägg. Den nya tidtagningen läggs till ovanför föregående tidtagning. Du kan ha separata tidtagningar för exakt samma projekt/fas genom att välja dessa i huvudvyns Vad arbetar du med? rullista.

Om företaget använder Start - och sluttid formatet för arbetstimsposter kan ni inte återuppta tidtagningar.

Avrunda tidposter

När avrundning är aktiverat kan du runda av tidposter i vyn Tid & utlägg. Håll muspekaren över en rad för att visa tillgängliga snabbåtgärder inklusive avrundning.

Radera befintliga tidtagningar

Behöver du ta bort en tidtagning gör du det genom att klicka på knappen radera som finns på högersida av varje tidtagning stoppurets huvudvy eller vid Tid & utlägg.

När en tidtagning raderas försvinner den både från stoppurets huvudvy och från Tid & utlägg.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.