Kundgruppering är ett sätt att gruppera och kategorisera dina kunder för rapporteringsändamål. Kundgruppering är grupper av kunder baserat på gemensamma, mätbara egenskaper eller mål som används för direktmarknadsföring och försäljning. Gruppering kan till exempel vara geografiska eller beteendeklassificeringar.

Hantera kundgrupperingar.

För att hantera tillgängliga kundgrupperingar för din organisation, gå till Inställningar> Kunder & kontakter> Kundgruppering.

Lägg till en ny grupp eller kundgruppering

För att komma igång med kundgrupperingar, skapa en grupp genom att lägga till en beskrivning för den. Till exempel Plats. Lägg sedan till kundgrupperingen och koppla till den nyligen skapade gruppen. Till exempel Europa, Asien, Nordamerika etc. Du kan ha så många kundgrupperingar som du behöver och en kund kan tillhöra flera grupperingar.

Redigera en grupp eller kundgruppering.

För att redigera en befintlig grupp eller kundgruppering, håll bara muspekaren över raden för att nå befintliga åtgärder. För grupper kan du redigera namnet och ändra status (aktiverad / inaktiverad). För kundgrupperingar kan du redigera namnet, gruppen och status (aktiv/inaktiv). Du kan också se hur många kunder den specifika kundgrupperingen är associerad med och visa en lista på de kunderna.

Inaktivera eller radera en grupp eller kundgruppering.

För att inaktivera eller ta bort en befintlig grupp eller kundgruppering, håll bara muspekaren över raden för att se åtgärderna.

Du har möjlighet att inaktivera grupper och enskilda kundgrupperingar. När du inaktiverar en grupp så kommer alla tillhörande kundgrupperingar också att inaktiveras automatiskt. När en grupp aktiveras kommer alla kundgrupperingar kopplade till gruppen automatiskt att aktiveras.

Grupper som inte har några kundgrupperingar kopplade till sig kan även raderas från systemet. För att radera en grupp som har kundgrupperingar associerade till sig måste du först radera eller flytta kundgrupperingarna till en annan grupp.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.