Startsidorna är själva kärnan av användarens upplevelse av Severa. Det finns en standarduppsättning från början, men vi rekommenderar att du anpassar dessa efter dina behov.

När du registrerar Severa får du en uppsättning delade instrumentpaneler som standard som delas till de vanliga behörighetsprofilerna. Som administratör ser du alla instrumentpaneler.

Skapa egna och delade startsidor

Startsidor finns i två former: Egen och Delad. Egna startsidor är endast åtkomliga av dig och på dessa startsidor kan du lägga till egna rapporter, delade rapporter eller standardrapporter. Om du vill dela en startsida med flera användare måste du skapa en delad startsida. När du har delat en startsida kan du välja vilka behörighetsprofiler – eller användargrupper – se startsida. På den delade startsidan kan du lägga till delade rapporter eller standardrapporter.

Om du inte har behörighet att dela kan du inte skapa delade startsidor.

Om du vill skapa en ny startsida trycker du bara på växlingsknappen för att redigera startsidor uppe till höger på startsidan. Då kan du välja att skapa en helt ny startsida eller redigera befintliga startsidor samt lägga till innehåll eller rapporter till en specifik startsida.

  1. Gå till startsidevyn genom att klicka på ikonen Severa i det övre vänstra hörnet.
  2. Klicka på Redigera startsida.
  3. Klicka på Lägg till startsida.
  4. Ge startsidan ett intuitivt namn och välj om den ska vara egen eller delad.
  5. När du skapar en egen startsida måste du också välja vilka behörighetsprofiler som ska ha åtkomst till den.
  6. Klicka på Skapa.

En ny starta skapas och du kan börja lägga till innehåll i den.

Bästa rutiner för startsidor

Som bästa praxis rekommenderar vi att de flesta användare bara har en startsida. På så sätt kan du snabbt se vilka data du absolut måste reagera på. Om du måste följa upp många aktiviteter dagligen när du använder väldigt frekvent, kan det naturligtvis vara klokt att ha flera startsidor.

Om du både har aktiviteter som du behöver dagligen och andra som du bara behöver varje vecka, är det kanske bäst att bara lägga till de förstnämnda på startsidan och ha de senare som sparade favoritrapporter.

Flera startsidor

Flera Startsidor gör det möjligt att snabbt visa den information du behöver när du behöver den. När du till exempel fokuserar på försäljning eller support kanske du vill öppna en startsida som bara visar information om kunder, kontakter och försäljningsprojekt.

På motsvarande sätt kanske du vill ha en startsida som är inriktad på arbetstimmar och som innehåller formulär för arbetstimmar, resursallokering, samt vissa arbetstidsrapporter, för att ha exakt överblick över tiden.

Startsidor visas som flikar högst upp på sidan. Om det finns flera startsidor, är fliken för den aktiva startsidan blå. Om du klickar på en flik för en startsida aktiveras startsidan och hamnar i förgrunden.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.