Du har också möjlighet att allokera resurser till roller. Detta kan vara användbart när du vet vilka färdigheter som behövs men vet inte ännu vem som ska göra själva arbetet.

Skapa och tilldela roller

För att komma igång behöver du först skapa användarrollerna i Inställningar > Användare > Användarroller.

När du har skapat alla roller som används i ditt företag, behöver du länka rollerna till dina anställda i Inställningar > Användare > Användarhantering. En roll är kopplad till ett Arbetskontrakt och gäller endast från kontraktets startdatum till slutdatum.

Du kan länka anställda till en användarroll och använda den rollen för att hitta och resursallokera tillgängliga personer till dina projekt. Du kan antingen redigera anställda en efter en eller använda massuppdateringsfunktionen för att uppdatera flera användare på en gång.

Om användarens Roll ändras, bör du alltid skapa ett nytt kontrakt för att undvika att data ändras retroaktivt.

Resursallokera till roller

När du har skapat roller och länkat dem till anställda, kan du använda roller för att planera dina projekt.

Navigera till fliken Projektplan i ditt projekt och öppna sektionen Medlemmar & aktiviteter > Medlemmar. Sektionen är uppdelad i Roller och Projektgrupp. Om du inte är säker vem som ska arbeta med ett visst projekt, kan du lägga till en platshållare för rollallokering som kan flyttas till en anställd i ett senare skede.

För att lägga till en platshållare, klicka på tidslinjen bredvid en roll och det flytande fönstret Ny allokering öppnas. Ange arbetsbelastning samt start- och slutdatum och klicka på Spara.

Resursallokera från roller till användare

När du vet vem som ska göra själva arbetet, kan du flytta rollalokeringen till en anställd. Du kan antingen navigera till vyn Projektplan i ditt projekt eller gå till Resursallokering > Resursallokering per roll.

Projektplan

När du resursallokerar ett visst projekt är det enklast att använda vyn Projektplan för att resursallokera från en roll till en anställd.

  1. Öppna sektionen Medlemmar & aktiviteter > Medlemmar för att se alla rollallokeringar för det specifika projektet
  2. Klicka på rollallokeringen i tidslinjen
  3. Klicka på Välj användare för att hitta rätt personer
    • Du kan se alla anställda och deras tillgänglighet i timmar under allokeringen
    • Du kan välja flera anställda, och dela upp de tilldelade timmarna mellan dem
    • Även om resursallokeringen gällde en specifik roll, kan du flytta den till anställda med andra roller
  4. Spara för att flytta allokeringen från rollen

Översikt över resursallokering

När du vill se en översikt över alla kommande resursbehov, använd vyn Resursallokering per roll. I översikten kan du se resursallokeringar för både roller och anställda. Genom att klicka på och öppna rollallokeringen kan du flytta den till en anställd.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.