På fliken Projektets finanser anger du priser och lägger till avgifter och kostnader i projektet. Du kan också lägga till ekonomiska prognoser som fakturering och andra kostnader manuellt eller med hjälp av funktionen Uppdatera prognosen. Viktiga ekonomiska värden visas på höger sida och härifrån är det lätt att komma åt projektens fakturor.

Ange priser

I avsnittet Ange priser kan du välja om projektet använder prislistan från Inställningar eller projektspecifik prissättning. Om du använder en prislista från inställningar kan priserna inte redigeras i projektet. Genom att välja Ändra till projektspecifik prissättning kan du redigera timpriser och markera timmar som ej fakturerbara.

Produktpriser kan också redigeras direkt i projektet när du använder en projektspecifik prislista.

Avsnittet Ange priser är indelat i tre mindre avsnitt: Arbetstimpriser, Resekostnader och Produktpriser.

Med Lägg till timpris kan du lägga till nya prisregler som är länkade till arbetstyper och användare. Använd knappen Lägg till undantag för fastpris för att lägga till undantag per timme för specifika faser och fasta priser.

Priset som timposter får följer den logik som beskrivs nedan:

 1. Fast pris (projektnivå)
 2. Fast pris (fas)
 3. Pris per timme och användare + arbetstyp + fas
 4. Pris per timme och arbetstyp + fas
 5. Pris per timme och användare + fas
 6. Pris per timme och fas
 7. Pris per timme och användare + arbetstyp
 8. Pris per timme och arbetstyp
 9. Pris per timme och användare
 10. Pris per timme

På fliken Resekostnader kan du definiera om resekostnader är fakturerbara eller inte.

På fliken Produktpriser visas produktpriser och om priset kommer från prislistan eller produktregistret.

Avgifter och övriga kostnader

Från det här avsnittet hittar du Arvode, Produkter, Leverantörskostnader och Resekostnader som lagts till i ett projekt. I respektive avsnitt delas avgifter och kostnader in i fakturerbara (fakturerbara nu), fakturerbara senare, redan fakturerade och ej fakturerbara.

Här kan du också lägga till nya avgifter genom att välja Lägg till en avgift. Om du använder återkommande fakturering kan du lägga till återkommande avgifter här. Alternativ för att lägga till upprepningsregel visas när du har valt produkten eller posten. Följande upprepningsregler är tillgängliga:

 • Upprepa varje: Faktureringsfrekvens, till exempel var sjätte månad.
 • Startdatum för fakturering: Datumet då den första posten blir klar för fakturering.
 • Återkommande post upphör: Slutet för upprepningen. De här inställningarna kan redigeras i efterhand. De här inställningarna kan redigeras i efterhand.
  • Aldrig: Raden återkommer tills den avslutas för hand.
  • Antal gånger: Används när du vill avsluta upprepningen efter ett visst antal poster. Mängden upprepningar definieras i fältet Gånger.
  • Den: Upprepningen avslutas på det datum som anges i fältet Slutdatum.
 • Startdatum som avgiftsperioden avser: Tidsperiodens startdatum på texten som visas när posten faktureras.

Frekvens eller Startdatum för fakturering kan inte ändras efter det att avgiften fakturerats, men Beskrivning, Antal, Enhet, Enhetskostnad, Pris och Moms kan ändras när som helst.

Prognoser

Projektprognoser är ett viktigt verktyg om du vill jämföra dina uppskattningar med faktiska siffror. Genom en prognos kan du också lägga till prognoser för intäkter, fakturering, övriga kostnader, försäljningsmarginal, arbetskostnader och projektmarginal. Du kan också lägga till flera prognoser för samma rad genom att klicka på pennikonen i prognosfältet. Du kan också använda funktionen Uppdatera prognosen för att automatiskt beräkna Intäkter, Fakturering, Övriga kostnader och Arbetskostnader.

Den här funktionen kan användas när som helst under projektet.

Vid beräkning av prognoser använder återkommande avgifter nedanstående logik:

 • Den första månaden kontrolleras från ”Start”-datumet.
 • Frekvensen definierar intervallen efter ”Start”.
 • Om slutet är efter X gånger, skapas antalet förekomster i prognosen.
 • Om slutet infaller på ett visst datum, skapas belopp fram till månaden för det valda datumet.
 • Om slutet är aldrig, skapas tillfällen i tolv månader framåt.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.