I Projektöversikt kan du enkelt visa alla dina öppna projekt i vyn Lista och Gantt-schema samt lägga till nya projekt med bara några få steg.

Med Projekt-gantt visas en lista med projekt och faser på en tidslinje (år, månad, vecka, dag) och du kan avgränsa listan med antingen filter eller sökfunktionen. In the Gantt view you can also change project timeline by clicking the timeline and dragging it with your mouse or just changing the start date and end date. Det finns också några tillgängliga snabbåtgärder som

 • redigera projekt och uppskattningar för fastimmar och
 • ange standardarbetstyper.

Överst i vyn visas en KPI-list med några förvalda värden (formlerna visas nedan):

 • Återstående fakturering: Förväntat värde – Hittills fakturerat.
  • Värdet beräknas endast med öppna projekt med försäljningsstatusen ”Vunnet” och med Förväntat värde.
  • Under beräkningen ignoreras fakturering som är mer än det förväntade värdet.
 • Pågående arbete: Värdet av timmar – Fakturering.
  • Beräkningen omfattar inte avgifter för typen produkter och leverantörskostnader.
  • Om Pågående arbete är 0 eller mer visas 0 som värde.
  • Om värdet av timmar är högre än faktureringsprognos eller förväntat värde används faktureringsprognos eller förväntat värde (beroende på vilket som är högst) som Värdet av timmar i formeln.
 • Timmar den här månaden: Timmar som registrerats in för projekt denna månad.
 • Projekt som behöver tillsyn: Antalet projekt där:
  • Projektets deadline har passerat.
  • Estimerat antal timmar har överskridits (endast projekt med estimerade timmar).


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.