Produktkategorier är ett sätt att gruppera produkter och tjänster baserat på vanliga attribut.

Kategorier kan baseras på typ av produkt, produktplats eller vilken avdelning som tillhandahåller en tjänst. Om produkten till exempel är annonsutrymme kan kategorierna vara online, TV, radio, tidning eller tidning.

Hantera produktkategorier

För att skapa en ny produktkategori, gå till Inställningar > Arbetstyper, resekostnader & produktregister > Produktkategorier eller Produkter och lägg till ny. Du kan ställa in en standardkategori och den kommer automatiskt att tilldelas nya produkter om inte en annan kategori har valts.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.