Från kundkortet hittar du en samling information och inställningar som är kopplade till din kund. Kortet är uppdelat i fem flikar med olika information:

 • Kontaktuppgifter: Kontakter, adresser och aktivitetsflöde.
 • Försäljning & projekt: Alla försäljningsprojekt och projekt som är kopplade till kunden.
 • Samarbete: Alla projektaktiviteter och samarbetsanteckningar från olika projekt som är kopplade till kunden.
 • Finanser: Aggregerade ekonomiska prognoser för kundens olika projekt.
 • Kundinställningar: Standardinställningar för fakturering och kundgruppering för kunden.

Dina behörigheter kan begränsa data som visas här. Om du till exempel inte har behörighet att visa ekonomiska uppgifter kan du inte heller se dem här.

Kontaktuppgifter

Alla kundens adresser och kontaktpersoner hittar du här.

Beroende på dina behörigheter kan du här visa och redigera information relaterad till kunden, som:

 • Kundnamn och nummer
 • Kundkontots ägare
 • Beskrivning
 • När och av vem kunden skapades eller uppdaterades.

För att inaktivera eller ta bort en kund, klicka på Menyknappen i det övre högra hörnet (tre punkter).

Uppdatera en befintlig kund

Funktionen är endast tillgänglig i Finland och Norge.

När du har angett ett Momsregistreringsnummer i Kundinformation, har du möjlighet att uppdatera följande kunduppgifter:

 • Kundnamn
 • Adressuppgifter
 • E-post
 • Hemsida

För att uppdatera kundinformation

 1. Öppna ett kundkort
 2. Kontrollera att det har Momsregistreringsnummer tillagt
 3. Klicka på knappen med tre punkter i det övre högra hörnet
 4. Välj Uppdatera kundiformation
 5. Välj den information du vill uppdatera och bekräfta med Uppdatera

Kontakter & adresser

Den första adressen du lägger till för en kund blir automatiskt tilldelad som Huvudkontor. Om du har lagt till 2 adresser och vill ändra vilken som är huvudkontor så klickar du på knappen Ändra så fälls en lista ut där du kan byta adress. Vissa av integrationerna med ekonomisystem kräver att huvudkontorets adress anges, så kontrollera alltid att denna adress är korrekt. Om du lägger till mer än en adress för en kund kan du ändra huvudkontorets adress med hjälp av länken Ändra som visas bredvid det befintliga huvudkontoret. Om du vill se information om när och av vem adressen skapades eller uppdaterades, klickar du för att öppna adressen modalt.

Här kan du också hantera information som är kopplad till kontaktpersoner och inaktivera/ta bort dem. Att hålla dina kontakter uppdaterade är viktigt eftersom dina dagliga aktiviteter vanligtvis kretsar kring dem. Om du vill se information om när och av vem kontakten skapades eller uppdaterades, klickar du för att öppna kontakten modalt.

Använd nyckelord och roller för att effektivt gruppera kontakter mellan alla kunder för olika rapporteringsbehov, till exempel att hålla reda på e-postlistor eller liknande.

När en kontaktperson är inaktiverad döljs den från vyn. Om du senare behöver aktivera personen igen använder du skjutreglaget Visa inaktiva och redigerar kontakten. Om du behöver ta bort en kontaktperson måste detta bekräftas, eftersom åtgärden inte kan ångras. När en kontaktperson har tagits bort ser du texten Borttagen kontakt i stället för personens namn överallt i systemet. Dock påverkas inte äldre fakturor som innehåller den borttagna kontaktpersonen.

Aktiviteter

I sektionen för aktiviteter kan du snabbt lägga till anteckningar och uppgifter relaterat till din kund. I aktivitetsflödet visas alla aktiviteter (att göra, kalenderposter och projektuppgifter) och anteckningar som är kopplade till din kund, indelade i planerade (pågående) och avslutade aktiviteter (klara). Du kan enkelt komma åt aktiviteter och kopplade projekt från den här vyn.

Kunduppgifter

Hantera annan kundrelaterad information som momsregistreringsnummer och bransch. Om din organisation använder kundgruppering kan du snabbt se vad som har valts för den här kunden här. För att ändra grupperingen navigera till fliken Inställningar eller klicka på snabblänken.

Filer & länkar

Filer och länkar kan läggas till här och i fliken Samarbete. När du lägger till en fil här kan du antingen koppla den mot kunden eller ett projekt.

Möjligheten att hantera filer baseras på behörighet för Kunder:

 • Skrivskyddad: Kan visa filer
 • Redigera: Kan lägga till filer


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.