Du kan öppna kanbanvyn för projektaktiviteter genom att välja Kalender > Uppgiftskanban från sidonavigeringen. Beroende på dina behörigheter kan du välja olika typer av filter för att begränsa de uppgifter som visas där.

När du använder Resursallokering kan du också se dina resursallokeringar i sektionen Resursallokeringar.

Projektuppgift visar aktivitetens namn, samt kund, projekt och slutdatum som den tilldelats. Uppgifter med förfallet datum är rödmarkerade så att du enkelt kan lokalisera dem bland uppgifterna. Om uppgiften är tilldelad till någon i din organisation kan du antingen se hans eller hennes initialer eller foto i det övre högra hörnet.

I den här vyn kan du snabbt komma åt och redigera aktiviteter genom att klicka på namnet på uppgiften. Om uppgiften till exempel inte har tilldelats till någon, kan du tilldela den till dig själv.

Med kanban kan du enkelt flytta uppgifterna från en kolumn till en annan genom att bara dra i dem. När uppgiften flyttas till Klar markeras den också automatiskt som klar och den visas inte som pågående i uppgiftslistan.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.