I Severa, kan offerter användas för att skapa offerter, orderbekräftelser och avtal. Offerter är kopplade till försäljningsprojekt och det finns möjlighet att lägga till flera offerter i ett försäljningsprojekt. Skapa dina egna offertmallar för att göra skapandet av offerter till en snabbare process.

Lägg till en ny offertmall

Gå till Inställningar > Försäljning & Offerter > Offertstatus för att lägga till offertmallar. Du kan lägga till så många mallar som du behöver baserat på dina behov.

Grundläggande information

I avsnittet om grundläggande information kan du ställa in titel och prislista för offerten. Som standard är titeln alltid Offert men du kan namnge den hur du vill, som orderbekräftelse eller avtal. Titeln visas i det övre högra hörnet av offertdokumentet.

Färgschema

Det finns förinställda färgscheman tillgängliga för ditt PDF-dokument. Välj färg och använd förhandsgranskningen till höger för att se hur det påverkar dokumentet.

Logo & Sidfot

Företagets logotyp och sidfot kan förhandsgranskas här men kan inte ändras på mallen. Offerter hämtar automatiskt informationen baserat på organisationen eller avdelning när tillägget för organisationshierarki används. För att redigera informationen som visas här, gå till Inställningar > Organisation > Företagsinställningar eller Avdelningar.

Ytterligare information

Definiera, vilken ytterligare information som ska visas i PDF-dokumentet.

Utskriven information

Välj hur summan visas på offerten. Som standard visas summan i övre och nedre delen, men du har också möjlighet att dölja summan helt från dokumentet eller endast visa totalt längst ner.

Här kan du också definiera om moms ska visas eller inte.

Dessutom har du möjlighet att lägga till en lista över projektmedlemmar och projektplanen (inklusive faser, timberäkning och tidslinjer) till utskriften.

Faktureringsinformation

Du har också möjlighet att visa faktureringsinformation som läggs till i försäljningsprojektet / projektet på offerten

  • Vår referens
  • Er referens
  • Beställningsnummer
  • Utställarens faktura kontakt
  • Betalningsvillkor

Fritext

Ange text som syns i offerten, före och efter offertraderna. I fältet Fritext ovanför rader kan du använda de automatiska taggarna Projektnamn och Projektnummer för att visa namn och nummer på försäljningsprojektet / projektet som offerten är kopplat till.

Fritextredigeraren stödjer följande formateringsalternativ:

  • Fyra textstorlekar: Rubrik 1, rubrik 2, normal och liten
  • Fet, kursivt och understruket
  • Numrerade och punktlistor

Offertrader

Du kan använda produkt- och arbetstypregistret för att skapa offertrader och lägga till delsummor för att gruppera dem.

Välj vilka kolumner som ska visas i offerten. Till exempel visa endast totalpriset för varje rad.

Lägg till delsummor genom att ange ett namn för delsumman. Offertrader kan sedan dras och släppas under den. På offerten visar delsummor det totala värdet av raderna som är anslutna till varje delsumma.

Lägg till avgifter, delsummor, produkter och arbetstyper som offertrader. Avgifter är en rad som inte är ansluten till någon produkt i produktregistret. För en avgift är det möjligt att fritt ange enhetspris och enhetskostnad. Produkter och arbetstyper får prissättning från vald prislista. Efter att ha lagt till en rad kan beskrivning för varje rad anges i den större textrutan som visas under raden. Dra och släpp rader för att ändra ordningen eller ansluta en rad till delsumman.

Bilagor

Lägg till PDF-filer i offertmallen, till exempel företagets villkor. Offertsidor och bilagor kombineras i offertutskriften i samma ordning som de visas här. För att ändra ordningen, håll muspekaren över en rad och dra den till rätt plats.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.